s průmyslem

Fakulta chemicko-technologická a její útvary dlouhodobě spolupracují s řadou průmyslových podniků. Tato forma spolupráce přispívá k řešení aktuálních problémů v průmyslové praxi a také k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty i ke kvalitnější výchově studentů.

Pro zájemce fakulta zajišťuje zakázkový výzkum, servisní činnost a expertní konzultace. Pracovníkům fakulty poskytuje podporu při komercializaci vědeckých výsledků a dalších aktivitách vedoucích k přenosu poznatků z akademického prostředí do praxe. Studentům nabízí možnost absolvování praxe ve vybraných podnicích, která může vyústit v zadání bakalářské nebo diplomové práce, případně i v získání trvalého zaměstnání.