Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

banner3_184204.jpg

Charakteristika projektu

Poskytovatel: Evropská unie

Program: Erasmus+, KA220-HED-Cooperation partnerships in higher education

Období realizace: 11/2021 - 11/2024

Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická – Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu

Hlavní řešitel: Košťálová Jana 

Spoluřešitelé: Tetřevová Liběna | Vávra Jan | 

Odkaz na stránky projektu http://www.eupm2project.eu/ 

Hlavní cíl projektu

Jak zlepšit hospodaření s evropskými fondy? Projekt EUPM začíná definovat společnou univerzitní cestu pro budoucí evropské projektové manažery.

V příštích letech bude Evropská unie investovat v evropské historii nebývalé množství peněz, více než 1800 miliard eur bude mít členské státy k dispozici na postpandemickou hospodářskou a sociální obnovu. Zda velké množství peněz investovaných Evropskou unií přinese požadované výsledky, bude do značné míry záviset na schopnosti navrhovat a řídit projekty.

Univerzita Pardubice je jedním z propagátorů iniciativy, jejímž cílem je definovat společnou univerzitní cestu na evropské úrovni pro budoucí projektové manažery EU.

Projekt „EUPM – „A new academic path for EU Project managers: narrowing the gaps to enable better project design and management in Europe (EUPM)“, koordinovaný římskou Univerzitou Tor Vergata“, získá na příští tři roky finanční prostředky ve výši 350 tisíc eur. v rámci programu Erasmus + - Cooperation Partnership a oficiálně zahájena v Římě dne 28. února 2022. Setkání se zúčastnily všechny partnerské univerzity projektu, zastupující sedm různých evropských zemí, včetně Španělska (Polytechnic University of Madrid), Slovinska (Alma Mater University), Rakouska (Joanneum University of Applied Sciences), Portugalska (New University of Lisbon ), Estonsko (Univerzita v Tartu) a Česká republika (Univerzita Pardubice), jakož i některé zúčastněné strany včetně Unioncamere Europa, PM2 Alliance, ARCI, Coordinadora de ONG, Evropský institut veřejné správy (EIPA) a Centrum excelence v PM² (CoEPM²) Evropské komise.

Cílem projektu EUPM je sdílet společný model znalostí a dovedností pro budoucí profesionály v řízení evropských fondů prostřednictvím přizpůsobení metody projektového řízení PM2 (PM squared) vyvinuté a propagované Evropskou komisí. Efektivní projektové řízení se stává kritickou proměnnou pro oživení, ale i přes to stále chybí integrovaný znalostní rámec pro řízení evropských fondů a toto téma stále nachází málo prostoru v univerzitních kurzech a programech. Iniciativa umožní vytvořit univerzitní kurz a usnadnit tak vstup do práce profesionálním osobnostem, expertům na správu evropských fondů, jejichž poptávka rychle roste.