O nás - Fakulta chemicko-technologická

Jsme nejstarší fakultou Univerzity Pardubice. Rozvíjíme výuku a výzkum chemických, chemicko-technologických a biologických oborů a oborů v oblasti materiálového inženýrství nebo nanotechnologií.

Dnes se můžeme pochlubit celosvětovým renomé díky rozsáhlé vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti, aplikovanému výzkumu a významným osobnostem působícím na půdě fakulty. Naši studenti a akademici se zapojují do řešení domácích i mezinárodních projektů, organizují prestižní vědecké konference i studentské soutěže.

Studium

Naši absolventi jsou žádanými odborníky připravenými nastartovat kariéru v chemických, potravinářských, farmaceutických, polygrafických a dalších průmyslových společnostech doma i v zahraničí.

Studuj s námi

Historie

Vzdělávací a vědecko-výzkumné aktivity položily základ moderní výuce a bádání v chemických disciplínách i dnešní vícefakultní Univerzity Pardubice. Probíhaly nejprve na půdě Vysoké školy chemické v Pardubicích, založené v roce 1950, od roku 1953 následujících 40 let na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích. Jsme dnes špička mezi chemickými fakultami České republiky.

Historie fakulty

Náš příběh

1950
Na podzim roku 1945 vystoupily iniciativně chemické továrny s návrhem na vybudování Vysoké školy chemické přímo v Pardubicích a pět let nato, dne 27. června 1950, byla rozhodnutím československé vlády zřízena. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky. V následujícím akademickém roce byla pro potřeby vysoké školy upravena budova bývalé státní průmyslové školy na náměstí Čs. legií. V listopadu 1953 se status školy změnil a nařízením vlády vznikla Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích známá pod zkratkou VŠCHT, v jejímž čele stál rektor.
1991
Mezníkem v historii školy se stal 17. leden roku 1991, kdy byl přijat nový statut, v němž byla poprvé zakotvena existence dvou fakult: Fakulty chemicko-technologické a nově zřízené Fakulty územní správy, základ budoucí univerzity. Z jednooborové školy se stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu, nesoucí od 31. března 1994 nový název Univerzita Pardubice.
2009
Dne 14. září 2009 byl slavnostně otevřen nový areál Fakulty chemicko-technologické, který se stal dominantní součástí uceleného univerzitního kampusu. Budovy Fakulty chemicko-technologické splňují veškeré požadavky na moderní vysokoškolské prostředí a poskytují kvalitní laboratorní zázemí, které vyhovuje rovněž těm nejnáročnějším požadavkům na bezpečnost práce v chemických laboratořích, jakož i technologicky náročné prostředí pro špičková zařízení pro vědecko-výzkumnou činnost. V celém areálu je vybudováno 168 laboratoří se špičkovým technickým a technologickým zázemím, 24 učeben včetně počítačových a 4 velké posluchárny, kromě dalšího rozsáhlého zázemí pro děkanát fakulty, jednotlivá pracoviště, akademické pracovníky a pobyt studentů.
2050
Oslavte společně s námi 100 let naší fakulty. Tvořte budoucnost s námi...
Rozšířit fotografii: 
true