Na vědecko-výzkumné činnosti, případně další tvůrčí činnosti fakulty se podílí řada specializovaných pracovišť a dalších organizací a institucí, které při fakultě pracují nebo v nichž je fakulta a její akademičtí pracovníci členy.

Tato forma spolupráce přispívá také k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty i k výchově studentů a jejímu rozvoji fakulta věnuje trvalou pozornost.

 

Smluvně vytvořená pracoviště

Společná laboratoř chemie pevných látek Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky a Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLChPL”)

Společná laboratoř NMR spektroskopie Výzkumného ústavu organických syntéz a. s., Pardubice-Rybitví a Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLNMR”)

Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů SYNPO a.s., Pardubice a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLAP”)

Společné pracoviště aplikované medicíny Nemocnice Pardubice a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SPAM”)

Společná laboratoř membránových procesů MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLMP”)

Univerzitní ekologické centrum (UEC)

Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: 
true
handshake-o

Ostatní sdružení a organizace

Česká membránová platforma - sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech širokého spektra výrobních odvětví
kontaktní osoba: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Česká společnost chemická, pobočka Univerzita Pardubice
předseda: prof. Ing. Vytřas Karel, DrSc.
jednatel: prof. Ing. Ventura Karel, CSc.

Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: 
true
group
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: