Katedra biologických a biochemických věd

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

Katedra biologických a biochemických věd

Studentská 573 (HB/C)
532 10 PARDUBICE

telefon: +420 466 037 701
email: kbbv.fcht@upce.cz