Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fcht

Fakulta chemicko-technologická a její útvary dlouhodobě spolupracují s řadou průmyslových podniků. Tato forma spolupráce přispívá k řešení aktuálních problémů v průmyslové praxi a také k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty i ke kvalitnější výchově studentů.

Pro zájemce fakulta zajišťuje zakázkový výzkum, servisní činnost a expertní konzultace. Pracovníkům fakulty poskytuje podporu při komercializaci vědeckých výsledků a dalších aktivitách vedoucích k přenosu poznatků z akademického prostředí do praxe. Studentům nabízí možnost absolvování praxe ve vybraných podnicích, která může vyústit v zadání bakalářské nebo diplomové práce, případně i v získání trvalého zaměstnání.

Smlouvu o spolupráci a propagaci uzavřela významná česká chemička SPOLCHEMIE s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice.

Rok od roku je pro chemický průmysl těžší získávat kvalifikované pracovníky prakticky na všechny pozice. Ambice EU v oblasti tzv. zelené dohody a snaze o uhlíkovou neutralitu se přitom bez chemie a jejich pracovníků neobejdou. I proto je pro celý chemický průmysl spolupráce s univerzitami i školami naprosto zásadní,” okomentoval důvody uzavření smlouvy s pardubickou univerzitou generální ředitel SPOLCHEMIE Ing. Daniel Tamchyna, který je osobně sám jejím někdejším úspěšným absolventem.

Spolupráci, ať již to budou možnosti odborných stáží, exkurzí či stipendijních programů pro naše studenty v jedné z nejdéle fungujících a nadto úspěšných evropských chemiček velmi vítáme. Věříme, že bude mít ohlas nejen u studentů, ale i u našich vyučujících,” podotkl proděkan chemicko-technologické fakulty prof. Petr Kalenda.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice patří mezi nejkvalitnější vysoké školy se zaměřením na chemii v České republice. Výuka chemie na fakultě si dlouhodobě udržuje vysokou úroveň. Řada jejich úspěšných absolventů pracuje na významných pozicích v oblasti chemického průmyslu. Studijní portfolio nabízí pestrou řadu studijních programů z oblasti chemických, chemicko-technologických a biologických oborů, ale také oborů v oblasti materiálového inženýrství a nanotechnologií. Fakulta se může oprávněně pochlubit celosvětovým renomé díky rozsáhlé vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti, aplikovanému výzkumu a významným osobnostem působícím na půdě fakulty. Studenti a akademici fakulty se zapojují do řešení domácích i mezinárodních projektů, organizují prestižní vědecké konference i studentské soutěže. V letošním akademickém roce se do 1. ročníku bakalářského studia zapsalo 412 studentů, což je srovnatelný počet jako v předešlém roce, do 1. ročníku navazujícího magisterského studia se zapsalo ke studiu 136 studentů, na fakultě studuje celkem přes 1300 studentů.

SPOLCHEMIE je českou chemickou firmou evropského významu s historií výroby od roku 1856. Je jedním z předních výrobců syntetických pryskyřic v Evropě, jehož základní sortiment tvoří epoxidové a alkydové pryskyřice, hydroxidy a chlorové deriváty, tvrdidla a rozpouštědla apod. Produkty SPOLCHEMIE nachází uplatnění v sektorech, jako jsou stavebnictví, doprava, energetika, elektronika, farmacie a v dalších průmyslových oborech. Firma zaměstnává více než 800 pracovníků a přes 80 % produkce vyváží do více než 60 zemí světa.