Ústav environmentálního a chemického inženýrství

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

Ústav environmentálního
a chemického inženýrství

Studentská 573, Pardubice

tel.: +420 466 037 140
fax.: +420 466 037 068
KCHI.FCHT@upce.cz