Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

img_20210506_113119_1_163703.jpg

Náš ústav má tři oddělení:
 

Oddělení mechanismů organických reakcí
Oddělení organických materiálů
Oddělení technologie organických látek

Výzkum a vývoj


Vědecko-výzkumná činnost

Na ústavu je řešena řada projektů z oblasti organické syntézy, zejména syntézy heterocyklických sloučenin a syntézy sloučenin chirálních, vznikají nové materiály s potencionálním využitím v optoelektronice, bateriích, solárních článcích, probíhá studium výšemolekulárních konjugátů vybraných léčiv nebo výzkum malotonážních organických specialit jako organická barviva a léčiva.

Publikační a vědecké výstupy

Na našem ústavu vznikají původní vědecké práce publikované v impaktovaných časopisech, patenty, disertační, diplomové a bakalářské práce.

Studium


Vyučované předměty


Ústav vychovává odborníky v disciplínách organické chemie, technologie organických specialit, organické technologie, nebo farmakochemie a medicinálních materiálů

Studijní programy

Zajímavosti


Spektrum

Spektrum zajímavostí, studijních materiálů a programových balíků.

Fotospektrum

Fotoalbum ze života  našeho pracoviště.

AKTUALITY

30. 10. 2023
Dovolujeme si Vás informovat o úmrtí našeho emeritního kolegy, spolupracovníka, Organického chemika a Agrochemika Ing. Jaromíra Sochy, CSc. Odešel tiše dne 27. 10. 2023 ve věku nedožitých 88 let. Čest jeho památce!

10. 10. 2023
Do seznamu diplomových prací byly přidány práce obhájené v letošním roce.

7. 6. 2023
Gratulujeme deseti našim novopečeným inženýrům, kteří včera obhájením diplomové práce a složením státní závěrečné zkoušky úspěšně ukončili svá studia v magisterském studijním oboru Organická chemie: Ing. Josef Golka, Ing. Anna Hanousková, Ing. Karel Chlumský, Ing. Lukáš Kolman, Ing. Pavlína Konopáčová, Ing. Pavel Kryl, Ing. Daniel Pokorný, Ing. Petr Pospíšil, Ing. Eva Prokopová, Ing. Jakub Štrojsa.

30. 8. 2022
Dne 24. 8. 2022 nás opustil dlouholetý pedagog Katedry organické chemie, předchůdkyně našeho ústavu, a emeritní rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, předchůdkyně naší nynější univerzity, pan doc. Ing. Josef Panchartek, CSc. Zemřel bývalý rektor Univerzity Pardubice doc. Ing. Josef Panchartek, CSc. | Fakulta chemicko-technologická (upce.cz)

27. 6. 2022
Blahopřejeme kolegovi Ing. Jaroslavu Charvotovi, který ve čtvrtek 23. 6. 2022 úspěšně obhájil svou doktorskou práci a zakončil tak studia získáním titulu Ph.D..

8. 6. 2022
Srdečně blahopřejeme všem šesti našim novým inženýrům programu Organická chemie, kteří včera 7. 6. 2022 úspěšně zakončili svá vysokoškolská studia obhájením diplomových prací a složením státní závěrečné zkoušky: Ing. Ihorovi Fesinovi, Ing. Monice Grygarové, Ing. Janovi Mrkvičkovi, Ing. Yelyzavetě Nikitina, Ing. Gabriele Perglové a Ing. Lukášovi Preisslerovi.

29. 3. 2022
Do sekce Věda a výzkum byl přidán seznam publikací v mezinárodních odborných časopisech za rok 2021. 

17. 3. 2022
Ve dnech 16. a 17. 3. 2022 pořádá Oddělení organických materiálů (BUReS Group) mezinárodní on-line konferenci Aromatic HeteRoCycles: A Wonderful Pool for Organic Materials (AHeRoC): AHeRoC (upce.cz)

26. 10. 2021
Velmi nás těší, že u příležitosti promoce nových inženýrů, konané v pátek 22. 10. 2021, získaly naše absolventky za své diplomové práce následující ocenění:
Ing. Marcela Chrtková: Studentská cena rektora I. stupně
Ing. Tereza Korábková: cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka za 2. místo
Ing. Martina Žabenská: Studentská cena děkana FChT

8. 9. 2021
S radostí blahopřejeme všem sedmi našim novým inženýrům oboru Organická chemie, kteří včera 7. 9. 2021 úspěšně zakončili svá studia obhájením diplomových prací a úspěšným složením státních zkoušek: Ing. Marcele Chrtkové, Ing. Tereze Korábkové, Ing. Karlu Mackovi, Ing. Elišce Smejkalové, Ing. Kateřině Štursové, Ing. Kateřině Teichmanové a Ing. Martině Žabenské.

6. 9. 2021
Blahopřejeme naší doktorandce Ing. Míše Feckové k obhájení doktorské práce a úspěšnému zakončení doktorského studia ke dni 17. 6. 2021.

11. 9. 2020
Blahopřejeme všem osmi našim novým inženýrům oboru Organická chemie, kteří v pondělí 7. 9. 2020 obhájili svou diplomovou práci a úspěšně složili státní zkoušku: Ing. Diana Briestenská, Ing. Hana Frgalová, Ing. Lenka Havránková, Ing. Veronika Jandová, Ing. Martin Kocúrik, Ing. Jaroslav Pochobradský, Ing. Kamil Rak, Ing. Martin Vrbický

11. 9. 2020
Byl aktualizován seznam doktorských prací.

10. 9. 2020
Blahopřejeme našemu kolegovi ing. Honzovi Bartáčkovi k dnešnímu úspěšnému obhájení doktorské práce a zakončení doktorského studia.

1. 7. 2020
Blahopřejeme našim kolegům Ing. Gabče Novákové a ing. Honzovi Duškovi k úspěšnému zakončení doktorského studia, když v pondělí 29. 6. 2020 obhájili své doktorské práce.

26. 11. 2019
Se smutkem v našich srdcích si Vám dovolujeme oznámit nedávné úmrtí našeho kolegy pana doc. Ing. Jaromíra Kaválka, CSc., který nás opustil ve věku 82 let. „Kavas“ se nesmazatelně otiskl do duší náš všech, jeho studentů a kolegů, kteří jsme prošli jeho přednáškami, semináři i laboratořemi.

VĚDECKÁ KOMUNIKACE - aktuální informace k předmětu

OPstat a OPchem - program pro matematicko-statistické výpočty resp. program pro vizualizaci molekul a výpočet některých fyzikálně-chemických vlastností; volně ke stažení!