Univerzitní ekologické centrum

Univerzitní ekologické centrum (dále UEC) bylo založeno 1. 10. 1997 jako součást Ústavu ochrany životního prostředí Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V současné době je centrum tvořeno dvěma složkami - laboratoří pro experimentální výuku předmětů environmentálního zaměření a počítačovou učebnou. Obě jsou zatím využívány studenty Fakulty chemicko-technologické a Dopravní fakulty Jana Pernera.

Pedagogická činnost v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, environmentálního managementu a hygieny a bezpečnosti práce představuje významný prvek integrující fakulty UPa s velmi rozdílným zaměřením. Stejný význam má i spolupráce při výzkumné činnosti a koordinace prací tohoto charakteru. Výuka ve zmíněných oborech probíhala do založení UEC samostatně na jednotlivých fakultách, což se ukazovalo nevýhodné z hlediska umístění laboratorních prací a zbytečnou duplicitou vybavení.

Smyslem ustavení UEC pak bylo přenést dosud roztříštěnou výuku do vhodných prostor, zkvalitnit její obsah a v neposlední řadě zlevnit provoz. Byly tak vytvořeny podmínky pro lepší spolupráci pedagogů různých fakult, pro využívání společných prostor a základního vybavení studenty denního i postgraduálního studia a pro soustředění různých softwarových produktů týkajících se zejména environmentální informatiky do jednoho centra.

 

 

Vedoucí

prof. Ing.
Petr
Mikulášek
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

petr.mikulasek@upce.cz
466 037 503

prof. Ing.
Jaromíra
Chýlková
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

jaromira.chylkova@upce.cz
466 038 047, 466 038 078

Ing.
Jiří
Palarčík
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

jiri.palarcik@upce.cz
466 038 000
doc. Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.

doc. Ing.
Marcela
Pejchalová
,
Ph.D.


Fakulta chemicko-technologická

marcela.pejchalova@upce.cz
466 037 798

doc. Ing.
Marie
Sejkorová
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

marie.sejkorova@upce.cz
466 038 922, 466 036 696, 466 036 091

Ing.
Miloslav
Slezák
,
CSc.


Fakulta chemicko-technologická

miloslav.slezak@upce.cz
466 038 048
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!