Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

hlavicka_webovky1_112352.jpg

Katedra polygrafie byla založena na tehdy ještě Vysoké škole chemicko-technologické v roce 1984 a polygrafie byla jedním ze zaměření specializace Chemie a technologie dřeva, vláknitých materiálů a kompozitů čtyřletého vysokoškolského studia. V roce 1992 v souvislosti s opětným návratem k pětiletému studiu a změnou zaměření na samostatný obor polygrafie došlo k podstatné změně studijního programu oboru. V roce 1994 bylo otevřeno i tříleté bakalářské studium polygrafie. V současné době je možné na katedře studovat bakalářské studium, a rovněž i navazující magisterský program Polygrafie. Oba studijní programy byly v roce 2019 nově akreditovány pro horizont následujících 10 let. V roce 2023 byl akreditován nový profesní bakalářský program „Moderní tiskové a vizualizační technologie“, který vedle výuky konvenčních tiskových a souvisejících technologií má za cíl vzdělávat studenty i v oblasti 3D tisku a VR/AR vizualizačních technologií.

Výzkumná práce katedry je zaměřena především na materiálový výzkum v různých oblastech, které zahrnují jak základní tak i aplikovaný výzkum.

Katedra se aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce s obdobnými institucemi v zahraničí, a to jak v oblasti výzkumu, tak i výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků.

Na katedře je budována Zkušební laboratoř polygrafických materiálů a tiskovin, poskytuje servisní služby pro polygrafický průmysl v oblasti hodnocení a analýzy vlastností polygrafických materiálů a vlastností tiskovin. Pro více informací kontaktujte jan.valis@upce.cz.

Studium


Informace pro uchazeče

V současné době je možné na katedře studovat tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské studium Polygrafie v denní formě. Obě formy byly v roce 2019 nově akreditovány pro období dalších 10 let. V roce 2023 byl akreditován nový profesní bakalářský program „Moderní tiskové a vizualizační technologie“.

Studijní programy

Profesní bakalářský obor - "Moderní tiskové a vizualizační technologie"
Magisterský obor - "Polygrafie"

Výzkum a vývoj


Mezinárodní spolupráce

Katedra polygrafie je od roku 1993 řádným členem IARIGAI, celosvětové organizace, sdružující výzkumná a vysokoškolská pracoviště v oboru polygrafie.

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost na Katedře polygrafie a fotofyziky je soustředěna do několika oblastí.                                                                                             

Projekty

Na KPF se řeší řada zajímavých projektů.

Přístrojové vybavení

Speciální přístroje v laboratořích oboru polygrafie.

Nabídky služeb


Grafické a tiskové služby

Profesionální servisní tiskové pracoviště vybavené moderními technologiemi je nedílnou součástí katedry a nabízí v rámci vnitřní servisní činnosti komplexní grafické a tiskové služby.

Polygrafická zkušební laboratoř

Specializované výzkumné a zkušební pracoviště v oblasti tisku nabízí již několik let zákazníkům možnost testování polygrafických materiálů, výrobků a tiskových technik, včetně technologií.

Zajímavosti


Soutisk

Dne 27.10. jsme si na sportovištích UPCE užili první ročník katedrální akce Soutisk 2023. 

Výtisk

Aktuality: 

1. 11. 2023 - V akademickém roce 2024/2025 se otevírá nový profesní bakalářský program „Moderní tiskové a vizualizační technologie“, který vedle výuky konvenčních tiskových a souvisejících technologií má za cíl vzdělávat studenty i v oblasti 3D tisku a VR/AR vizualizačních technologií. Podrobnosti naleznete zde.

30. 10. 2023 - První ročník katedrální akce Soutisk 2023. Bližší informace vloženy na facebookovém profilu katedry a v záložce zajímavostí. Přímý odkaz zde.

22. 10. 2023 - V rubrice informací pro studenty stránek studentského intranetu a na facebookovém profilu katedry, byly zveřejněny seznamy témat bakalářských a diplomových prací pro ak. rok 2023/2024. Přímý odkaz k záložce zde.

02. 08. 2023 - Přidána nová nabídka volného pracovního místa ve firmě Modelgroup na pozici technologa/specialisty(ky) tisku. Podrobné informace zveřejněny na facebookovém profilu katedry a v příslušné záložce nabídek zaměstnání.

11. 07. 2023 -  Zveřejněna nová nabídka volného pracovního místa na pozici tiskového/vé produkční ve firmě PRESCO GROUP se sídlem v Praze. Podrobné informace k inzerci neleznete v příslušné rubrice nabídek zaměstnání a na nástěnce katedry, včetně facebooku.

03. 02. 2023 - Přidána nová nabídka volného pracovního místa na pozici referenta/tky kooperace ve firmě FINIDR v Českém Těšíně. Podrobné informace k inzerci neleznete v příslušné rubrice nabídek zaměstnání a na nástěnce katedry, včetně facebooku.

25. 01. 2023 - Zveřejněny nové pracovní nabídky ve firmě GZ Media u divize Packaging, sídlící ve středočeské kraji, na pozici projektového manažera a produktového vývojáře. Podrobné informace neleznete na facebookovém profilu katedry a v příslušné záložce nabídek zaměstnání.

25. 08. 2022 - V rubrice zajímavostí přidána pozvánka k akci "Den otevřených dveří" ve firmě Komfi, pořádané dne 16. 9. 2022. Podrobné informace naleznete v příslušné záložce nebo na FB profilu katedry.

29. 07. 2022 - Přidána nová nabídka volného pracovního místa v Pardubicích, ve firmě TASK na pozici obsluhy CTP zařízení. Podrobné informace jsou zveřejněny na facebookovém profilu katedry a v příslušné záložce nabídek zaměstnání.

