Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

kant_uvod_foto_1_110760.jpg

Anorganická technologie je na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice pěstována od založení VŠCHT v Pardubicích, která je předchůdkyní nynější fakulty.

Od r. 1950 byl tento obor rozvíjen na jednom z oddělení katedry obecné a anorganické chemie. V roce 1959 pak byla založena samostatná katedra anorganické technologie (KAnT). V současnosti sídlí katedra v nově zrekonstruovaném technologickém pavilónu FChT v Pardubicích – Doubravicích a zaměřuje se na pedagogickou a výzkumnou činnost související s anorganickou technologií a dalšími příbuznými obory.

Studium


Studijní programy

Katedra anorganické technologie poskytuje vzdělání v navazujícím magisterském studijním programu „Anorganická technologie“ a je také školícím pracovištěm doktorského studijního programu „Anorganická technologie“.

Katedra anorganické technologie se podílí na výuce v bakalářských studijních programech „Chemie“, „Chemie a technologie ochrany životního prostředí“, „Anorganické a bioanorganické materiály“, „Farmakochemie  a medicinální materiály“, „Hodnocení a analýza potravin“, „Polymerní materiály a kompozity“, „Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů“. Katedra zajišťuje výuku v rámci magisterského studia ve studijním programu „Ekonomika a management podniků chemických výrob“.

Témata bakalářských prací

Katedra vypisuje každý rok mnoho zajímavých témat týkajících se především chemie a technologie, ale i dalších příbuzných oborů, přičemž se jedná o rešeršní i experimentální práce. 

V případě zájmu o návrh vlastního tématu kontaktujte některého ze zaměstnanců nebo využijte kontaktní formulář.  

Výzkum a vývoj


Odborné skupiny katedry

Vědecko-výzkumné zaměření katedry je soustředěno do tří směrů reprezentovaných jednotlivými  výzkumnými skupinami.  Konkrétně se jedná o skupiny zaměřené na studium agrochemických látek, anorganických pigmentů a na termickou analýzu. 

Servisní a poradenská činnost

Servisní a poradenská činnost je poskytována především v oblastech souvisejících s vědecko-výzkumný zaměřením katedry a jejím přístrojovým vybavením.

Projekty a spolupráce

Projekty a národní i mezinárodní spolupráce jsou nedílnou součástí vědecké, ale i pedagogické činnosti katedry.

Přístrojové vybavení

Katedra disponuje širokou škálou přístrojů a zařízení, které využívá pro pedagogickou, vědeckou i servisní činnost.