Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fcht

Na vědecko-výzkumné činnosti, případně další tvůrčí činnosti fakulty se podílí řada specializovaných pracovišť a dalších organizací a institucí, které při fakultě pracují nebo v nichž je fakulta a její akademičtí pracovníci členy.

Tato forma spolupráce přispívá také k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty i k výchově studentů a jejímu rozvoji fakulta věnuje trvalou pozornost.

Společná laboratoř NMR spektroskopie Výzkumného ústavu organických syntéz a. s., Pardubice-Rybitví a Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLNMR”)

Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů SYNPO a.s., Pardubice a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLAP”)

Společné pracoviště aplikované medicíny Nemocnice Pardubice a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SPAM”)

Společná laboratoř membránových procesů MEGA, a.s., Stráž pod Ralskem a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce “SLMP”)

Univerzitní ekologické centrum (UEC)