Ústav organické chemie a technologie

Náš ústav má tři oddělení: Oddělení mechanismů organických reakcí, Oddělení organických materiálů a Oddělení technologie organických látek.

Pro všechny studijní programy zajišťují členové ústavu přednášky, teoretická cvičení i laboratorní cvičení ze své discipliny – organické chemie nebo organické technologie. Kromě organické chemie pracoviště svými učiteli zajišťuje pro studenty bakalářského studia další povinně volitelné předměty a výuku ve studijním programu „Farmakochemie a medicinální materiály“.

Výuka v oblasti technologie je zaměřena na technologickou stránku organických syntéz a na chemické a aplikační vlastnosti organických látek. Základem jsou tyto obory: barviva, léčiva a fotochemie. Již řadu let existují na Fakultě chemicko-technologické studijní obory Organická chemie a Organická technologie. Je samozřejmostí, že nadaní studenti s vyhraněným zájmem o tyto obory mohou po úspěšném absolvování magisterského studia pokračovat na Ústavu organické chemie a technologie ve studiu doktorském a podílet se tak na výzkumném programu ústavu.

Studium


Vyučované předměty

Ústav vychovává odborníky v disciplínách organické chemie, technologie organických specialit, organické technologie nebo farmakochemie a medicinálních materiálů

Informace

Studijní programy

Výzkum a vývoj


Vědecko-výzkumná činnost

Na ústavu je řešena řada projektů z oblasti organické syntézy, zejména syntézy heterocyklických sloučenin a syntézy sloučenin chirálních, vznikají nové materiály s potencionálním využitím v optoelektronice, bateriích, solárních článcích, probíhá studium výšemolekulárních konjugátů vybraných léčiv nebo výzkum malotonážních organických specialit jako organická barviva a léčiva.

Věda

Publikační a vědecké výstupy

Na našem ústavu vznikají původní vědecké práce publikované v impaktovaných časopisech, patenty, disertační, diplomové a bakalářské práce.

 

 

 

Výstupy

Spektrum

Spektrum zajímavostí, studijních materiálů a programových balíků.

Spektrum

Fotospektrum

Fotoalbum ze života  našeho pracoviště.

 

Fotospektrum

AKTUALITY

11. 9. 2020
Blahopřejeme všem osmi našim novým inženýrům oboru Organická chemie, kteří v pondělí 7. 9. 2020 obhájili svou diplomovou práci a úspěšně složili státní zkoušku: Ing. Diana Briestenská, Ing. Hana Frgalová, Ing. Lenka Havránková, Ing. Veronika Jandová, Ing. Martin Kocúrik, Ing. Jaroslav Pochobradský, Ing. Kamil Rak, Ing. Martin Vrbický

11. 9. 2020
Byl aktualizován seznam doktorských prací.

10. 9. 2020
Blahopřejeme našemu kolegovi ing. Honzovi Bartáčkovi k dnešnímu úspěšnému obhájení doktorské práce a zakončení doktorského studia.

1. 7. 2020
Blahopřejeme našim kolegům Ing. Gabče Novákové a ing. Honzovi Duškovi k úspěšnému zakončení doktorského studia, když v pondělí 29. 6. 2020 obhájili své doktorské práce.

26. 11. 2019
Se smutkem v našich srdcích si Vám dovolujeme oznámit nedávné úmrtí našeho kolegy pana doc. Ing. Jaromíra Kaválka, CSc., který nás opustil ve věku 82 let. „Kavas“ se nesmazatelně otiskl do duší náš všech, jeho studentů a kolegů, kteří jsme prošli jeho přednáškami, semináři i laboratořemi.

14. 11. 2019
Blahopřejeme naší kolegyni Ing. Zuzce Hlouškové ke včerejšímu úspěšnému ukončení doktorského studia.

8. 8. 2019
Byl aktualizován seznam diplomových prací a seznam disertačních prací.

7. 6. 2019
Blahopřejeme všem šesti novým absolventům našeho ústavu, kteří úspěšně zakončili svá studia v úterý 4. 6. 2019 v oboru Organická chemie: Ing. Vladimír Finger, Ing. Jan Hrubeš, Ing. Michal Krykorka, Ing. Lukáš Marek, Ing. Eliška Nečasová a Ing. Eva Novotná.

3. 4. 2019
Seznam prací publikovaných v mezinárodních odborných časopisech v letech 2017 a 2018 byl přidán do sekce Věda a výzkum.

14. 2. 2019
Nové studentské výtvory ze zkouškových pásemek v Perličkách.

18. 10. 2018
Přidán seznam Diplomových prací obhájených v letošním roce.

18. 10. 2018
Byl aktualizován seznam studentů.

11. 6. 2018
Gratulujeme všem našim pěti novým absolventům, kteří minulý týden v úterý 5. 6. úspěšně obhájili svou diplomovou práci a složili státní závěrečnou zkoušku v oboru Organická chemie: Ing. Jaroslav Charvot, Ing. Veronika Jelínková, Ing. Lucie Kocourová, Ing. Petr Štěpán a Ing. David Tichý. 

12. 10. 2017
Přidán seznam Diplomových prací obhájených v letošním roce.

14. 9. 2017
Neotřelé řešení nukleofilní aromatické substituce v Perličkách.

13. 9. 2017
Právě Vám představujeme 2. vydání našeho Chemického zpěvníku. Novinkou je song "Výuka v laborce". Tak nalaďte kytary a vzpomeňte na melodii písně Panenka bluegrassových Poutníků.

13. 6. 2017
Do sekce Fotospektrum jsme přidali několik momentek ze státnicové oslavy v pizzerii Dýdy Baba dne 8. 6. 2017.

7. 6. 2017
Gratulujeme všem našim novým inženýrům, kteří včera úspěšně obhájili diplomovou práci a složili státní závěrečnou zkoušku: Ing. Michaela Fecková, Ing. Lucie Paloušová, Ing. Jan Bartáček, Ing. Pavel Šimon, Ing. Jaromír Varga.


 

false

VĚDECKÁ KOMUNIKACE - aktuální informace k předmětu

OPstat a OPchem - program pro matematicko-statistické výpočty resp. program pro vizualizaci molekul a výpočet některých fyzikálně-chemických vlastností; volně ke stažení!

false
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!