Univerzitní ekologické centrum

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Ústav environmentálního a chemického inženýrství

Studentská 573
532 10 Pardubice