Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

WEB KBBV


Katedra biologických a biochemických věd (KBBV) poskytuje studentům interdisciplinární vzdělávání v laboratorních diagnostických metodách již od roku 1996. Pro potřeby výuky jsou přímo na budově Fakulty chemicko-technologické UPCE k dispozici moderně vybavené katedrální výukové laboratoře hematologie (3D), imunochemie (3D), mikrobiologie (3D), genetiky (3D) a biochemie. Dále pak praktická výuka probíhá v nemocničních zařízeních či formou povinné odborné praxe. V současné době má KBBV uzavřenu smlouvu o konání odborné praxe s více než 100 zdravotnickými pracovišti v ČR a nabízí ke studiu profesně zaměřené, či akademické studijní programy na všech třech úrovních vysokoškolského studia (Bc., Mgr., Ph.D.). Jsou to:


  • profesně zaměřené, zdravotnické studijní programy akreditované na Ministerstvu zdravotnictví České republiky

 Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví  ( = Zdravotní laborant, Bc.)

 Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví  (Mgr.)


  • akademické, přírodovědně zaměřené studijní programy

 Analýza biologických materiálů  (Bc.)

 Analýza biologických materiálů  (Mgr.)


  • doktorský studijní program

Biochemie  (Ph.D.)


Na Katedře biologických a biochemických věd působí čtyři vědecko-výzkumné skupiny - buněčná biologie, biochemie, imunochemie a mikrobiologie. Jejich výzkum je zaměřen na řadu aktuálních, klinicky důležitých témat, jako jsou studium onkogeneze, neurodegenerativních chorob, oxidačního stresu, mikrobiální rezistence k antibiotikům či biologických účinků nanomateriálů.