Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

V čem spočívá tvůrčí proces ve vědě? Snad ve schopnosti poznat, co je důležité a co podružné.
(J. Heyrovský, český chemik oceněný v roce 1959 Nobelovou cenou za chemii)

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

(ÚChTML - č. střediska: 30430)
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice
Studentská 573
532 10 PARDUBICE
Česká republika

Pověřený vedením
Ing. David Veselý, Ph.D., tel.: 466 037 205, e-mail: David.Vesely@upce.cz


Tel.: +420 466 03 7203 - sekretariát
Fax: +420 466 03 7068

Aktuality :

 

 


27.2.2018 - Zadání bakalářských a diplomových prací si prosím vyzvedávejte od dnešního dne
                  na sekretariátu ÚChTML u pí. Teplé.

 


7.12.2017 -

Porovnej svou závěrečnou práci!

V akademickém roce 2017/2018 je na všech fakultách Univerzity Pardubice implementováno porovnávání všech závěrečných prací s rozsáhlou databází systémů Theses.

Všechny odevzdané závěrečné práce budou automaticky porovnávány a hodnoceny systémem pro odhalování plagiátů Theses. Práce jsou hodnoceny procenty shody. (Více o systému Theses najdete na adrese http://theses.cz.)

Už nyní mohou studenti svou práci porovnat s ostatními soubory nahranými do databáze systému Odevzdej na adrese http://odevzdej.cz..

Porovnávání vloženého souboru je anonymní, o výsledku porovnání je vkladateli zaslán e-mail, veškerá data jsou do pěti následujících dnů ze systému vymazána.


22.12.2017 - přidána nabídka zaměstnání z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR


 

 

 

 

Zápis k vybranému tématu se provádí přímo u daného vedoucího bakalářské práce. Pro více informací neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího bakalářské práce.


Témata 2017/2018:

  • Témata pro obor Zdravotní laborant (ONHOP)

Způsoby zkoumání vlastností povrchu polymerů.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Miroslav Kohl

Přírodní pryskyřice, použití v moderních zdravotnických oborech a v lékařství.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Kateřina Nechvílová

Barevné materiály pro úpravu a rozlišení povrchu polymerů a kompozitů.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Kateřina Nechvílová

Vodivé polymery a možnost zabránění vzniku a šíření mikrobiálního filmu.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Miroslav Kohl

Oxid křemičitý jako netoxický materiál a složka zdravotních polymerních materiálů.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Kateřina Nechvílová

  • Témata pro Klinická biologie a chemie M (ONHOP)

Vlastnosti polymerních filmů v závislosti na typu makromolekulární látky.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Kateřina Nechvílová

Aditiva pro organické povlaky s antimikrobiálním, popř. antivegetativním působením.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Miroslav Kohl

Vodivé polymery a možnost zabránění vzniku a šíření mikrobiálního filmu.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Miroslav Kohl

Vlastnosti polymerních filmů v závislosti na typu přidané látky

Možnost pokračování diplomovou prací.

aditiva).

Vodivé polymery a možnost zabránění vzniku a šíření mikrobiálního filmu.

Možnost pokračování diplomovou prací.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Miroslav Kohl

Výskyt nežádoucích bakterií, plísní a jiného mikrobiálního napadení v potrubí, v rozvodných a úložných zařízeních.

Školitel: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Konzultant: Ing. Kateřina Nechvílová

 

  • Témata pro Farmakochemii (ONHOP, prof. )

Aplikace makromolekulárních látek přírodního původu v polymerních a kompozitních materiálech. (R/RE). zamluveno

Částice montmorillonitů a jiných silikátových materiálů, jejich využití v oblasti polymerní chemie a farmakochemie. (R/RE). zamluveno

Plniva přírodního původu, jejich vlastnosti a aplikace v průmyslu zpracování polymerů a ve farmaceutických oborech. (R/RE)

Vlastnosti makromolekulárních pojiv a vzniklých povlaků v závislosti na složení výchozích surovin. (R/RE).

Zkoumání vlastností vybraných polymerních filmů a jejich surovin pomocí laboratorních testů, normovaných postupů  a mikroskopických technik. (R/RE).

