Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_2685pano_111991.jpg

Jsme nejstarší fakultou Univerzity Pardubice. Rozvíjíme výuku a výzkum chemických, chemicko-technologických a biologických oborů a oborů v oblasti materiálového inženýrství nebo nanotechnologií.

Dnes se můžeme pochlubit celosvětovým renomé díky rozsáhlé vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti, aplikovanému výzkumu a významným osobnostem působícím na půdě fakulty. Naši studenti a akademici se zapojují do řešení domácích i mezinárodních projektů, organizují prestižní vědecké konference i studentské soutěže.

Studium

Chemie je inspirativní věda, která se formovala již ve starověku. Její kouzlo se prolíná řadou vědních oborů, dokáže poskytnout dostatečný prostor pro fantazii pro objevování jejich tajů a nečekaných zákoutí a také umí vyvolat radost z pochopení jevů přírodních zákonů. Kde jinde ji tedy studovat, než ve „městě chemie“ – v Pardubicích!

Naši absolventi jsou žádanými odborníky připravenými nastartovat kariéru v chemických, potravinářských, farmaceutických, polygrafických a dalších průmyslových společnostech doma i v zahraničí.

Historie

Univerzita Pardubice je jedinou univerzitou v Pardubickém kraji, která pod svými křídly poskytuje bezpečné akademické zázemí osmi tisícům studentů a zaštiťuje sedm fakult s různým oborovým zaměřením.

Právě Fakulta chemicko – technologická je, se svým vzníkem roku 1950, historicky nejstarší a řadí se mezi nejmodernější a prestižní vzdělávací a vědecko – výzkumné instituce v České republice, symbolicky se sídlem v hlavní metropoli Pardubického kraje, v srdečním centru vzdělanosti, chemie, vědy, kultury a sportu.

Náš příběh

1950
foto_13.jpg
Na podzim roku 1945 vystoupily iniciativně chemické továrny s návrhem na vybudování Vysoké školy chemické přímo v Pardubicích a pět let nato, dne 27. června 1950, byla rozhodnutím československé vlády zřízena. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky. V následujícím akademickém roce byla pro potřeby vysoké školy upravena budova bývalé státní průmyslové školy na náměstí Čs. legií. V listopadu 1953 se status školy změnil a nařízením vlády vznikla Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích známá pod zkratkou VŠCHT, v jejímž čele stál rektor.
1991
foto_12.jpg
Mezníkem v historii školy se stal 17. leden roku 1991, kdy byl přijat nový statut, v němž byla poprvé zakotvena existence dvou fakult: Fakulty chemicko-technologické a nově zřízené Fakulty územní správy, základ budoucí univerzity. Z jednooborové školy se stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu, nesoucí od 31. března 1994 nový název Univerzita Pardubice.
2009
foto_11.jpg
Dne 14. září 2009 byl slavnostně otevřen nový areál Fakulty chemicko-technologické, který se stal dominantní součástí uceleného univerzitního kampusu. Budovy Fakulty chemicko-technologické splňují veškeré požadavky na moderní vysokoškolské prostředí a poskytují kvalitní laboratorní zázemí, které vyhovuje rovněž těm nejnáročnějším požadavkům na bezpečnost práce v chemických laboratořích, jakož i technologicky náročné prostředí pro špičková zařízení pro vědecko-výzkumnou činnost. V celém areálu je vybudováno 168 laboratoří se špičkovým technickým a technologickým zázemím, 24 učeben včetně počítačových a 4 velké posluchárny, kromě dalšího rozsáhlého zázemí pro děkanát fakulty, jednotlivá pracoviště, akademické pracovníky a pobyt studentů.
2050
koule_01.jpg
Oslavte společně s námi 100 let naší fakulty. Tvořte budoucnost s námi...