Katedra obecné a anorganické chemie

Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice

Katedra obecné a anorganické chemie

Studentská 573, 532 10 Pardubice
telefon: +420/46603 7156
fax: +420/46603 7068
e-mail: koanch.fcht@upce.cz

Katedra obecné a anorganické chemie se nachází v objektu nové budovy Fakulty chemicko-technologické. Po vstupu do budovy se vydáte po schodišti do druhého nadzemního podlaží. Většina pracoven, laboratoří a sekretariát katedry se nachází v budově E.