Metody a postupy hodnocení barevné stálosti polymerních, kompozitních materiálů a povlaků  nátěrů vůči UV. (R/RE).

Organické a kompozitní povlaky se samočistícím efektem (R/RE).

Polymerní organické povlaky s antimikrobiálním efektem a antivegetativním působením (aditiva, vlastnosti). (R).

Formulace a příprava polymerního filmu na míru pro vybrané pigmenty a pojiva (R/RE).

Vodivé polymery pro  netoxické a tzv. smart  povlaky. (R/RE).

Diatomit jako důležitá složka polymerního filmu.(R/RE).

Dopované soli vodivých polymerů, jejich úprava pro ekologické a smart povlaky. (R/RE).

Studium přírodních flavonoidů a polyfenolů jako speciálních aditiv (R/RE).

*R=rešerše, RE=rešerše s experimentální prací

 

  • Témata pro Bc. práce POM (vypsaná ONHOP)

Vliv plniv na nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku – zamluveno (R/RE).

Fasádní nátěrové hmoty, formulace, příprava testování. (R/RE).

Vodouředitelná pojiva, formulace povlaků s antikorozním efektem a ochranou proti bleskové korozi zamluveno (R/RE).

Předúprava kovových adherendů – zamluveno (R/RE).

Povrchová ochrana dřeva a kompozitních materiálů. (R/RE).

Lepidla a lepení dřeva a kompozitních materiálů. (R/RE).

Nátěry střešních krytin. (R/RE).

Plniva přírodního a syntetického původu pro fasádní nátěry. (R/RE).

Barevné pigmenty pro fasádní nátěry. (R/RE).

Povrchová úprava vybraných historických objektů a velkých ocelových konstrukcí. (R).

Ethylsilkátové povlaky. (R/RE).

Ovlivnění antikorozní účinnosti práškového hořčíku  nátěrových hmotách. (R/RE).

Vlastnosti nátěrových hmot s obsahem povrchově hydrofobizovaných  kaolínů jako antikorozních pigmentů. (R/RE).

Ochranné a dekorativní povlaky na hliník. (R/RE).

Formulace nátěrových hmot na bázi vodouředitelných a rozpouštědlových alkydových pryskyřic. (R/RE).

*R=rešerše, RE=rešerše s experimentální prací

 

  • Témata pro Bc. práce ostatní (vypsaná ONHOP)

Přírodní látky fenolického typu, jejich možné využití při tvorbě a při aplikacích nátěrových filmů. (R/RE).

Plniva a pigmenty vhodné pro termostabilní nátěry . R/RE).

Ochranné termostabilní nátěry se změnou barevného odstínu (oxidy železa a jiné). (R/RE).

Příprava solí vodivých polymerů pro ekologické povlaky na kovové materiály. (R/RE).

Wolastonit  a využití v oblasti polymerní chemie ochranných nátěrů. (R/RE).

Inhibitory koroze získávané z přírodních surovin. (R).

Pigmenty a inhibitory nitkové koroze pro organické povlaky. (R/RE).

Využití sloučenin na bázi křemičitanů, vrstevnatých křemičitanů, zeolitů a dalších minerálních surovin jako matric pro iontově výměnné antikorozní pigmenty. (R/RE).

Netoxické/ekologické pigmenty pro estetické nátěry. (R/RE).

Organické povlaky s kompozitními pigmenty na bázi XxZnyFe2O4 a s obsahem vodivých polymerů. R/RE. 

Testování částic a úprava pigmentů na bázi sulfidů pomocí vodivých polymerů pro korozní ochranu kovů. (R/RE).

Spekularit jako surovina i reakční látka pro aplikace do povlaků a pigmentů. R/RE. Ochranné povlaky s obsahem kovových pigmentů (R/RE)ú.

Příprava, struktura a vlastnosti pigmentů bez obsahu zinku pro aplikace v ochranných organických povlacích. (R/RE).  

Inhibice koroze polymerních filmů na bázi ve vodouředitelných systémů. (R/RE).

Pigmenty a inhibitory koroze pro vodouředitelné  2K epoxidové systémy. (R/RE).

Pigmenty a inhibitory koroze pro vodouředitelné nátěry. (R/RE).

Volba vrchního nátěru pro antikorozní povlaky s obsahem Zn. (R/RE).

