Ústav organické chemie a technologie

Náš ústav má tři oddělení:
 

Oddělení mechanismů organických reakcí
Oddělení organických materiálů
Oddělení technologie organických látek

 

Výzkum a vývoj


Vědecko-výzkumná činnost

Na ústavu je řešena řada projektů z oblasti organické syntézy, zejména syntézy heterocyklických sloučenin a syntézy sloučenin chirálních, vznikají nové materiály s potencionálním využitím v optoelektronice, bateriích, solárních článcích, probíhá studium výšemolekulárních konjugátů vybraných léčiv nebo výzkum malotonážních organických specialit jako organická barviva a léčiva.

Věda

Publikační a vědecké výstupy

Na našem ústavu vznikají původní vědecké práce publikované v impaktovaných časopisech, patenty, disertační, diplomové a bakalářské práce.

 

 

 

Výstupy

Studium


Vyučované předměty


Ústav vychovává odborníky v disciplínách organické chemie, technologie organických specialit, organické technologie, nebo farmakochemie a medicinálních materiálů

Informace

Studijní programy

Zajímavosti


Spektrum

Spektrum zajímavostí, studijních materiálů a programových balíků.

Spektrum

Fotospektrum

Fotoalbum ze života  našeho pracoviště.

 

Fotospektrum

AKTUALITY

27. 6. 2022
Blahopřejeme kolegovi Ing. Jaroslavu Charvotovi, který ve čtvrtek 23. 6. 2022 úspěšně obhájil svou doktorskou práci a zakončil tak studia získáním titulu Ph.D..

8. 6. 2022
Srdečně blahopřejeme všem šesti našim novým inženýrům programu Organická chemie, kteří včera 7. 6. 2022 úspěšně zakončili svá vysokoškolská studia obhájením diplomových prací a složením státní závěrečné zkoušky: Ing. Ihorovi Fesinovi, Ing. Monice Grygarové, Ing. Janovi Mrkvičkovi, Ing. Yelyzavetě Nikitina, Ing. Gabriele Perglové a Ing. Lukášovi Preisslerovi.

29. 3. 2022
Do sekce Věda a výzkum byl přidán seznam publikací v mezinárodních odborných časopisech za rok 2021. 

17. 3. 2022
Ve dnech 16. a 17. 3. 2022 pořádá Oddělení organických materiálů (BUReS Group) mezinárodní on-line konferenci Aromatic HeteRoCycles: A Wonderful Pool for Organic Materials (AHeRoC): AHeRoC (upce.cz)

26. 10. 2021
Velmi nás těší, že u příležitosti promoce nových inženýrů, konané v pátek 22. 10. 2021, získaly naše absolventky za své diplomové práce následující ocenění:
Ing. Marcela Chrtková: Studentská cena rektora I. stupně
Ing. Tereza Korábková: cena Nadačního fondu Miroslava Jurečka za 2. místo
Ing. Martina Žabenská: Studentská cena děkana FChT

8. 9. 2021
S radostí blahopřejeme všem sedmi našim novým inženýrům oboru Organická chemie, kteří včera 7. 9. 2021 úspěšně zakončili svá studia obhájením diplomových prací a úspěšným složením státních zkoušek: Ing. Marcele Chrtkové, Ing. Tereze Korábkové, Ing. Karlu Mackovi, Ing. Elišce Smejkalové, Ing. Kateřině Štursové, Ing. Kateřině Teichmanové a Ing. Martině Žabenské.

6. 9. 2021
Blahopřejeme naší doktorandce Ing. Míše Feckové k obhájení doktorské práce a úspěšnému zakončení doktorského studia ke dni 17. 6. 2021.

11. 9. 2020
Blahopřejeme všem osmi našim novým inženýrům oboru Organická chemie, kteří v pondělí 7. 9. 2020 obhájili svou diplomovou práci a úspěšně složili státní zkoušku: Ing. Diana Briestenská, Ing. Hana Frgalová, Ing. Lenka Havránková, Ing. Veronika Jandová, Ing. Martin Kocúrik, Ing. Jaroslav Pochobradský, Ing. Kamil Rak, Ing. Martin Vrbický

11. 9. 2020
Byl aktualizován seznam doktorských prací.

10. 9. 2020
Blahopřejeme našemu kolegovi ing. Honzovi Bartáčkovi k dnešnímu úspěšnému obhájení doktorské práce a zakončení doktorského studia.

1. 7. 2020
Blahopřejeme našim kolegům Ing. Gabče Novákové a ing. Honzovi Duškovi k úspěšnému zakončení doktorského studia, když v pondělí 29. 6. 2020 obhájili své doktorské práce.

26. 11. 2019
Se smutkem v našich srdcích si Vám dovolujeme oznámit nedávné úmrtí našeho kolegy pana doc. Ing. Jaromíra Kaválka, CSc., který nás opustil ve věku 82 let. „Kavas“ se nesmazatelně otiskl do duší náš všech, jeho studentů a kolegů, kteří jsme prošli jeho přednáškami, semináři i laboratořemi.

 

false

VĚDECKÁ KOMUNIKACE - aktuální informace k předmětu

OPstat a OPchem - program pro matematicko-statistické výpočty resp. program pro vizualizaci molekul a výpočet některých fyzikálně-chemických vlastností; volně ke stažení!

false
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!