Katedra polygrafie a fotofyziky

Katedra polygrafie byla založena na tehdy ještě Vysoké škole chemicko-technologické v roce 1984 a polygrafie byla jedním ze zaměření specializace Chemie a technologie dřeva, vláknitých materiálů a kompozitů čtyřletého vysokoškolského studia. V roce 1992 v souvislosti s opětným návratem k pětiletému studiu a změnou zaměření na samostatný obor polygrafie došlo k podstatné změně studijního programu oboru. V roce 1994 bylo otevřeno i tříleté bakalářské studium polygrafie. V současné době je možné na katedře studovat bakalářské studium, a rovněž i navazující magisterský program Polygrafie. Oba studijní programy byly v roce 2019 nově akreditovány pro horizont následujících 10 let.

Výzkumná práce katedry je zaměřena především na materiálový výzkum v různých oblastech, které zahrnují jak základní tak i aplikovaný výzkum.

Katedra se aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce s obdobnými institucemi v zahraničí, a to jak v oblasti výzkumu, tak i výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků.

Na katedře je budována Zkušební laboratoř polygrafických materiálů a tiskovin, poskytuje servisní služby pro polygrafický průmysl v oblasti hodnocení a analýzy vlastností polygrafických materiálů a vlastností tiskovin. Pro více informací kontaktujte jan.valis@upce.cz. Přístrojové vybavení katedry.

Katedra polygrafie a fotofyziky spolu s odbornou knihovnou polygrafie nabízí zájemcům z oboru polygrafie informační služby. Knihovna je přístupná všem zájemcům z polygrafického průmyslu.

 

Studium


Informace pro uchazeče

V současné době je možné na katedře studovat tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské studium Polygrafie v denní formě. Obě formy byly v roce 2019 nově akreditovány pro období dalších 10 let.

Informace

Studijní programy

 

Bakalářský obor - "Polygrafie"
Magisterský obor - "Polygrafie"

 

Studijní obor

Výzkum a vývoj


Mezinárodní spolupráce

Katedra polygrafie je od roku 1993 řádným členem IARIGAI, celosvětové organizace, sdružující výzkumná a vysokoškolská pracoviště v oboru polygrafie.

Spolupráce

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost na Katedře polygrafie a fotofyziky je soustředěna do několika oblastí.                                                                                             

Činnost

Projekty

Na KPF se řeší řada zajímavých projektů.

Projekty

Přístrojové vybavení

Speciální přístroje v laboratořích oboru polygrafie.

Vybavení

Nabídky služeb


Grafické a tiskové služby

Profesionální servisní tiskové pracoviště vybavené moderními technologiemi je nedílnou součástí katedry a nabízí v rámci vnitřní servisní činnosti komplexní grafické a tiskové služby.

Tiskneme myšlenky

Polygrafická zkušební laboratoř

Specializované výzkumné a zkušební pracoviště v oblasti tisku nabízí již několik let zákazníkům možnost testování polygrafických materiálů, výrobků a tiskových technik, včetně technologií.

Testování produktů

Aktuality: 

21. 01. 2021 - Přidána nová nabídka volného pracovního místa v Kolínské firmě OTK na pozici technika kvality. Podrobné informace jsou zveřejněny na facebookovém profilu katedry a v příslušné záložce nabídek zaměstnání.

10. 11. 2020 - Zveřejněn studijní materiál v rámci projektu VEPA s tématikou "Měření barevnosti". Vložený materiál naleznete v záložce informací pro studenty stránek studentského intranetu a na facebookovém profilu katedry. Přímý odkaz do rubriky zde.

21. 10. 2020 - V rubrice informací pro studenty stránek studentského intranetu a na facebookovém profilu katedry, byly zveřejněny seznamy témat bakalářských a diplomových praci pro ak. rok 2020/2021. Přímý odkaz k záložce zde.

02. 06. 2020 - Přidány nové nabídky volných pracovních míst ve firmě Model, s výrobními závody po celé České republice. Zájemcům je nabízeno několik pracovních pozic s aktuálně nejžádanější pozicí technologa výroby do podníku v Hostinném. Bližší podrobnosti se dozvíte na facebookovém profilu katedry a v příslušné rubrice hlavní stránky.

21. 02. 2020 - Zveřejněny nové pracovní nabídky u firmy Finidr sídlící v Češkém Těšíně, na pozici asistenta výrobního ředitele a specialisty změnových projektů. Podrobné informace neleznete na facebookovém profilu katedry a v příslušné záložce nabídek zaměstnání.

