Ústav energetických materiálů

 

Vítejte na Ústavu energetických materiálů, dříve známém jako Katedra teorie a technologie výbušnin. Ústav energetických materiálů se zabývá vzděláváním a výzkumem ve třech směrech: chemie a technologie výbušin, teorie výbuchu a bezpečnostní inženýrství. 

Na Ústavu se držíme tradice všestranného vzdělávání, v němž je propojena výuka chemie, fyziky i bezpečné aplikace energetických materiálů. Vzhledem k tomu, že je to přístup náročný, je uplatňován jen na několika vzdělávacích institucích v Evropě.  Soustředíme se na to, aby náš přístup ke vzdělávání i v současných podmínkách přinášel výhody a zvyšoval uplatnitelnost našich absolventů doma i v zahraničí.

Významnou pomoc poskytují spolupracující organizace ÚEnM, jako je společnost Explosia Pardubice, Austin Detonator Vsetín, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru SR v Bratislavě, Univerzita obrany Brno a Wojskowa akademia techniczna ve Varšavě a OZM Reserach, Hrochův Týnec. Pomohlo i MPO ČR s výstavbou speciálních laboratoří pro realizaci výuky a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti fyziky výbuchu.

Studium


Studijní programy

Ústav zajišťuje část výuky v bakalářském studiu na FChT, dále poskytuje vzdělání ve dvou navazujících magisterských programech, dvou doktorských programech a licenčním studiu.

Magisterské studium

Doktorské studium

Licenční studium

Témata bakalářských prací

Informace o aktuálních tématech bakalářských prací vypsaných ústavem budou vyvěšeny ve studentském intranetu. Zájemci o vypracování bakalářských prací na Ústavu energetických materiálů se mohou hlásit u vedoucích příslušných prací.

Témata bakalářských prací

Výzkum a vývoj


Technické zázemí Ústavu

Ústav disponuje rozsáhlým laboratorním  a technickým zázemím, potřebným pro výuku a výzkum energetických materiálů.

Technické zázemí

Nabídka specializovaných služeb

Nabízíme servisní a poradenskou činnost v oblastech, kam je zaměřena výuka a výzkum pracovníků Ústavu.

 

Nabídka služeb

Projekty

Ústav je zapojen do mnoha vědeckých i průmyslových projektů

 

 

Projekty

Věda, výzkum, spolupráce

Ústav energetických materiálů spolupracuje s mnoha vědeckými pracovišti v mezinárodním měřítku. 

Spolupráce

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář NTREM - "New Trends in Research of Energetic Materials". Více v záložce konference a na webové stránce semináře www.ntrem.com.
 

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!