Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fcht

Vedle vzdělávání je pro fakultu charakteristická také bohatá vědecká a výzkumná činnost, jíž si fakulta získala respekt u domácí i mezinárodní vědecké obce.

Vědecká činnost fakulty je zaměřena jak na základní, tak aplikovaný výzkum ve vazbě na potřeby praxe. V oblasti základního výzkumu se jedná zejména o řešení výzkumných záměrů, činnost výzkumných center, řešení projektů v rámci grantových soutěží a agentur, národních i mezinárodních.

Fakulta se může pochlubit mnohými unikátními projekty realizovanými ve spolupráci s průmyslem, rozsáhlou publikační činností, každoročním pořádáním řady vědeckých konferencí, workshopů apod.