Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_3675_121124.jpg

Fakulta chemicko-technologická se může pochlubit pravidelným pořádáním či spoluprací na řadě vědeckých konferencí, workshopů, seminářů apod. Na těchto odborných akcích jsou i prezentovány dosažené výsledky výzkumné, vědecké a tvůrčí činnosti akademických a vědeckých pracovníků fakulty.


Nejvýznamnější konference a odborné akce Fakulty chemicko-technologické UPCE:​​

Mezinárodní konference, která si klade za cíl seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými problémy chemie a energetiky a rozvíjet vzájemnou informovanost mezi odborníky, podporovat diskusi a motivovat ke spolupráci představitele chemického průmyslu a akademické sféry. Cílem konference je vytvořit prostor pro mezinárodní spolupráci mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými pracovišti.

www.icct.cz

Seminář o nových trendech ve výzkumu energetických materiálů, který je světovým setkáním   především mladých odborníků a univerzitních učitelů pracujících v oborech výuky, výzkumu, vývoje, zpracování, analýzy a aplikací všech druhů energetických materiálů.

www.NTREM.com

Hlavním tématem semináře je využití kalorimetrických metod a metod termické analýzy v různých oborech

Mezinárodní konference o nových poznatcích z oboru chemie a fyziky pevných látek a materiálového výzkumu.

ECSSC 2023 : 18th European Conference on Solid State Chemistry (ecssc18.com)

Seminář pro studenty i odbornou veřejnost se zaměřením na disoluci a disoluční testování.

Seminář, jehož cílem bylo umožnit studentům, mladým i zkušeným vědcům výměnu poznatků a zkušeností s využíváním termoanalytických technik v různých oblastech výzkumu.

Konference nabízí příležitost představit vývoj tradičních i nových termoelektrických materiálů od makro až po nanoměřítko, teoretické modelování, návrh nových zařízení a aplikace v oblasti chlazení a výroby energie.

Konference s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu nových poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně-chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů.

Konference je zaměřena na pigmenty a jejich aplikace ve stavebnictví, v nátěrových hmotách a plastech a na organická pojiva pro nátěrové hmoty a stavebnictví, anorganická pojiva pro keramiku, stavebnictví, vysokoteplotní nátěry a jiné. Pozornost je zaměřena i na nanomateriály, speciální materiály a technologie objevující se v poslední době na poli povrchových úprav a jejich technologií.

Konference pigmenty a pojiva

Seminář zájemců o výzkum v oblasti produkce, analýzy a aplikace povrchově aktivních látek.

Seminář partnerů spolupracujících v rámci evropských projektů, které se zabývají elektroanalýzou.

Akce

Akce

-
Konference pigmenty a pojiva

Konference pigmenty a pojiva je odbornou mezinárodní událostí. Zabývá se oblastí výroby nátěrových hmot, povrchových úprav a předúprav povrchů a jejich dalších aplikací. Je místem setkání zástupců výrobních společností, výzkumných a vývojových organizací, univerzitní sféry a obchodních firem.

25. Konference KSAP-PM 2023

Katedra anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice ve spolupráci s Českou společností chemickou zve všechny zájemce na 25. ročník Konference o Speciálních Anorganických Pigmentech a Práškových Materiálech. Předmětem konference jsou pigmenty a jejich aplikace, chemic…

-
ECSSC 2023

18th European Conference on Solid State Chemistry (ECSSC 2023), Prague. Solid state research and topic of the ECSSC 2023 are a combination of chemistry, physics, crystallography and engineering that aims at synthesis, design and evolution of solid functional materials with extended structu…

-
Farmakokinetický seminář IX.

Seminář je organizovaný Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice ve spolupráci se společností SOTAX. 21. 6. 2023 Cyklus přednášek zahrnující témata: Tvrdé enterické tobolky, příprava a hodnocení Fekální mikrobiální transplantace Vliv pomocných látek a pr…