03. 02. 2020 - Přidána nová nabídka volného pracovního místa v Praze, ve firmě Huhtamaki Flexible Packaging na pozici DTP operátora. Podrobné informace jsou zveřejněny na facebookovém profilu katedry a v příslušné záložce nabídek zaměstnání.

16. 12. 2019 - Firma Amcor Flexibles nabízí volné pracovní místo pro zájemce na Treinee program. Podrobné informace jsou zveřejněny na facebookovém profilu katedry a v příslušné záložce nabídek zaměstnání.

22. 8. 2019 - V rubrice pracovních nabídek byla provedna aktualizace a vložení nové pracovní příležitosti s částečným pracovním úvazkem na pozici učitele odborných předmětů ve SŠG Brno. Podrobné informace k inzerci jsou zveřejněny na facebookovém profilu katedry a v příslušné záložce.

10. 7. 2019 - Přidána pozvánka na jednodenní seminář Dr. Simone Normani. Přednáška se bude konat v pondělí 15. července ve velké učebně KPF. Bližší informace k programu a tématu přednášky naleznete v záložce zajímavostí, včetně nové události na facebooku.

9. 5. 2019 - Přidána nová nabídka volného pracovního místa na pozici Account Executive ve firmě McCANN v Praze. Podrobné informace k inzerci neleznete v příslušné rubrice nabídek zaměstnání a na nástěnce katedry, včetně facebooku.

14. 3. 2019 - V záložce zajímavostí přidána nabídka z Linköping University pro studenty PhD týkající se spolupráce v rámci projektu ApPEARS – Appearance Printing European Advance Research School. Podrobné informace naleznete v příslušné rubrice a na facebookovém profilu katedry.

14. 3. 2019 - Plánované zahájení nového 11. ročníku kurzu licenčního studia v říjnu roku 2019. Bližší informace včetně přihlášky naleznete v příslušné rubrice stránek.

29. 1. 2019 - Provedena aktualizace všech rubrik a celková kontrola struktury katedrálních stránek.

ONLINE objednání knihy Moderní polygrafie na adrese http://www.moderni-polygrafie.cz
SPP nabízí pro studenty a absolventy zdarma k vypálení přednášky 17. ročníku Print Fora. CD je k dispozici v knihovně Katedry polygrafie, nebo si je můžete objednat na adrese Svazu polygrafických podnikatelů.

false

Katedra polygrafie a fotofyziky je od roku 2014 členem Obalové asociace SYBA.

false

Vývoj katedry

1984
Založení katedry jejímž vedoucím se do roku 1992 stal doc. Ing. Vladimír Kadeřábek, CSc. K zakládajícím členům patřil Ing. Viktor Řehák, CSc., Ing. Jaromír Majer, CSc. a Ing. Jan Černý, CSc.
1992
V roce 1992 bylo pracoviště přejmenováno na Katedru polygrafie a fotofyziky a obor "Polygrafie" se stal samostatným studijním oborem. Vedoucím katedry byla v letech 1992-2010 prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc.
1994
V roce 1994 bylo otevřeno tříleté bakalářské studium tohoto oboru, zaměřené na praktickou polygrafii, které bylo jen paralelním studiem, neumožňující další návazné studium a proto v roce 1999 bylo ukončeno.
2000
Od roku 2000 byla změněna koncepce studia na dvoustupňový samostatný studijní program, umožňující nejlepším absolventům prvního bakalářského stupně pokračovat v prohlubování znalostí studiem vyššího magisterského stupně s možností získání inženýrského titulu.
2010
Od roku 2010 vede katedru prof. Ing. Petr Němec, Ph.D., jejímiž dalšími členy jsou 1 docent, 9 odborných asistentů, 4 pracovníci pro vědu, 5 technických pracovníků.

Hodnocení studia

Studium pro mě znamenalo velkou životní zkušenost a bylo mi velkým přínosem v mnoha ohledech. Během studia jsem měl možnost se věnovat atraktivním a perspektivním tématům, jaké obor "Polygrafie" přináší. Studium hodnotím velmi pozitivně a všem uchazečům ho mohu směle doporučit.
Tomáš Wimmer
samostatný instruktor
Získané zkušenosti při studiu oboru "Polygrafie" znamenaly v mém profesním životě významný posun a studium mohu vřele všem uchazečům doporučit. Přístup akademických pracovníků byl na velmi vysoké profesionální úrovni
Helena Š.
grafička
Roky strávené studiem na katedře byly v mnoha ohledech velmi přínosné pro můj současný profesní život a získal jsem spoustu zkušeností v oboru, které mohu dále uplatnit. Obrovským přínosem byla také možnost se setkat se s řadou zajímavých a přátelských lidí.
Ondřej M.
technolog
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!