Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fcht

Vedení fakulty

 • Děkan
  - stojí v čele fakulty
 • Proděkani
  - proděkan pro pedagogiku
  - proděkan pro vědu a tvůrčí činnost
  - proděkan pro vnější vztahy
  - proděkan pro vnitřní záležitosti
 • Tajemník fakulty

Děkanát

 • Sekretariát děkana
 • Studijní oddělení
 • Referát pro vědu a tvůrčí činnost
 • Referát pro vnější vztahy
 • Referát pro vnitřní záležitosti
 • Ekonomické a provozní oddělení
 • Sklad


Ústavy a katedry:

Fakultní centrum:

Účelové pracoviště univerzity:

Společná pracoviště:

 • Společná laboratoř NMR spektroskopie Výzkumného ústavu organických syntéz a.s., Pardubice-Rybitví a Univerzity Pardubice (ve zkratce "SLNMR")
 • Společná laboratoř analýzy a hodnocení polymerů SYNPO a.s., Pardubice a Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické (ve zkratce "SLAP")
 • Společné pracoviště aplikované medicíny Nemocnice Pardubice a Fakulty chemicko-technologické (ve zkratce "SPAM")
 • Společná laboratoř membránových procesů MEGA a.s., Stráž pod Ralskem a Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (ve zkratce "SLMP")

Servisní pracoviště:

 • Fyzikálně-mechanická zkušebna plastů a kompozitních materiálů (ÚChTML)
 • Laboratoř analýzy vod (ÚEnviChI)
 • Laboratoř atomové spektrometrie (KAlCh)
 • Laboratoř ekotoxikologie (ÚEnviChI)
 • Laboratoř elektronové mikroskopie a rentgenové mikroanalýzy (CEMNAT)
 • Laboratoř elektronové paramagnetické rezonance (KOAnCh)
 • Laboratoř FTIR a Ramanovy spektroskopie (CEMNAT)
 • Laboratoř charakterizace disperzních systémů (ÚEnviChI)
 • Laboratoř infračervené a Ramanovy spektroskopie (KOAnCh)
 • Laboratoř mikroskopie skenující sondou a charakterizace povrchu materiálů (CEMNAT)
 • Laboratoř organické elementární analýzy (ÚOChT)
 • Laboratoř práškové rentgenové difrakční analýzy (Celofakultní pracoviště)
 • Laboratoř rentgenové difraktometrie monokrystalických materiálů (KOAnCh)
 • Laboratoř reometrie (ÚEnviChI)
 • Laboratoř termické analýzy a optické mikroskopie (CEMNAT)
 • Laboratoř termoelektrických měření (CEMNAT)
 • Lisování za vysokých teplot (ÚAFM)
 • Měření teplotních a tepelných vodivostí (ÚAFM)
 • Servis charakterizace pigmentů a práškových materiálů (KAnT)
 • Servis prvkové analýzy (ÚEnviChI)
 • Servis termické analýzy (KAnT)
 • Tiskové služby (KPF)

Schéma organizační struktury FChT Univerzity Pardubice