Volba vrchního nátěru pro antikorozní povlaky s obsahem vodivých polymerů. (R/RE).

Výběr pojivového systému pro vodivé polymery a jejich soli. (R/RE).

Kaolíny a jejich úprava, hydrofobizace pro aplikace do základních nátěrových hmot a vrchních nátěrů. (R/RE).

Látky zvyšující přilnavost-promotory adheze pro nátěrové hmoty, epoxidy. (R/RE).

Vliv OKP vrchního nátěru na korozní a mechanickou odolnost antikorozního základního nátěru. (R/RE).

Vliv vrchního nátěru s obsahem lamelárních částic různých pigmentů na korozní odolnost antikorozního nátěru.( R/RE).

Přírodní pryskyřice, modifikované pryskyřice a syntetické pryskyřice, versus  vlastnosti ochranných filmů. (R/RE).

Vlastnosti polymerních filmů v závislosti na typu pojiva R/RE).

Vlastnosti polymerních filmů v závislosti na typu pigmentové složky. R/RE.

Využití elektrochemických metod ke studiu koroze kovů. (R/RE).

Metody a postupy hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností nátěrových hmot a organických povlaků. (R/RE).

Vliv uměle vytvořeného defektu (poškození, poruchy) polymerního filmu na šíření degradačních projevů koroze. (R/RE)

Metody a postupy hodnocení antikorozních vlastností a jednotlivých projevů koroze u nátěrových hmot a organických povlaků. R/RE).

Vliv podkladu, materiálu složení či předúpravy na antikorozní a mechanické vlastnosti organického povlaku. (R/RE).

Vliv DFT nátěrového filmu vybraných pojiv nátěrových hmot na korozní odolnost NF v NaCl a SO2 atmosféře Vliv na mechanickou odolnost-přilnavost. (R/RE).

true

Témata bakalářských prací v oboru "Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie" 2017/2018

Téma

Typ*

Vedoucí práce

Vliv stupně sesítění mikrogelových částic na bázi kopolymeru EA/KA na jejich zahušťovací schopnosti

RE

prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.

Modifikace epoxidových pryskyřic za účelem zvýšení rázové houževnatosti.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Polymerní sorbenty.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Polymerně vázaná antistatika.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Termoplasty v automobilovém průmyslu.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Kapalné polybutadienové kaučuky a jejich využití.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Radiační síťování termoplastů.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Polyurethanová lepidla.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Využití biologicky odbouratelných polymerů v zemědělství.

R

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Kompozitní materiály s polymerní matricí.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Konstrukční lepidla.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Použití polymerních hmot ve stavebnictví.

R

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Termooxidační degradace PBT a PET.

R

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Chemická odolnost polymerů.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Aditiva pro polymery.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Stabilizace polymerů.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Povrchová úprava polymerů.

R

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Speciální pojiva pro nátěrové hmoty.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Nanokompozity.

RE

Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

 

 

 

 

Téma

Typ*

Vedoucí práce

Reaktivní mikrogely připravené emulzní polymerací.

R

Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Polymerní sítě.

R

Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Vodné disperze připravené emulzní polymerací.

R

Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Síťování latexových nátěrových filmů.

RE

Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Zahušťovací schopnosti mikrogelových částic na bázi kopolymeru EA/KMA v závislosti na stupni sesítění

RE

Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Antimikrobiální úpravy textilií s použitím maleátu cínu.

RE

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Zušlechťovací procesy aromatických polyamidů (typu Kevlar)

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Metody používané při identifikaci textilních materiálů.

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Metody používané při identifikaci textilních barviv.

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Využití obrazové analýzy pro hodnocení textilních materiálů.

RE

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Teplotně odolná polymerní vlákna pro aplikace v sintrovaných kluzných kompozitech. (spolupráce s VÚB a.s.)

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Speciální vlákna zajišťující termoregulační komfort plošných textilií. (spolupráce s VÚB a.s.)

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Pigmentace recyklovaného PET vlákna se zaměřením na požadavky automobilového průmyslu.  (spolupráce se Silon a.s.)

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Barvení plasmaticky upravovaného plstěného materiálu různými třídami textilních barviv a pigmentů. (spolupráce s Tonak a.s.)

