Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fcht

K propojení Fakulty chemicko-technologické s okolním světem dochází ve všech oblastech tvůrčích činností. Fakulta a její pracoviště spolupracují s mnoha institucemi a společnostmi v regionu, v rámci České republiky i na poli mezinárodním, a to v rámci činností vzdělávacích i vědecko-výzkumných, společných laboratoří, v rámci doplňkové činnosti, případně smluv o spolupráci apod.

V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, ale i mimo ně, se uskutečňuje mezinárodní spolupráce, je realizována mobilita studentů i akademických pracovníků, výměna zkušeností, je řešena řada vědecko-výzkumných úloh, jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.