Ústav energetických materiálů

Vítejte na Ústavu energetických materiálů, dříve známému jako Katedra teorie a technologie výbušnin.

Na Ústavu se držíme tradice všestranného vzdělávání, v němž je propojena výuka chemie, fyziky i bezpečné aplikace energetických materiálů. Vzhledem k tomu, že je to přístup náročný, je uplatňován jen na několika vzdělávacích institucích v Evropě.  Soustředíme se na to, aby náš přístup ke vzdělávání i v současných podmínkách přinášel výhody a zvyšoval uplatnitelnost našich absolventů doma i v zahraničí.

Studium


Vyučované předměty

Pracovníci našeho Ústavu a externí učitelé zajišťují výuku celé škály předmětů, které  přispívají ke všestrannému vzdělání v oblasti energetických materiálů.

 

 

 

Předměty

Studijní programy

Ústav zajišťuje část výuky v bakalářském studiu na FChT, dále studium magisterské , doktorské a licenční.

Magisterský obor
Teorie a technologie výbušin

Doktorský obor
Inženýrství energetických materiálů

 

Licenční studium

Výzkum a vývoj


Technické zázemí Ústavu

 

Ústav disponuje rozsáhlým laboratorním  a technickým zázemím, potřebným pro výuku a výzkum energetických materiálů.

Technické zázemí

Nabídka specializovaných služeb

Nabízíme servisní a poradenskou činnost v oblastech, kam je zaměřena výuka a výzkum pracovníků Ústavu.

 

Nabídka služeb

Projekty

Projekt IRS (interní rozvojová soutěž) Univerzity Pardubice 2017

Zpracování velkých datových souborů a příprava grafických výstupů v kvalite vhodné pro publikace.

 

 

Projekty

Věda, výzkum, spolupráce

V oblasti spolupráce ÚEnM se zahraničím existují těsné kontakty se slovenským průmyslem oboru, Armádou SR a Policajným zborom SR, rozvíjí se spolupráce s vědecko-pedagogickými pracovišti energetických materiálů zejména v Polsku, Singapuru, Číně, Německu, pracovišti energetických materiálů v Chorvatsku a vědeckými pracovišti oboru Ruské akademie věd v Černogolovce.

Věda, výzkum, spolupráce

Dovolujeme si Vás pozvat na 23. ročník semináře NTREM - "New Trends in Research of Energetic Materials", který se bude konat ve dnech 1. - 3.4.2018 v prostorách Univerzity Pardubice. Více na webové stránce semináře www.ntrem.com.
 

Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!