Scientific Papers University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology

Časopis Scientific Papers University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Series A je vydáván každoročně od roku 1996. Časopis je externě recenzován a posuzován redakční radou. Časopis Scientific Papers si klade za cíl být otevřenou platformu pro uveřejnění inovativních výsledků teoretického i aplikovaného výzkumu a to se zaměřením na publikování výsledků výzkumu především akademických pracovníků i studentů z České republiky i ze zahraničí.

Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Rozšířit fotografii: 
false