Innovation of Education Methods and Skills

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014-2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářeském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

false

Innovation of Education Methods and Skills at the University of Pardubice - INEMSUP

číslo projektu: EHP-CZ-ICP-1-002

Poskytovatel: Dům zahraničních služeb
Program: Institucionální projekty spolupráce
Období realizace: 08/2019 - 07/2020
Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická - Kat. ekonom.a manag. chem. a potrav.prum
Hlavní řešitel: Vávra Jan

false
Rozšířit fotografii: 
true