RE

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Možnosti aplikace šelaku na králičí plst, jeho fixace v plsti a možnosti objektivního hodnocení. (spolupráce s Tonak a.s.)

RE

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Vláknotvorné polymerní materiály s tvarovou pamětí. (spolupráce s VÚB a.s.)

R

Ing. Michal Černý, Ph.D.

Sekvestrační prostředky a biologická odbouratelnost.

R

Ing. Petra Bayerová, Ph.D.

 Aplikace biodegradabilních chelatačních prostředků při barvení bavlny vybranými přímými barvivy.

RE

Ing. Petra Bayerová, Ph.D.

 

*     R – pouze rešerše

        RE – rešerše spojená s experimentální prací

 

Jiná témata jsou možná po dohodě s jednotlivými školiteli.

true

Zadání DP 2018 ÚChTML

Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků (ONHOP)

Studium vlastností nanočástic v nátěrových hmotách určených k lakování karosérií automobilů
Vedoucí práce: Ing. David Veselý, Ph.D.

Vliv aditiv na vlastnosti vodouředitelných pojiv
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Posouzení ochranných systémů nátěrových hmot
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Vliv hmotnostního pokrytí a druhu dopantu vodivého polymeru na mechanické a antikorozní vlastnosti organických povlaků s obsahem mastku
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Příprava a testování antimikrobiálních vlastností nátěrových hmot se zvýšenou chemickou a korozní odolností na bázi latexů s dispergovanými  MgO částicemi
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Nátěrové hmoty na bázi vodouředitelných pojiv na bázi latexů s dispergovanými  ZnO částicemi, s antikorozním a  antimikrobiálním efektem nátěrového filmu
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Vlastnosti nátěrových hmot v závislosti na tvaru kovového Zn a na koncentraci a druhu vodivého polymeru
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

Formulace ochranných organických povlaků s vysokým obsahem kovového zinku a hořčíku
Vedoucí práce: prof. Ing. Andrea Kalendová, Dr.

 

Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie (OSPVTCh)

Studium biologického rozpadu a degradace na povětrnosti polymerů na bázi kyseliny polymléčné a LDPE
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Biofilmy patogenních kvasinek na hydrogelových kontaktních čočkách
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Polymerní hydrofilní matrice pro prodloužené uvolňování verapamil hydrochloridu
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Večeřa, CSc.

Vývoj aktivní části krytu ran s obsahem jódu a kyseliny hyaluronové
Vedoucí práce: Doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.

Studium vlivu materiálů a způsobu laminace na pevnostní charakteristiky spojů kompozitních trubek
Vedoucí práce: Ing. Luboš Prokůpek, Ph.D.

Kationizace celulózového materiálu a její vliv na vybarvení přímými barvivy
Vedoucí práce: Ing. Petra Bayerová, Ph.D.

Studium vlivu hexaamino-\kur{cyklo}-trifosfazenu na vlastnosti latexových nátěrů
Vedoucí práce: Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Latexy jako matrice heterogenních iontovýměnných membrán
Vedoucí práce: Ing. Jana Machotová, Ph.D.

Samosíťující polymerní disperze s biocidním účinkem
Vedoucí práce: Ing. Jana Machotová, Ph.D. 

Vodou ředitelná pojiva na bázi samosíťujících latexů a nanostrukturního oxidu zinečnatého
Vedoucí práce: Ing. Jana Machotová, Ph.D.
 

true

Na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek lze studovat některé obory, které jsou v rámci ČR unikátní. Ústav se podílí na výuce v bakalářských studijních programech „Chemie a technická chemie”, „Anorganické a polymerní materiály” a „Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů” a „Polygrafie”. V navazujícím magisterském studiu je možné na ústavu studovat obory: „Organické povlaky a nátěrové hmoty”, „Technologie výroby a zpracování polymerů”, „Vlákna a textilní chemie”, „Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů”. Ústav je školícím pracovištěm pro dva doktorské studijní obory: „Povrchové inženýrství” a „Technologie makromolekulárních látek”. Ústav zabezpečuje v rámci celoživotního vzdělávání licenční studium ve dvou oblastech: „Technologie nátěrových hmot a povrchových úprav” a „Technologie výroby vláknin a papíru”.

false