Konference

Fakulta chemicko-technologická se může pochlubit každoročním pořádáním řady vědeckých konferencí, workshopů apod. Na těchto odborných akcích jsou i prezentovány dosažené výsledky výzkumné, vědecké a tvůrčí činnosti akademických a vědeckých pracovníků fakulty.


 

Nejvýznamnější konference a odborné akce Fakulty chemicko-technologické Upa:

  • Veletrh pracovních příležitostí KONTAKT
  • Mezinárodní chemicko-technologická konference ICCT
  • International Seminar “New Trends in Research of Energetic Materials“ - NTREM
  • Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář
  • International konference on Solid State Chemistry
  • Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech KSAP-PM
  • Konference Pigmenty a pojiva
  • Seminář o tenzidech a detergentech

 

Rozšířit fotografii: 
false

Přehled akcí

Konference MEMPUR 2021
06. 09. - 07. 09. 2021 Konference MEMPUR 2021
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, je mi velkou ctí a zároveň potěšením vás opět po dvou letech pozvat na třetí ročník konference „Membránové procesy pro udržitelný rozvoj...