Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_7367_163642.jpg

Katedra fyzikální chemie tvořila základní součást Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), předchůdkyně nynější Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Katedra nyní zajišťuje výuku fyzikální chemie v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu studiu.

Na vzniku a pozdějším rozvoji v oblasti pedagogické se významně podílel její dlouholetý vedoucí prof. RNDr. Antonín Tockstein, DrSc. V pozdějších letech ve vedení katedry stáli doc. Ing. Karel Komers, CSc., prof. Ing. Josef Tichý, DrSc., doc. Ing. František Skopal, CSc., prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D., prof. Ing. Jiří Málek, DrSc a prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. (současný rektor).

Vědecko-výzkumná činnost se na Katedře fyzikální chemie realizuje ve čtyřech skupinách, a to (a) Povrchová chemie a katalýza, (b) Kinetické jevy ve sklotvorných systémech, (c) Přeměna olejů na cenné produkty a (d) Aplikovaná chemická kinetika a farmakokinetika.

Katedra se aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce s partnerskými pracovišti v zahraničí, a to jak v oblasti výzkumu, tak i výměnných pobytů studentů a akademických pracovníků. Je aktivní i do počtu uspořádaných přednášek, presentací na konferencích, a výjezdních zasedání.

Novinky ve skupině doc. Hájka: Aktuality - Skupina přeměny olejů na cenné produkty

Novinky ve skupině prof. Bulánka: Aktuality - Skupina prof. Bulánka

Novinky ve skupině prof. Čapka: Aktuality - Skupina prof. Čapka

Novinky ve skupině doc. Komersové (Farmakokinetický seminář): Skupina aplikované chemické kinetiky a farmakokinetiky

Skupina prof. Málka má nový instagram: Aktuality - Skupina kinetických jevů ve sklotvorných systémech

Mrkněte na Honest Guide o Pardubicích: Honest guide - Pardubice

Studium


Témata bakalářských prací

Podrobný popis témat bakalářských prací naleznete zde:  

Studium

Katedra fyzikální chemie je akreditována na všechny typy studia (bakalářské, magisterské a doktorské) a provádí výuku následujících předmětů (podrobněji viz STAG)