Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

Po řadě změn v administrativním uspořádání pracovišť na bývalé VŠCHT, zabývajících se makromolekulární chemií, různými polymerními materiály i textilní chemií (po určité období byla v rámci KCHTVM vyučována a řešena i problematika dnešní katedry dřeva, papíru a celulózy), byl v roce 1997 vytvořen Ústav polymerních materiálů se třemi odděleními – Oddělením syntetických polymerů a pryskyřic, Oddělením nátěrových hmot a organických povlaků a Oddělením vláknitých materiálů a textilní chemie a byla zřízena též Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů se Synpo a. s. Pardubice. V roce 2009 vznikl spojením Katedry dřeva a ÚPM  Ústav Chemie a technologie makromolekulárních látek.

ÚCHTML je dnes garantem výuky řady předmětů, a to dnes nejenom makromolekulární chemie. Na FCHT vedle bakalářů, inženýrů specialistů v oborech Technologie výroby a zpracování polymerů, Organické povlaky a nátěrové hmoty, a Vlákna a textilní chemie a Technologie papíru a celulózových materiálů vychovává řadu doktorandů v oboru Technologie makromolekulárních látek a Povrchové inženýrství. Je hlavním garantem akreditovaného habilitačního oboru fakulty Technologie makromolekulárních látek. Spolupráce se Synpo a. s., dřívějším Výzkumným ústavem syntetických pryskyřic a laků v Pardubicích, je pro fakultní pracoviště významná, neboť studenti si mohou v rámci společného pracoviště doplňovat praktické znalosti v oblasti analýzy a hodnocení vlastností polymerních materiálů.        Ústav poskytuje servisní služby v oblasti elektronové mikroskopie a hodnocení plastů a kompozitních materiálů, vláken a textilních materiálů a hodnocení nátěrových hmot, zejména účinnosti jejich korozní ochrany. Spolupracuje s akademickými pracovišti, především Ústavem makromolekulární chemie AV ČR. Vzhledem k vybavení řadou moderních přístrojů v posledním období se rozsah a možnosti těchto spoluprací postupně zvyšují.

Zadání diplomových a bakalářských prací jsou již pro studenty k vyzvednutí na sekretariátu ÚChTML v budově HC-G ve 4. patře.

true

Dobrý den všem,

zdravím Vás a obracím se na Vás s dotazem, zda neznáte nějakého šikovného chemika, který by si rád našel místo tam, kde se výzkum kloubí s analýzou chemických látek v případě úniků v terénu a s možností učit ochranu proti chemickým látkám jak u nás tak ve světě (angličtina podmínkou).
Pracoviště je Institut ochrany obyvatelstva, který je součástí Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, sídlící v Lázních Bohdaneč.
My už rok hledáme chemika do chemické laboratoře, inzerát (viz příloha) je napsaný nešťastně a nevystihuje podstatu. Jelikož se jedná o služební poměr (hodnost kapitán u HZS ČR), tak nejprve probíhá 1. kolo pro hasiče. To končí 8. února a pak (neví se ještě kdy) bude kolo 2. pro všechny zájemce.
Práce je tu různorodá a kolektiv příjemný. Jelikož je tu hodně "děvčat" tak ve výběrovém řízení bude asi upřednostněn "pán".
Jestli o někom víte byli bychom rádi, více informací o Institutu se najde na webu https://www.hzscr.cz/institut-ochrany-obyvatelstva-menu-informacni-servi... nebo https://www.hzscr.cz/clanek/chemicka-ochrana.aspx .
Informace o služebním místě je níže.
V případě že někoho znáte, klidně může kontaktovat přímo mě a já mu sdělím podrobnosti o náplni naší práce.

Přeji Vám příjemný den a díky za zamyšlení se.

Zdraví Laďka Navrátilová

pplk. Ladislava Navrátilová,
Ph.D. MV - GŘ HZS ČR
/ Ministry of the Interior - Fire Rescue Service of the Czech Republic
Institut ochrany obyvatelstva
/ Population Protection Institute
Na Lužci 204 533 41 Lázně Bohdaneč
/ Czech Republic
E-mail: ladislava.navratilova@ioolb.izscr.cz Tel.: +420 950 580 445, Mobil: +420 773 789 898

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detail volného místa

Bezpečnostní sbor: Hasičský záchranný sbor ČR

ID místa: 30290744

Služební hodnost: vrchní komisař

Profese: výzkumné a vývojové činnosti

Hodnostní označení: kapitán

Tarifní třída: 8

Minimální stupeň dosaženého vzdělání: vysokoškolské v bakalářském studijním programu

Místo působiště (region): Pardubice

Místo služebního působiště Lázně Bohdaneč

Místo je volné Od: 1. března 2019

Výběrová řízení: S výběrovým řízením

Uzávěrka výběrového řízení 8. února 2019 (pro příslušníky), od 8. února bude vypsáno výběrové řízení pro občany

Kontaktní telefon: 950580314

Kontaktní e-mail: rostislav.richter@ioolb.izscr.cz

Obor vzdělání: Zaměření vzdělání: Požární ochrana nebo IZS nebo kriz. řízení nebo ochr. obyv. nebo Technické nebo Biologické, lékařství, zdravotní

true

Studium


Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků

Informace pro studenty

Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie

Informace pro studenty

Oddělení dřeva, celulózy a papíru

Informace pro studenty

Výzkum a vývoj


Věda

Vědecko výzkumná činnost na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je zaměřena na materiálový výzkum. V souladu s výzkumem nejen evropským, ale i celosvětovým, je věda a výzkum na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek zaměřena na téma makromolekulárních a nadmolekulárních struktur určených pro modelování organicko-anorganických kompozitních a hybridních systémů. V současné době patří náš ústav mezi přední pracoviště naší fakulty v oblasti převádění výsledků výzkumu do průmyslové praxe. Na problematiku, která je na obou pracovištích studována, byla udělena celá řada grantů od poskytovatelů jako je GA ČR, TA ČR, NAKI, AV ČR, MSM a MPO. Výzkum materiálů na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je prováděn v oblastech makromolekulární chemie, technologie makromolekulárních látek, chemie polymerů a kompozitů, chemie organických povlaků, vláken a textilní chemie, papíru a celulózových materiálů.

