Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fcht

Fyzika bývá pokládána za základ technických věd. Je hnacím motorem inovací a vynálezů a znalosti založené na fyzice jsou klíčem k úspěchu téměř ve všech odvětvích vědy, techniky a technologie. Fyzika má mnoho aplikací i v mnohých netechnických oblastech, např. v biologii, fyziologii nebo lékařství.

Obecná fyzika je předepisována ke studiu inženýrství, lékařství, chemie, biologie i jiných oborů, protože vytváří rámec, na kterém mohou ostatní vědy spolehlivě stavět. Solidní zvládnutí základních principů fyziky a osvojení si fyzikálního způsobu uvažování proto pomáhá i při studiu jiných oborů.

Studium


Vyučované předměty

V současné době ústav zajišťuje formou přednášek, seminářů a laboratorních cvičení výuku obecné fyziky a matematiky na Fakultě chemicko-technologické. Jako volitelný nabízí ústav předmět "Moderní mikroskopické metody" pro studenty specializací.

Témata kvalifikačních prací

Věda a výzkum


Výzkumné zaměření

Transportní vlastnosti pevných látek 
Příprava a charakterizace polovodičů, zéjména termoelektrických materiálů používaných pro TE chladiče (Peltierův jev) i TE-generátory (Seebeckův jev).  Příprava zředěných magnetických polovodičů. Příprava monokrystalů úzkopásových a vrstevnatých polovodičů.

Kapalné krystaly
Výzkum chování chirálních nematických a chirálních smektických (feroelektrických) kapalných krystalů v elektrickém poli. Měření voltkontrastních charakteristik a rychlosti elektrooptických dějů (i jednorázových).

Rentgenové a synchrotronové techniky
Metody difrakce a maloúhlového rozptylu rentgenového nebo synchrotronového záření, za normáních i speciáních podmínek, například za vysokého tlaku, v elektrickém poli, za nízké
nebo vysoké teploty, staticky, případně s časovým rozlišením. Studovanými materiály jsou zvláště polymery, biopolymery a interkaláty.

Optická laboratoř
Optická charakterizace nanostruktur (bulk, vrstvy, multivrstvy, photonické krystaly); charakterizace optických mřížek.

Poradenská činnost

Ústav aplikované fyziky a matematiky poskytuje poradenskou činnost v oborech:

Termoelektrické materiály a jejich aplikační možnosti.

Kapalné krystaly a jejich aplikace v elektrooptice a při teplotním mapování.

Spektrální elipsometrie.

Rentgenové a synchrotronové techniky.

Přístrojové vybavení

Spolupracující pracoviště

ECT 2023 Prague

In September 2023 holded the Univerzity of Pardubice in cooperation with the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences the European Conference on Thermoelectrics.