Katedra biologických a biochemických věd

Katedra biologických a biochemických věd poskytuje studentům interdisciplinární vzdělání v laboratorních metodách pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu (ve studijních oborech Zdravotní laborant (Bc.) a Bioanalytická laboratorní diagnostika (Mgr.) ), a to pro práci v klinických laboratořích nemocnic, poliklinik a dalších zdravotnických zařízení.

Paralelně nabízíme studijní obory Analýza biologických materiálů (Bc. a Mgr.), které jsou také zaměřené na laboratorní metody, ale pro práci v jiných než zdravotnických zařízeních, např. v analytických laboratořích hygienických stanic, veterinárních ústavů, zařízeních pro výrobu biopreparátů a léčiv, v kriminalistických ústavech, v soukromých analytických laboratořích, ve výzkumných ústavech, laboratořích Akademie věd a v dalších institucích provádějících analýzy biologických materiálů.  

V současné době ještě nabízíme dobíhající studijní obory Klinická biologie a chemie (Bc.) a Bioanalytik (Mgr.), do kterých však již nejsou přijímáni studenti do prvních ročníků. 

V rámci katedry je vyčleněno několik vědecko-výzkumných skupin, jejichž členové se vedle výuky biologicky zaměřených předmětů podílí i na řešení řady výzkumných projektů.

Studijní programy


Bakalářské obory

"ANALÝZA BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ"

Co tě naučíme?

V průběhu studia získáš odborné znalosti z teoretických předmětů (Biologie, Matematika, Fyzika), které jsou základem pro všechny chemické a bioanalytické předměty, které na ně budou navazovat. Velký důraz bude kladen i na praktickou část výuky tak, abys na konci studia byl plně kvalifikovaným pracovníkem v oblastech zpracování a analýzy biologického materiálu.

Čím budeš a co budeš studovat?

 

"ZDRAVOTNÍ LABORANT" 

Co tě naučíme?

Tento program je zaměřen na interdisciplinární vzdělání a přípravu pro samostatnou činnost v laboratoři. Budeš specializován pro práci v různých typech laboratoří klinických oborů – analytické chemie, klinické biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod, hematologie a transfúzního lékařství, cytologie a tkáňového inženýrství, imunohistochemie, toxikologie. Vedle teoretické přípravy je kladen velký důraz na praktické formy výuky.  Získáš profesní kvalifikaci a způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR

Čím budeš a co budeš studovat?

Bakalářský

Magisterské obory

"ANALÝZA BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ"

Co tě naučíme?

Během magisterského studia si rozšíříš nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, které jsi získal v průběhu bakalářského studia.

Čím budeš a co budeš studovat?

 

„BIOANALYTICKÁ LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA“

Co tě naučíme?

Během magisterského studia si rozšíříš nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti, které jsi získal v průběhu bakalářského studia.

Cílem je zvýšit tvou teoretickou připravenost a startovací praktické dovednosti multidisciplinárně vzdělaného bioanalytika, abys byl jako absolvent připraven pro práci v různých klinicko-laboratorních medicínských oborech v různých typech zdravotnických zařízení, reagovat na měnící se nároky jednotlivých oborů a jejich rozvoj, zvláště s ohledem na proces konsolidace oborů laboratorní medicíny.  Získáš profesní kvalifikaci a způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění v rámci EU.

Čím budeš a co budeš studovat?

Magisterský

Výzkum a vývoj


Vědecko-výzkumné skupiny katedry

Obecná a klinická biochemie
Mikrobiologie
Fyziologie a buněčné biologie
Imunochemie a molekulární biologie:

  • skupina imunochemie
  • skupina molekulární biologie
Seznam skupin

Projekty

 

Skupina mikrobiologie - výzkumné projekty

Skupina fyziologie a buněčné biologie​ - významné projekty

 

 

false
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!