08. 04. 2022 - Firma Heidelberg Praha nabízí volné pracovní místo na pozici technické podpory. Podrobné informace jsou zveřejněny na facebookovém profilu katedry a v příslušné záložce nabídek zaměstnání.

06. 04. 2022 - Přidána nová nabídka volného pracovního místa na pozici asistenta výrobního ředitele ve firmě FINIDR v Českém Těšíně. Podrobné informace k inzerci neleznete v příslušné rubrice nabídek zaměstnání a na nástěnce katedry, včetně facebooku.

22. 03. 2022 - V záložce zajímavostí přidána nabídka kurzu "Základy polygrafie 2022" pořádaného STU v Bratislavě. Bližší informace naleznete v příspěvku zveřejněném ve výše uvedené rubrice, nebo na facebookové profilu katedry. 

10. 03. 2022 - Proběhla kontrola a aktualizace celkové struktury stránek s vložením nové nabídky volného pracovního místa na pozici Account Managera v reklamní agentuře McCann Prague. Podrobné informace k nové nabídce naleznete na facebookovém profilu katedry a v příslušné záložce nabídek zaměstnání.

10. 11. 2020 - Zveřejněn studijní materiál v rámci projektu VEPA s tématikou "Měření barevnosti". Vložený materiál naleznete v záložce informací pro studenty stránek studentského intranetu a na facebookovém profilu katedry. Přímý odkaz do rubriky zde.

14. 3. 2019 - V záložce zajímavostí přidána nabídka z Linköping University pro studenty PhD týkající se spolupráce v rámci projektu ApPEARS – Appearance Printing European Advance Research School. Podrobné informace naleznete v příslušné rubrice a na facebookovém profilu katedry.

14. 3. 2019 - Plánované zahájení nového 11. ročníku kurzu licenčního studia v říjnu roku 2019. Bližší informace včetně přihlášky naleznete v příslušné rubrice stránek.

29. 1. 2019 - Provedena aktualizace všech rubrik a celková kontrola struktury katedrálních stránek.

ONLINE objednání knihy Moderní polygrafie na adrese http://www.moderni-polygrafie.cz
SPP nabízí pro studenty a absolventy zdarma k vypálení přednášky 17. ročníku Print Fora. CD je k dispozici v knihovně Katedry polygrafie, nebo si je můžete objednat na adrese Svazu polygrafických podnikatelů.

Katedra polygrafie a fotofyziky je od roku 2014 členem Obalové asociace SYBA.

Vývoj katedry

1984
img_20180718_081109_resized_20180718_081732601.jpg
Založení katedry jejímž vedoucím se do roku 1992 stal doc. Ing. Vladimír Kadeřábek, CSc. K zakládajícím členům patřil Ing. Viktor Řehák, CSc., Ing. Jaromír Majer, CSc. a Ing. Jan Černý, CSc.
1992
kaplanova.jpg
V roce 1992 bylo pracoviště přejmenováno na Katedru polygrafie a fotofyziky a obor "Polygrafie" se stal samostatným studijním oborem. Vedoucím katedry byla v letech 1992-2010 prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc.
1994
ucebna3.jpg
V roce 1994 bylo otevřeno tříleté bakalářské studium tohoto oboru, zaměřené na praktickou polygrafii, které bylo jen paralelním studiem, neumožňující další návazné studium a proto v roce 1999 bylo ukončeno.
2000
image01.jpg
Od roku 2000 byla změněna koncepce studia na dvoustupňový samostatný studijní program, umožňující nejlepším absolventům prvního bakalářského stupně pokračovat v prohlubování znalostí studiem vyššího magisterského stupně s možností získání inženýrského titulu.
2010
nemec_2.jpg
Od roku 2010 vede katedru prof. Ing. Petr Němec, Ph.D., jejímiž dalšími členy jsou 1 docent, 9 odborných asistentů, 4 pracovníci pro vědu, 5 technických pracovníků.
2022
doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.
Od roku 2022 vede katedru doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. Dalšími členy katedry jsou 2 profesoři, 1 docent, 9 odborných asistentů, 4 pracovníci pro vědu, 4 techničtí pracovníci. V roce 2023 byl akreditován nový profesní bakalářský program „Moderní tiskové a vizualizační technologie“, který vedle výuky konvenčních tiskových a souvisejících technologií má za cíl vzdělávat studenty i v oblasti 3D tisku a VR/AR vizualizačních technologií.

Hodnocení studia

Studium pro mě znamenalo velkou životní zkušenost a bylo mi velkým přínosem v mnoha ohledech. Během studia jsem měl možnost se věnovat atraktivním a perspektivním tématům, jaké obor "Polygrafie" přináší. Studium hodnotím velmi pozitivně a všem uchazečům ho mohu směle doporučit.
Tomáš Wimmer
samostatný instruktor
silueta-negra-hi186681.png
Získané zkušenosti při studiu oboru "Polygrafie" znamenaly v mém profesním životě významný posun a studium mohu vřele všem uchazečům doporučit. Přístup akademických pracovníků byl na velmi vysoké profesionální úrovni
Helena Š.
grafička
silueta-negra-hi86679.png
Roky strávené studiem na katedře byly v mnoha ohledech velmi přínosné pro můj současný profesní život a získal jsem spoustu zkušeností v oboru, které mohu dále uplatnit. Obrovským přínosem byla také možnost se setkat se s řadou zajímavých a přátelských lidí.
Ondřej M.
technolog
silueta-negra-hi086680.png