s institucemi

Na vědecko-výzkumné činnosti, případně další tvůrčí činnosti fakulty se podílí řada specializovaných pracovišť a dalších organizací a institucí, které při fakultě pracují nebo v nichž je fakulta a její akademičtí pracovníci členy.

Tato forma spolupráce přispívá také k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty i k výchově studentů a jejímu rozvoji fakulta věnuje trvalou pozornost.

 

Smluvně vytvořená pracoviště

Smluvně vytvořená pracoviště

Společná laboratoř chemie pevných látek (ve zkratce “SLChPL”)

Společná laboratoř NMR spektroskopie Výzkumného ústavu organických syntéz a. s., Pardubice-Rybitví a Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLNMR”)

Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů SYNPO a.s., Pardubice a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLAP”)

Společné pracoviště aplikované medicíny Nemocnice Pardubice a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SPAM”)

Společná laboratoř membránových procesů MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLMP”)

Univerzitní ekologické centrum (UEC)

Rozšířit fotografii: 
false
true

Ostatní sdružení a organizace

Ostatní sdružení a organizace

Česká membránová platforma - sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech širokého spektra výrobních odvětví
kontaktní osoba: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

Česká společnost chemická, pobočka Univerzita Pardubice
předseda: prof. Ing. Vytřas Karel, DrSc.
jednatel: prof. Ing. Ventura Karel, CSc.

Rozšířit fotografii: 
false
true
Rozšířit fotografii: 
false