Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fcht

Po řadě změn v administrativním uspořádání pracovišť na bývalé VŠCHT, zabývajících se makromolekulární chemií, různými polymerními materiály i textilní chemií (po určité období byla v rámci KCHTVM vyučována a řešena i problematika dnešní katedry dřeva, papíru a celulózy), byl v roce 1997 vytvořen Ústav polymerních materiálů se třemi odděleními – Oddělením syntetických polymerů a pryskyřic, Oddělením nátěrových hmot a organických povlaků a Oddělením vláknitých materiálů a textilní chemie a byla zřízena též Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů se Synpo a. s. Pardubice. V roce 2009 vznikl spojením Katedry dřeva a ÚPM  Ústav Chemie a technologie makromolekulárních látek.

ÚCHTML je dnes garantem výuky řady předmětů, a to dnes nejenom makromolekulární chemie. Na FCHT vedle bakalářů, inženýrů specialistů v oborech Technologie výroby a zpracování polymerů, Organické povlaky a nátěrové hmoty, a Vlákna a textilní chemie a Technologie papíru a celulózových materiálů vychovává řadu doktorandů v oboru Technologie makromolekulárních látek a Povrchové inženýrství. Je hlavním garantem akreditovaného habilitačního oboru fakulty Technologie makromolekulárních látek. Spolupráce se Synpo a. s., dřívějším Výzkumným ústavem syntetických pryskyřic a laků v Pardubicích, je pro fakultní pracoviště významná, neboť studenti si mohou v rámci společného pracoviště doplňovat praktické znalosti v oblasti analýzy a hodnocení vlastností polymerních materiálů. Ústav poskytuje servisní služby v oblasti elektronové mikroskopie a hodnocení plastů a kompozitních materiálů, vláken a textilních materiálů a hodnocení nátěrových hmot, zejména účinnosti jejich korozní ochrany. Spolupracuje s akademickými pracovišti, především Ústavem makromolekulární chemie AV ČR. Vzhledem k vybavení řadou moderních přístrojů v posledním období se rozsah a možnosti těchto spoluprací postupně zvyšují.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školení bezpečnosti práce pro studenty bakalářských, navazujících i doktorských studijních programů

Školení BOZP pro studenty bakalářských, navazujících i doktorských studijních programů proběhne v úterý 26.9.2023 od 9:00 hodin ve 3. patře budovy HC-G (ÚChTML). 

Těšíme se na Vás, 

kolektiv ÚChTML.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadání DP 2022/2023 ÚChTML

Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků (ONHOP)

Nevypsaná témata je možné řešit individuálně po dohodě se školitelem.

Sikativační aktivita vanadylových komplexů s dialkylfosfáty.
Školitel: Ing. Jan Honzíček, Ph.D. ,Konzultant: Ing. David Rubeš

Hydrofobní ochranné povlaky pro karoserie automobilů.
školitel: doc. Ing. Veselý David, Ph.D.

Využití dopovaných vodivých polymerů v antikorozních nátěrových hmotách.
školitel: prof. Ing. Kalendová Andréa, Dr.

Výběr koalescentu pro optimální formulaci nátěrové hmoty na bázi akrylátové pryskyřice pro vláknocementové podklady.
školitel: prof. Ing. Kalendová Andréa, Dr.

Studium nových materiálů pro ochranné organické povlaky.
školitel: prof. Ing. Kalendová Andréa, Dr.

Vlastnosti latexových pojiv s obsahem nanočástic.
školitel: prof. Ing. Kalendová Andréa, Dr.

******************************************************************************************************************************************************************************************************************

Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie (OSPVTCh)

Nevypsaná témata je možné řešit individuálně po dohodě se školitelem.

Syntéza a využití polymerů obsahujících heteroboroxinový skelet (Zadáno)
školitel: Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

Vliv předúprav při vybarvení bavlny vybranými typy barviv. (Zadáno)
školitel: Ing. Bayerová Petra, Ph.D.

Studium pojiv pro výrobu dřevotřískových desek.
školitel: Ing. Prokůpek Luboš, Dr.

Studium vlivu větvení polymerů na hodnotu Hugginsovy konstanty.
školitel: prof. Ing. Podzimek Štěpán,CSc.

Stanovení závislosti extinkčního koeficientu polymerů absorbujících UV záření na jejich molární hmotnosti.
školitel: prof. Ing. Podzimek Štěpán,CSc.

Závislost specifického inkrementu indexu lomu a extinkčního koeficientu epoxidových pryskyřic na jejich polymeračním stupni.
školitel: prof. Ing. Podzimek Štěpán,CSc.

