O nás - Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Jsme nejstarší fakultou Univerzity Pardubice. Rozvíjíme výuku a výzkum chemických, chemicko-technologických a biologických oborů a oborů v oblasti materiálového inženýrství nebo nanotechnologií.

Dnes se můžeme pochlubit celosvětovým renomé díky rozsáhlé vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti, aplikovanému výzkumu a významným osobnostem působícím na půdě fakulty. Naši studenti a akademici se zapojují do řešení domácích i mezinárodních projektů, organizují prestižní vědecké konference i studentské soutěže.

Studium

Chemie je inspirativní věda, která se formovala již ve starověku. Její kouzlo se prolíná řadou vědních oborů, dokáže poskytnout dostatečný prostor pro fantazii pro objevování jejich tajů a nečekaných zákoutí a také umí vyvolat radost z pochopení jevů přírodních zákonů. Kde jinde ji tedy studovat, než ve „městě chemie“ – v Pardubicích!

Naši absolventi jsou žádanými odborníky připravenými nastartovat kariéru v chemických, potravinářských, farmaceutických, polygrafických a dalších průmyslových společnostech doma i v zahraničí.

Studuj s námi

Historie

Univerzita Pardubice je jedinou univerzitou v Pardubickém kraji, která pod svými křídly poskytuje bezpečné akademické zázemí osmi tisícům studentů a zaštiťuje sedm fakult s různým oborovým zaměřením.

Právě Fakulta chemicko – technologická je, se svým vzníkem roku 1950, historicky nejstarší a řadí se mezi nejmodernější a prestižní vzdělávací a vědecko – výzkumné instituce v České republice, symbolicky se sídlem v hlavní metropoli Pardubického kraje, v srdečním centru vzdělanosti, chemie, vědy, kultury a sportu.

 

Historie fakulty

Náš příběh

1950
Na podzim roku 1945 vystoupily iniciativně chemické továrny s návrhem na vybudování Vysoké školy chemické přímo v Pardubicích a pět let nato, dne 27. června 1950, byla rozhodnutím československé vlády zřízena. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky. V následujícím akademickém roce byla pro potřeby vysoké školy upravena budova bývalé státní průmyslové školy na náměstí Čs. legií. V listopadu 1953 se status školy změnil a nařízením vlády vznikla Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích známá pod zkratkou VŠCHT, v jejímž čele stál rektor.
1991
Mezníkem v historii školy se stal 17. leden roku 1991, kdy byl přijat nový statut, v němž byla poprvé zakotvena existence dvou fakult: Fakulty chemicko-technologické a nově zřízené Fakulty územní správy, základ budoucí univerzity. Z jednooborové školy se stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu, nesoucí od 31. března 1994 nový název Univerzita Pardubice.
2009
Dne 14. září 2009 byl slavnostně otevřen nový areál Fakulty chemicko-technologické, který se stal dominantní součástí uceleného univerzitního kampusu. Budovy Fakulty chemicko-technologické splňují veškeré požadavky na moderní vysokoškolské prostředí a poskytují kvalitní laboratorní zázemí, které vyhovuje rovněž těm nejnáročnějším požadavkům na bezpečnost práce v chemických laboratořích, jakož i technologicky náročné prostředí pro špičková zařízení pro vědecko-výzkumnou činnost. V celém areálu je vybudováno 168 laboratoří se špičkovým technickým a technologickým zázemím, 24 učeben včetně počítačových a 4 velké posluchárny, kromě dalšího rozsáhlého zázemí pro děkanát fakulty, jednotlivá pracoviště, akademické pracovníky a pobyt studentů.
2050
Oslavte společně s námi 100 let naší fakulty. Tvořte budoucnost s námi...
Rozšířit fotografii: 
true