Ústav organické chemie a technologie

Náš ústav má tři oddělení:
 

Oddělení mechanismů organických reakcí
Oddělení organických materiálů
Oddělení technologie organických látek

 

Výzkum a vývoj


Vědecko-výzkumná činnost

Na ústavu je řešena řada projektů z oblasti organické syntézy, zejména syntézy heterocyklických sloučenin a syntézy sloučenin chirálních, vznikají nové materiály s potencionálním využitím v optoelektronice, bateriích, solárních článcích, probíhá studium výšemolekulárních konjugátů vybraných léčiv nebo výzkum malotonážních organických specialit jako organická barviva a léčiva.

Věda

Publikační a vědecké výstupy

Na našem ústavu vznikají původní vědecké práce publikované v impaktovaných časopisech, patenty, disertační, diplomové a bakalářské práce.

 

 

 

Výstupy

Studium


Vyučované předměty


Ústav vychovává odborníky v disciplínách organické chemie, technologie organických specialit, organické technologie, nebo farmakochemie a medicinálních materiálů

Informace

Zajímavosti


Spektrum

Spektrum zajímavostí, studijních materiálů a programových balíků.

Spektrum

Fotospektrum

Fotoalbum ze života  našeho pracoviště.

 

Fotospektrum

AKTUALITY

8. 9. 2021
S radostí blahopřejeme všem sedmi našim novým inženýrům oboru Organická chemie, kteří včera 7. 9. 2021 úspěšně zakončili svá studia obhájením diplomových prací a úspěšným složením státních zkoušek: Ing. Marcele Chrtkové, Ing. Tereze Korábkové, Ing. Karlu Mackovi, Ing. Elišce Smejkalové, Ing. Kateřině Štursové, Ing. Kateřině Teichmanové a Ing. Martině Žabenské.

6. 9. 2021
Blahopřejeme naší doktorandce Ing. Míše Feckové k obhájení doktorské práce a úspěšnému zakončení doktorského studia ke dni 17. 6. 2021.

11. 9. 2020
Blahopřejeme všem osmi našim novým inženýrům oboru Organická chemie, kteří v pondělí 7. 9. 2020 obhájili svou diplomovou práci a úspěšně složili státní zkoušku: Ing. Diana Briestenská, Ing. Hana Frgalová, Ing. Lenka Havránková, Ing. Veronika Jandová, Ing. Martin Kocúrik, Ing. Jaroslav Pochobradský, Ing. Kamil Rak, Ing. Martin Vrbický

11. 9. 2020
Byl aktualizován seznam doktorských prací.

10. 9. 2020
Blahopřejeme našemu kolegovi ing. Honzovi Bartáčkovi k dnešnímu úspěšnému obhájení doktorské práce a zakončení doktorského studia.

1. 7. 2020
Blahopřejeme našim kolegům Ing. Gabče Novákové a ing. Honzovi Duškovi k úspěšnému zakončení doktorského studia, když v pondělí 29. 6. 2020 obhájili své doktorské práce.

26. 11. 2019
Se smutkem v našich srdcích si Vám dovolujeme oznámit nedávné úmrtí našeho kolegy pana doc. Ing. Jaromíra Kaválka, CSc., který nás opustil ve věku 82 let. „Kavas“ se nesmazatelně otiskl do duší náš všech, jeho studentů a kolegů, kteří jsme prošli jeho přednáškami, semináři i laboratořemi.

14. 11. 2019
Blahopřejeme naší kolegyni Ing. Zuzce Hlouškové ke včerejšímu úspěšnému ukončení doktorského studia.

8. 8. 2019
Byl aktualizován seznam diplomových prací a seznam disertačních prací.

7. 6. 2019
Blahopřejeme všem šesti novým absolventům našeho ústavu, kteří úspěšně zakončili svá studia v úterý 4. 6. 2019 v oboru Organická chemie: Ing. Vladimír Finger, Ing. Jan Hrubeš, Ing. Michal Krykorka, Ing. Lukáš Marek, Ing. Eliška Nečasová a Ing. Eva Novotná.

3. 4. 2019
Seznam prací publikovaných v mezinárodních odborných časopisech v letech 2017 a 2018 byl přidán do sekce Věda a výzkum.

14. 2. 2019
Nové studentské výtvory ze zkouškových pásemek v Perličkách.

 

 

false

VĚDECKÁ KOMUNIKACE - aktuální informace k předmětu

OPstat a OPchem - program pro matematicko-statistické výpočty resp. program pro vizualizaci molekul a výpočet některých fyzikálně-chemických vlastností; volně ke stažení!

false
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!