Stanovení hodnot specifického inkrementu indexu lomu akrylátových homopolymerů.
školitel: prof. Ing. Podzimek Štěpán,CSc.

Témata bakalářských prací v oboru "Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie" 2022/2023

Nevypsaná témata je možné řešit individuálně po dohodě se školitelem.

R – pouze rešerše, RE – rešerše spojená s experimentální prací

Syntéza nových N,N,P-chelatujících ligandů (Zadáno)
školitel: Ing. Miroslav Novák, Ph.D., školitel specialista: prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D.

Vliv textilních pomocných prostředků při barvení lnu přímými barvivy. - zadáno
školitel: Ing. Bayerová Petra, Ph.D.

Testování biodegradabilních chelatačních prostředků. RE
školitel: Ing. Bayerová Petra, Ph.D.

Optimalizace kinetického profilu pohybu tiskové hlavy 3D tiskárny.  R/RE
školitel: Ing. Prokůpek Luboš, Dr.

Polymerní sorbenty.    R
školitel: Ing. Prokůpek Luboš, Dr.

Termoplasty v automobilovém průmyslu.    R
školitel: Ing. Prokůpek Luboš, Dr.

Využití kompozitních materiálů v leteckém průmyslu.    R
školitel: Ing. Prokůpek Luboš, Dr.

Využití lepených spojů v dopravě.    R
školitel: Ing. Prokůpek Luboš, Dr.

Kapalné kaučuky a jejich využití.   R
školitel: Ing. Prokůpek Luboš, Dr.

Radiační síťování termoplastů.  R
školitel: Ing. Prokůpek Luboš, Dr.

Využití biologicky odbouratelných polymerů.   R
školitel: Ing. Prokůpek Luboš, Dr.

Zápis k vybranému tématu se provádí přímo u daného vedoucího bakalářské práce. Pro více informací neváhejte kontaktovat příslušného vedoucího bakalářské práce.


Témata 2022/2023:

Vliv aditiv na zasychání alkydových nátěrových hmot.
Vedoucí práce: Ing. Jan Honzíček, Ph.D.

Hodnocení ochranných vlastností organických povlaků na bázi vybraných pojiv pro nátěrové hmoty.
školitel: prof. Ing. Kalendová Andréa, Dr.

Antikorozní účinnost ochranných organických povlaků s vysokým obsahem kovového recyklovaného zinku.
školitel: prof. Ing. Kalendová Andréa, Dr.

Aplikace alkalických silikátů jako inhibitorů koroze pro nátěry na bázi vodouředitelné epoxidové pryskyřice a latexových pojiv.
školitel: prof. Ing. Kalendová Andréa, Dr.

Aplikace nových materiálů pro ochranné organické povlaky.
školitel: prof. Ing. Kalendová Andréa, Dr.

Studium


Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků

Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie

Oddělení dřeva, celulózy a papíru

Výzkum a vývoj


Věda

Vědecko výzkumná činnost na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je zaměřena na materiálový výzkum. V souladu s výzkumem nejen evropským, ale i celosvětovým, je věda a výzkum na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek zaměřena na téma makromolekulárních a nadmolekulárních struktur určených pro modelování organicko-anorganických kompozitních a hybridních systémů. V současné době patří náš ústav mezi přední pracoviště naší fakulty v oblasti převádění výsledků výzkumu do průmyslové praxe. Na problematiku, která je na obou pracovištích studována, byla udělena celá řada grantů od poskytovatelů jako je GA ČR, TA ČR, NAKI, AV ČR, MSM a MPO. Výzkum materiálů na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je prováděn v oblastech makromolekulární chemie, technologie makromolekulárních látek, chemie polymerů a kompozitů, chemie organických povlaků, vláken a textilní chemie, papíru a celulózových materiálů.

Výzkum

Na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je prováděn výzkum v  oborech, které jsou v některých aspektech v rámci České republiky unikátní. Ústav se kromě vědecko-výzkumné činnosti podílí na výuce Fakulty chemicko technologické ve všech stupních studia -  v bakalářském, navazujícím magisterském a v doktorském studiu. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek vznikl v roce 2009, kdy se k Ústavu polymerních materiálů připojila Katedra dřeva, papíru a celulózy. Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek je členěn na tři oddělení. Jsou to Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků, Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie a Oddělení dřeva, celulózy a papíru. Výzkum materiálů na Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek je proto zajišťován na těchto třech odděleních v oblastech, které jsou dány původním vědecko-výzkumným zaměřením pracovišť a jejích pracovníků, ale současně se v některých aspektech zkoumaných oblastí vzájemně prolínají a doplňují. Do výzkumu jsou zapojeni studenti všech typů studia v rámci výzkumných projektů.