Katedra anorganické technologie

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko - technologická

Katedra anorganické technologie

Doubravice 41
53210 Pardubice
tel.: +420466037171
fax.: +420466037275

KAnT.FCHT@upce.cz