Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fcht

Katedra obecné a anorganické chemie tvořila od samého počátku (1953) základní součást Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), předchůdkyně nynější Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Katedra zajišťovala a stále zajišťuje výuku obecné a anorganické chemie v základním studiu. Je to vlastně první chemický předmět, se kterým se studenti na naší škole setkávají a kde získávají první ucelenější představy o chemii.

Na vzniku a pozdějším rozvoji v oblasti pedagogické a na profilaci jejího vědeckého zaměření se významně podílel její dlouholetý vedoucí a současně i rektor VŠCHT prof. Ing. Jiří Klikorka, DrSc. Zasloužil se o to, že výuka obecné a anorganické chemie byla založena na posledních poznatcích vědy a byla stále inovována. Již brzy po vzniku katedry a stabilizaci pedagogického sboru se začala rozvíjet vědecká práce především ve dvou oblastech:

  • studium fyzikálních (především elektrických) vlastností chalkogenidů kovů
  • výzkum syntézy, struktury a vlastností organokovových sloučenin včetně jejich biologické i katalytické aktivity

V obou vědeckých oblastech získala katedra u odborné veřejnosti velmi dobré jméno. V této souvislosti je nutné se zmínit o podílu prof. Ing. Jaromíra Horáka, DrSc. a prof. Ing. Miloslava Frumara, DrSc., dále prof. Ing. Ivana Pavlíka, CSc. a prof. Ing. Jaroslava Holečka, DrSc., kteří se o to v rozhodující míře zasloužili.

Tyto dva základní směry vědecké práce katedry se staly základem pro vznik dvou specializací - materiálového inženýrství a anorganické a bioanorganické chemie. Studenti v těchto specializacích získávají špičkové znalosti a dovednosti v příslušných oborech. Ti nejlepší ze studentů pak dále pokračují ve zmíněných oborech ve studiu doktorandském.

Katedra obecné a anorganické chemie se nachází v objektu nové budovy Fakulty chemicko-technologické. Po vstupu do budovy se vydáte po schodišti do druhého nadzemního podlaží. Většina pracoven, laboratoří a sekretariát katedry se nachází v budově E.