Celoživotní vzdělávání

Technologie nátěrových hmot a povrchových úprav

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek

kontaktní osoba: prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
tel.: 466 037 272
e-mail: andrea.kalendova@upce.cz

více na www

 


Základy technologie výroby vláknin, papíru a lepenek a jejich zpracování

 

Studium je určeno pro další vzdělávání a rekvalifikaci absolventů vysokých škol nepapírenského zaměření pracujících v celulózo-papírenských závodech nebo ve zpracovatelském průmyslu. Cílem studia je rozšíření znalostí zejména z technologie výroby vláknin, papíru a lepenek včetně jejich dalšího zpracování a získání poznatků, týkajících se řešení ekologických problémů spojených s výrobou buničiny a papíru.

 

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Oddělení dřeva, celulózy a papíru

kontaktní osoba: prof. Ing. František Potůček, CSc.
tel.: 466 038 016
fax: 466 038 039

e-mail: frantisek.potucek@upce.cz 

 


Rozpojování hornin výbuchem

Čtyřsemestrové licenční studium, určené pro další vzdělání a rekvalifikaci pracovníků z oblasti trhací techniky. Podle opatření č. 8/1994 předsedy Českého báňského úřadu, čj. 736/94 ze dne 13. dubna 1994, je uznáváno jako “odpovídající doplňující studium” k požadavkům na kvalifikaci a odbornou způsobilost žadatelů o zkoušku technického vedoucího odstřelů, resp. závodního lomu.

 

Ústav energetických materiálů

kontaktní osoba: Ing. Jindřich Stiebitz (ČBÚ), Ing. Marcela Jungová, Ph.D.
tel.: 466 038 023, 466 038 026
fax: 466 038 024
e-mail: kttv.fcht@upce.cz, marcela.jungova@upce.cz

více na www

 


Teorie a technologie výbušin

Čtyřsemestrové licenční studium, určené pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků výbušinářských, muničních, zpracovatelských a delaboračních provozů a závodů, jakož i
pracovníků, používajících, skladujících a obchodujících výbušiny a výbuchem nebezpečné látky, včetně příslušníků ozbrojených zborů.

 

Ústav energetických materiálů

kontaktní osoba: Ing. Marcela Jungová, Ph.D.
tel.: 466 038 023, 466 038 026
fax: 466 038 024
e-mail: marcela.jungova@upce.cz

více na www

 


Moderní technologie v polygrafii

Licenční studium je určeno pro vysokoškolsky (výjimečně i středoškolsky) vzdělané odborníky, kteří při své práci potřebují nejnovější poznatky z oboru polygrafie nebo kteří pracují v oboru a vystudovali vysokou školu jiného zaměření. Účastník kurzu získá během jednoho roku studia široký rozsah znalostí ve všech oblastech polygrafických výrob a aplikací tiskových technik, řadu informací o polygrafických materiálech i nejnovějších technologiích, o postupech hodnocení kvality tiskovin a požadavcích současných ISO norem pro polygrafické výroby.  

 

Katedra polygrafie a fotofyziky
tel.: 466 038 031
e-mail: kpf.fcht@upce.cz

více na www

 


Statistické zpracování dat

Čtyřsemestrové licenční studium, zaměřené na zvyšování odborné úrovně pracovníků kontrolních laboratoří tak, aby znalosti, technika práce a především způsob zpracování výsledků chemických zkoušek byly srovnatelné s laboratořemi zemí Evropské unie.

 

Katedra analytické chemie

kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc.
tel.: 466 037 026
fax: 466 037 068
e-mail: milan.meloun@upce.cz

více na www