Centrum materiálů a nanotechnologií - CEMNAT

Hlavním cílem Centra materiálů a nanotechnologií (CEMNATu) je realizovat vědeckou, výzkumnou, vývojovou a vzdělávací činnost v materiálových vědách, zejména v oblastech fotoniky, elektroniky, fotovoltaiky a katalýzy. 

CEMNAT je zařazen na Cestovní mapu velkých infrastruktur pro roky 2016-2022 (vice informaci zde) a jeho aktivity jsou realizovány v otevřeném režimu (tzv. OPEN-ACCESS). Centrum bylo založeno v roce 2013 a na základě know-how jeho pracovníků a vlastního moderního vybavení nabízí synergické příležitosti pro externí uživatele z řad výzkumných organizací a průmyslových sfér a v neposlední řadě pro početnou skupinu výzkumných pracovníků a studentů FCHT a dalších materiálově orientovaných fakult.

Věda a výzkum


Projekty

V současnosti jsou v řešení pracovníky CEMNATu tyto projekty.

Projekty

Vybavení

Vybavení pracoviště CENMATu.

Vybavení

Publikace

Publikační činnost.

Publikace
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!