Ústav organické chemie a technologie

Náš ústav má tři oddělení: Oddělení mechanismů organických reakcí, Oddělení organických materiálů a Oddělení technologie organických látek.

Pro všechny studijní programy zajišťují členové ústavu přednášky, teoretická cvičení i laboratorní cvičení ze své discipliny – organické chemie nebo organické technologie. Kromě organické chemie pracoviště svými učiteli zajišťuje pro studenty bakalářského studia další povinně volitelné předměty a výuku ve studijním programu „Farmakochemie a medicinální materiály“.

Výuka v oblasti technologie je zaměřena na technologickou stránku organických syntéz a na chemické a aplikační vlastnosti organických látek. Základem jsou tyto obory: barviva, léčiva a fotochemie. Již řadu let existují na Fakultě chemicko-technologické studijní obory Organická chemie a Organická technologie. Je samozřejmostí, že nadaní studenti s vyhraněným zájmem o tyto obory mohou po úspěšném absolvování magisterského studia pokračovat na Ústavu organické chemie a technologie ve studiu doktorském a podílet se tak na výzkumném programu ústavu.

Studium


Vyučované předměty

Ústav vychovává odborníky v disciplínách organické chemie, technologie organických specialit, organické technologie nebo farmakochemie a medicinálních materiálů

Informace

Studijní programy

Výzkum a vývoj


Vědecko-výzkumná činnost

Na ústavu je řešena řada projektů z oblasti organické syntézy, zejména syntézy heterocyklických sloučenin a syntézy sloučenin chirálních, vznikají nové materiály s potencionálním využitím v optoelektronice, bateriích, solárních článcích, probíhá studium výšemolekulárních konjugátů vybraných léčiv nebo výzkum malotonážních organických specialit jako organická barviva a léčiva.

Věda

Publikační a vědecké výstupy

Na našem ústavu vznikají původní vědecké práce publikované v impaktovaných časopisech, patenty, disertační, diplomové a bakalářské práce.

 

 

 

Výstupy

Spektrum

Spektrum zajímavostí, studijních materiálů a programových balíků.

Spektrum

Fotospektrum

Fotoalbum ze života  našeho pracoviště.

 

Fotospektrum

AKTUALITY

8. 8. 2019
Byl aktualizován seznam diplomových prací a seznam disertačních prací.

7. 6. 2019
Blahopřejeme všem šesti novým absolventům našeho ústavu, kteří úspěšně zakončili svá studia v úterý 4. 6. 2019 v oboru Organická chemie: Ing. Vladimír Finger, Ing. Jan Hrubeš, Ing. Michal Krykorka, Ing. Lukáš Marek, Ing. Eliška Nečasová a Ing. Eva Novotná.

3. 4. 2019
Seznam prací publikovaných v mezinárodních odborných časopisech v letech 2017 a 2018 byl přidán do sekce Věda a výzkum.

14. 2. 2019
Nové studentské výtvory ze zkouškových pásemek v Perličkách.

18. 10. 2018
Přidán seznam Diplomových prací obhájených v letošním roce.

18. 10. 2018
Byl aktualizován seznam studentů.

11. 6. 2018
Gratulujeme všem našim pěti novým absolventům, kteří minulý týden v úterý 5. 6. úspěšně obhájili svou diplomovou práci a složili státní závěrečnou zkoušku v oboru Organická chemie: Ing. Jaroslav Charvot, Ing. Veronika Jelínková, Ing. Lucie Kocourová, Ing. Petr Štěpán a Ing. David Tichý. 

12. 10. 2017
Přidán seznam Diplomových prací obhájených v letošním roce.

14. 9. 2017
Neotřelé řešení nukleofilní aromatické substituce v Perličkách.

13. 9. 2017
Právě Vám představujeme 2. vydání našeho Chemického zpěvníku. Novinkou je song "Výuka v laborce". Tak nalaďte kytary a vzpomeňte na melodii písně Panenka bluegrassových Poutníků.

13. 6. 2017
Do sekce Fotospektrum jsme přidali několik momentek ze státnicové oslavy v pizzerii Dýdy Baba dne 8. 6. 2017.

7. 6. 2017
Gratulujeme všem našim novým inženýrům, kteří včera úspěšně obhájili diplomovou práci a složili státní závěrečnou zkoušku: Ing. Michaela Fecková, Ing. Lucie Paloušová, Ing. Jan Bartáček, Ing. Pavel Šimon, Ing. Jaromír Varga.


 

false

VĚDECKÁ KOMUNIKACE - aktuální informace k předmětu

OPstat a OPchem - program pro matematicko-statistické výpočty resp. program pro vizualizaci molekul a výpočet některých fyzikálně-chemických vlastností; volně ke stažení!

false
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!