Katedra polygrafie a fotofyziky

Katedra polygrafie byla založena na tehdy ještě Vysoké škole chemicko-technologické v roce 1984 a polygrafie byla jedním ze zaměření specializace Chemie a technologie dřeva, vláknitých materiálů a kompozitů čtyřletého vysokoškolského studia. V roce 1992 v souvislosti s opětným návratem k pětiletému studiu a změnou zaměření na samostatný obor polygrafie došlo k podstatné změně studijního programu oboru. V roce 1994 bylo otevřeno i tříleté bakalářské studium polygrafie. V současné době je možné na katedře studovat bakalářské studium, a rovněž i magisterský program Polygrafie. Oba studijní programy byly  v roce 2013 bylo nově akreditovány pro horizont následujících 8 let.

Výzkumná práce katedry je zaměřena především na materiálový výzkum v různých oblastech, které zahrnují jak základní tak i aplikovaný výzkum.

Katedra se aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce s obdobnými institucemi v zahraničí, a to jak v oblasti výzkumu, tak i výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků.

Na katedře je budována Zkušební laboratoř polygrafických materiálů a tiskovin, poskytuje servisní služby pro polygrafický průmysl v oblasti hodnocení a analýzy vlastností polygrafických materiálů a vlastností tiskovin. Pro více informací kontaktujte jan.valis@upce.cz. Přístrojové vybavení katedry.

Katedra polygrafie a fotofyziky spolu s odbornou knihovnou polygrafie nabízí zájemcům z oboru polygrafie informační služby. Knihovna je přístupná všem zájemcům z polygrafického průmyslu.

Studium


Informace pro uchazeče

V současné době je možné na katedře studovat tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské studium Polygrafie v denní formě. Obě formy byly v roce 2013 nově akreditovány pro období dalších 8 let.

Informace

Studijní programy

 

Bakalářský obor - "Polygrafie"
Magisterský obor - "Polygrafie"

 

Studijní obor

Výzkum a vývoj


Mezinárodní spolupráce

Katedra polygrafie je od roku 1993 řádným členem IARIGAI, celosvětové organizace, sdružující výzkumná a vysokoškolská pracoviště v oboru polygrafie.

Spolupráce

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost na Katedře polygrafie a fotofyziky je soustředěna do několika oblastí.                                                                                             

Činnost

Projekty

Na KPF se řeší řada zajímavých projektů.

Projekty

Přístrojové vybavení

Speciální přístroje v laboratořích oboru polygrafie.

Vybavení

Nabídky služeb


Grafické a tiskové služby

Profesionální servisní tiskové pracoviště vybavené moderními technologiemi je nedílnou součástí katedry a nabízí v rámci vnitřní servisní činnosti komplexní grafické a tiskové služby.

Tiskneme myšlenky

Polygrafická zkušební laboratoř

Specializované výzkumné a zkušební pracoviště v oblasti tisku nabízí již několik let zákazníkům možnost testování polygrafických materiálů, výrobků a tiskových technik, včetně technologií.

Testování produktů

Aktuality: 

9. 11. 2018 - Přidána nová nabídka několika volných pracovních míst v Příbramské firmě PBtisk. Bližší informace naleznete v příslušné rubrice nabídek zaměstnání, na nástěnce katedry a facebooku.

20. 7. 2018 - V rubrice informací pro studenty byly přidány dokumenty k organizaci a harmonogramu SZZ bakalářského studia v akademickém roce 2017/2018, včetně aktuální směrnice s pravidly pro zveřejnění závěrečných prací a jejich formální úprava dle platných dodatků. Informace jsou zároveň uveřejněny na nástěnce a facebookovém profilu katedry. Přímý odkaz k rubrice zde.

18. 5. 2018 - V rubrice přístrojového vybavení přidáno několik nových laboratorních zařízení a provedena celková aktualizace.

17. 5. 2018 - Vložena nová nabídka volného pracovního místa na pozici tiskaře pro obalový průmysl ve firmě WestRock Svitavy. Podrobné informace k inzerci neleznete v příslušné rubrice nabídek zaměstnání a na nástěnce katedry, včetně facebooku.

6. 3. 2017 - Zahájení nového 11. ročníku kurzu licenčního studia v říjnu roku 2017. Charakteristika studia, organizační informace, program a přihlášky jsou vloženy v příslušné rubrice licenční studium. Spuštěna předběžná ONLINE přihláška.

ONLINE objednání knihy Moderní polygrafie na adrese http://www.moderni-polygrafie.cz
SPP nabízí pro studenty a absolventy zdarma k vypálení přednášky 17. ročníku Print Fora. CD je k dispozici v knihovně Katedry polygrafie, nebo si je můžete objednat na adrese Svazu polygrafických podnikatelů.

false

Katedra polygrafie a fotofyziky je od roku 2014 členem Obalové asociace SYBA.

false

Vývoj katedry

1984
Založení katedry jejímž vedoucím se do roku 1992 stal doc. Ing. Vladimír Kadeřábek, CSc. K zakládajícím členům patřil Ing. Viktor Řehák, CSc., Ing. Jaromír Majer, CSc. a Ing. Jan Černý, CSc.
1992
V roce 1992 bylo pracoviště přejmenováno na Katedru polygrafie a fotofyziky a obor "Polygrafie" se stal samostatným studijním oborem. Vedoucím katedry byla v letech 1992-2010 prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc.
1994
V roce 1994 bylo otevřeno tříleté bakalářské studium tohoto oboru, zaměřené na praktickou polygrafii, které bylo jen paralelním studiem, neumožňující další návazné studium a proto v roce 1999 bylo ukončeno.
2000
Od roku 2000 byla změněna koncepce studia na dvoustupňový samostatný studijní program, umožňující nejlepším absolventům prvního bakalářského stupně pokračovat v prohlubování znalostí studiem vyššího magisterského stupně s možností získání inženýrského titulu.
2010
Od roku 2010 vede katedru prof. Ing. Petr Němec, Ph.D., jejímiž dalšími členy jsou 1 docent, 7 odborných asistentů, 2 asistenti, 3 pracovníci pro vědy, 6 technických pracovníků a 5 doktorandů.

Hodnocení studia

Studium pro mě znamenalo velkou životní zkušenost a bylo mi velkým přínosem v mnoha ohledech. Během studia jsem měl možnost se věnovat atraktivním a perspektivním tématům, jaké obor "Polygrafie" přináší. Studium hodnotím velmi pozitivně a všem uchazečům ho mohu směle doporučit.
Tomáš Wimmer
samostatný instruktor
Získané zkušenosti při studiu oboru "Polygrafie" znamenaly v mém profesním životě významný posun a studium mohu vřele všem uchazečům doporučit. Přístup akademických pracovníků byl na velmi vysoké profesionální úrovni
Helena Š.
grafička
Roky strávené studiem na katedře byly v mnoha ohledech velmi přínosné pro můj současný profesní život a získal jsem spoustu zkušeností v oboru, které mohu dále uplatnit. Obrovským přínosem byla také možnost se setkat se s řadou zajímavých a přátelských lidí.
Ondřej M.
technolog
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!