vedoucí, 1. ročník, přijímací řízení
 Dana Petráňová,

Dana
Petráňová


Fakulta chemicko-technologická

dana.petranova@upce.cz
466 037 302, 466 037 061

3. ročník bakalářských a 1., 2. ročník navazujících SP
 Hana Hrašová,

Hana
Hrašová


Fakulta chemicko-technologická

hana.hrasova@upce.cz
466 037 305
2. ročník SP a kombinované studium, habilitace
 Michaela Držková, DiS.

Michaela
Držková
,
DiS.


Fakulta chemicko-technologická

michaela.drzkova@upce.cz
466 037 304
doktorské studium
 Eva Karamazovová,

Eva
Karamazovová


Fakulta chemicko-technologická

eva.karamazovova@upce.cz
466 037 074
STAG, rozvrhy, zahraniční studenti na krátkodobých pobytech
Ing. Jana Marková,

Ing.
Jana
Marková


Fakulta chemicko-technologická

jana.markova@upce.cz
466 037 072
Rozšířit fotografii: 
true