The Czech Association of Textile Chemists and Colourists

NEWS 2015
------------------------

  • 8.10.2015 Inserted information and program of 47th CK conference TEXCHEM 2015
  • 18.2.2015 Inserted first information about XXIV IFATCC International Congress 2016 in Pardubice

NEWS 2014
------------------------

  • 18.10.2014 Inserted program of 46th CK conference TEXCHEM 2014
  • 6.10.2014 Inserted information about prepared 46th CK conference TEXCHEM 2014, inserted application forms for download


Secretariat of STCHK address:

Universita of Pardubice
Faculty of Chemical Technology
Studentska 573
532 10 Pardubice
Czech republic
tel.: 00420 46 603 7190, 00420 46 603 7007
fax: 00420 46 603 7068
stchk@upce.cz
Sign of the Czech Association of Textile Chemists and Colourists

Bank connection:

Komerční banka, bank branch Pardubice-město
Account No.: 38834561/0100
SWIFT CODE:KOMB CZ PP XXX, IBAN CZ CZ9401000000000038834561

IČO: 48156213

Převodová pošta: 530 02 Pardubice 2
STCHK není plátcem DPH