Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

uenm_uvod_foto_110904.jpg

Vítejte na Ústavu energetických materiálů, dříve známém jako Katedra teorie a technologie výbušnin. Ústav energetických materiálů se zabývá vzděláváním a výzkumem ve třech směrech:

chemie a technologie výbušin

  • Ve spolupráci s českými výrobci iniciátorů hledáme bezpečnější, především netoxické, třaskaviny.
  • Studujeme látky s vysokým obsahem dusíku pro airbagy a jiné plynotvorné záchranné systémy používané v automobilovém průmyslu.
  • Vyvíjíme nové alternativy pyrotechnických výrobků, které jsou příznivější k životnímu prostředí. Například směs pro červený dým v barvě Ferrari.

teorie výbuchu

  • Studujeme děje probíhající v detonační vlně, tedy uvnitř trhavin, abychom chápali podmínky spojené s detonací.
  • Vymýšlíme a provádíme měření kladoucí mimořádné nároky na použitou měřící techniku s ohledem na extrémní podmínky vysokého tlaku, teplotu a rychlosti.
  • Využíváme pokročilé statistické metody k hodnocení citlivosti výbušin.

bezpečnostní inženýrství

  • Sloužíme veřejnosti spoluprací při výcviku specialistů na detekci a odstraňování nástražných systémů a vývojem výcvikových sad k detekci improvizovaných výbušin.
  • Pomáháme ochraně obyvatel a civilní infrastruktury před účinky výbuchů, ať již havarijních nebo úmyslných.
  • Měříme výbuchové charakteristiky hořlavých plynných a prachových materiálů pro navrhování protivýbuchových ochran v těžbě a průmyslu

Studium


Studijní programy

Ústav zajišťuje část výuky v bakalářském studiu na FChT, dále poskytuje vzdělání ve dvou navazujících magisterských programech, dvou doktorských programech a licenčním studiu.

Magisterské studium

Doktorské studium

Témata bakalářských prací

Informace o aktuálních tématech bakalářských prací vypsaných ústavem budou vyvěšeny ve studentském intranetu. Zájemci o vypracování bakalářských prací na Ústavu energetických materiálů se mohou hlásit u vedoucích příslušných prací.

Výzkum a vývoj


Technické zázemí Ústavu

Ústav disponuje rozsáhlým laboratorním  a technickým zázemím, potřebným pro výuku a výzkum energetických materiálů.

Nabídka specializovaných služeb

Nabízíme servisní a poradenskou činnost v oblastech, kam je zaměřena výuka a výzkum pracovníků Ústavu.

Projekty

Ústav je zapojen do mnoha vědeckých i průmyslových projektů

Věda, výzkum, spolupráce

Ústav energetických materiálů spolupracuje s mnoha vědeckými pracovišti v mezinárodním měřítku. 

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář NTREM - "New Trends in Research of Energetic Materials". Více v záložce konference a na webové stránce semináře www.ntrem.com.