Katedra ekonomiky a managementu chem. a potravin. průmyslu

Za dobu své existence katedra dosáhla výrazných úspěchů ve všech oblastech své činnosti.

Na fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice je nositelem výuky ekonomicko-manažerských disciplín v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Je rovněž významným vědecko-výzkumným pracovištěm, zaměřeným zejména na odvětví chemického průmyslu. V rámci pedagogické i výzkumné práce navázali pracovníci katedry za léta její existence rozsáhlou spolupráci s řadou univerzitních pracovišť v tuzemsku i v zahraničí a s podnikovou sférou.

 

Věda a výzkum


Servisní a poradenská činnost

  • Strategický management průmyslových podniků
  • Marketingový management
  • Logistický management
  • Podnikové finance
  • Právní problematika
  •  Účetnictví
  • Management kvality
  • Řízení chemických výrob
  • Personální management
  • Manažerské rozhodování
Činnost

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti

Zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků zejména chemického a potravinářského průmyslu implementací procesního managementu jako předpoklad pro tvorbu přínosů podniků k rozvoji společnosti a regionů

Zaměření
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!