Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

schranka-0291145.jpg
-
Hotel Galant, Mikulov kontakt

Milé kolegyně a kolegové, vážení přátelé, chemici,

také v roce 2024 nám bude velkou ctí a radostí vás opět po roce pozvat na již jedenáctý ročník Mezinárodní chemicko-technologické konference ICCT do Mikulova, jenž pořádá Česká společnost průmyslové chemie.

Jako vždy je konference zaměřena na novinky a zajímavosti v chemických a farmaceutických technologiích s přihlédnutím k principům Green Dealu a dekarbonizace. Záštitu nad konferencí ICCT 2024 převzaly významné instituce - ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, VŠCHT Praha, Univerzita Pardubice, FCHPT STU Bratislava, ÚCHT AV ČR, SCHP ČR, UniCRE a další podniky českého chemického průmyslu. 

Program konference počítá s kombinací ústních přednášek, diskusí a posterových prezentací včetně vydání sborníku v angličtině. Sborníky ICCT jsou publikovány v prostředí WOS. Smyslem této iniciativy je podpořit vzájemnou výměnu zkušeností mezi odborníky z chemického průmyslu, pracovníky a studenty vysokých škol a ústavů AV ČR a dalšími významnými experty, zabývajícími se novými technologiemi, využitelnými v oblasti průmyslové chemie. Bližší informace na www.icct.cz.