Věda

Výzkum

Na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je prováděn výzkum v  oborech, které jsou v některých aspektech v rámci České republiky unikátní. Ústav se kromě vědecko-výzkumné činnosti podílí na výuce Fakulty chemicko technologické ve všech stupních studia -  v bakalářském, navazujícím magisterském a v doktorském studiu. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek vznikl v roce 2009, kdy se k Ústavu polymerních materiálů připojila Katedra dřeva, papíru a celulózy. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek je členěn na tři oddělení. Jsou to Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků, Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie a Oddělení dřeva, celulózy a papíru. Výzkum materiálů na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je proto zajišťován na těchto třech odděleních v oblastech, které jsou dány původním vědecko-výzkumným zaměřením pracovišť a jejích pracovníků, ale současně se v některých aspektech zkoumaných oblastí vzájemně prolínají a doplňují. Do výzkumu jsou zapojeni studenti všech typů studia v rámci výzkumných projektů.

Výzkum

Zápis k vybranému tématu se provádí přímo u daného vedoucího bakalářské práce. Pro více informací neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího bakalářské práce.


Témata 2018/2019:

Příprava a vlastnosti organických povlaků s obsahem zinku a hořčíku. (zadáno)
vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr., Ing. Miroslav Kohl

Ochranné organické povlaky na bázi vodou řiditelných pojiv. (zadáno)
vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Ing. Miroslav Kohl

Vliv plniv na vlastnosti zinkem pigmentovaných povlaků na bázi epoxyesterové pryskyřice. (zadáno)
vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Ing. Miroslav Kohl

Hodnocení aduktů polyanilinu v polymerních povlacích.
vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Ing. Miroslav Kohl

Aplikace nanočástic do funkčních povlaků.
vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Ing. Miroslav Kohl

Multifunkční polymerní povlaky.
vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Ing. Miroslav Kohl

 

true

Témata bakalářských prací v oboru "Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie" 2018/2019

Nevypsaná témata je možné řešit individuálně po dohodě se školitelem.

 

Metody používané při identifikaci textilních materiálů. (zadáno)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Antimikrobiální úpravy textilií s použitím cínu. (R)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Zušlechťovací procesy aromatických polyamidů (typu Kevlar). (R)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Metody používané při identifikaci textilních barviv. (R)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Využití obrazové analýzy pro hodnocení textilních materiálů. (RE)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Teplotně odolná polymerní vlákna pro aplikace v sintrovaných kluzných kompozitech. (spolupráce s VÚB a.s.) (R)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Speciální vlákna zajišťující termoregulační komfort plošných textilií. (spolupráce s VÚB a.s.) (R)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Vliv plasmatické úpravy plstěného materiálu na barvení různými třídami textilních barviv. (spolupráce s Tonak a.s.) (RE)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Možnosti aplikace šelaku na králičí plst, jeho fixace a možnosti objektivního hodnocení. (spolupráce s Tonak a.s.) (RE)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Vláknotvorné polymerní materiály s tvarovou pamětí. (spolupráce s VÚB a.s.) (R)
vedoucí práce: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Modifikace epoxidových pryskyřic za účelem zvýšení rázové houževnatosti. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Polymerní sorbenty. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Polymerně vázaná antistatika. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Termoplasty v automobilovém průmyslu. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Kapalné polybutadienové kaučuky a jejich využití. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Radiační síťování termoplastů. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Polyurethanová lepidla. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Využití biologicky odbouratelných polymerů v zemědělství. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Syntetické kaučuky a jejich využití v praxi. (R)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Srovnání pevnostních charakteristik lepených spojů na různých typech adherendů. (RE)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Silikony jako adheziva v elektronickém průmyslu. (RE)  
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Použití materiálů na bázi skelných past v elektrotechnice. (RE)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Studium vlivu obsahu různých typů polyethylenu při zpracování metodou rotomoulding na mechanické vlastnosti. (RE)
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Testování ustalovacích prostředků pro vybarvení přímými barvivy.
vedoucí práce: Ing. Petra Bayerová, Ph.D.

true

Zadání DP 2018/2019 ÚChTML

Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků (ONHOP)

Nevypsaná témata je možné řešit individuálně po dohodě se školitelem.

 

 

 

Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie (OSPVTCh)

Nevypsaná témata je možné řešit individuálně po dohodě se školitelem.

Příprava nanovlákenných materiálů z chemicky modifikované kyseliny hyaluronové s vázanými antioxidačními látkami.
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Vývoj roubovaných kopolymerů na bázi kyseliny hyaluronové určených pro kosmetický průmysl.
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Studium vlivu různých kompozitních systémů vyrobených ruční laminací na mechanické vlastnosti.
vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Aplikace biodegradabilních sekvestračních prostředků při barvení bavlny reaktivními barvivy v tvrdé vodě. (zadáno)
vedoucí práce: Ing. Petra Bayerová, Ph.D.

true
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!