Katedra anorganické technologie

Anorganická technologie je na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice pěstována od založení VŠCHT v Pardubicích, která je předchůdkyní nynější fakulty.

Od r. 1950 byl tento obor rozvíjen na jednom z oddělení katedry obecné a anorganické chemie. V roce 1959 pak byla založena samostatná katedra anorganické technologie (KAnT). V současnosti sídlí katedra v nově zrekonstruovaném technologickém pavilónu FChT v Pardubicích – Doubravicích a zaměřuje se na pedagogickou a výzkumnou činnost související s anorganickou technologií a dalšími příbuznými obory.

Studium


Studijní programy

 

Katedra anorganické technologie garantuje navazující magisterský program "Anorganická technologie" v rámci studijního programu "Chemie a technologie materiálů".

V bakalářských studijních programech se podílí na výuce vybraných předmětů. Katedra je také školicím pracovištěm doktorského studijního programu „Chemie a chemická technologie“ pro obor „Anorganická technologie“.

Profil absolventa

Témata bakalářských prací

Katedra vypisuje každý rok mnoho zajímavých témat týkajících se především chemie a technologie, ale i dalších příbuzných oborů, přičemž se jedná o rešeršní i experimentální práce. 

V případě zájmu o návrh vlastního tématu kontaktujte některého ze zaměstnanců nebo využijte kontaktní formulář.  

 

Témata prací 2018/19

Výzkum a vývoj


Odborné skupiny katedry

Vědecko-výzkumné zaměření katedry je soustředěno do tří směrů reprezentovaných jednotlivými  výzkumnými skupinami.  Konkrétně se jedná o skupiny zaměřené na studium agrochemických látek, anorganických pigmentů a na termickou analýzu. 

Seznam skupin

Servisní a poradenská činnost

Servisní a poradenská činnost je poskytována především v oblastech souvisejících s vědecko-výzkumný zaměřením katedry a jejím přístrojovým vybavením.

 

Servisní a poradenská činnost

Projekty a spolupráce

Projekty a národní i mezinárodní spolupráce jsou nedílnou součástí vědecké, ale i pedagogické činnosti katedry.

Projekty a spolupráce

Přístrojové vybavení

Katedra disponuje širokou škálou přístrojů a zařízení, které využívá pro pedagogickou, vědeckou i servisní činnost.

Přístrojové vybavení
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!