Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Klub absolventů Fakulty chemicko-technologické
Univerzity Pardubice a bývalé VŠCHT Pardubice

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, pokračovatelka Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, je historicky nejstarší fakultou Univerzity Pardubice s více než šedesátiletou tradicí a vysokým kreditem v České republice i v zahraničí. V průběhu své existence fakulta vyspěla ve významné centrum výuky chemie a technické chemie, materiálového inženýrství, chemických technologií, ale i biologických a biologicko-chemických oborů, manažerských a řídících procesů.

Fakulta chemicko-technologická si uvědomuje důležitost komunikace a spolupráce se svými absolventy. V rámci prohloubení a posílení spolupráce se svými absolventy fakulta nabízí možnost vstupu do Klubu absolventů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a bývalé VŠCHT Pardubice. Se vstupem do Klubu absolventů je spojeno získání absolventských odznaků. Absolventský odznak bude zaslán každému zájemci z řad absolventů inženýrského nebo navazujícího magisterského studia, který řádně vyplní formulář. Kromě absolventského odznaku je možno zájemcům zasílat též aktuální informace o dění na fakultě. 

Proč vstoupit do klubu absolventů:

  • budete informováni o dění na fakultě
  • dozvíte se novinky z činnosti fakulty
  • účastněte se přátelských a absolventských srazů
  • podpořte naši fakultu
  • buďte s námi v kontaktu

Absolventský odznak:

Absolventský odznak vzniknul v dílně významného českého umělce akademického sochaře Zdeňka Kolářského. Zdeněk Kolářský je mistr reliéfní plastiky a významný český medailér, je autorem řady významných děl vytvářených pro naše akademické prostředí.
V pravé části absolventského odznaku je abstraktně jako záblesk vyjádřeno zrození myšlenky, tvůrčího nápadu, objevu a jeho šíření. Levá část je tvořena základním grafickým schématem periodické tabulky prvků, reliéfním modelem struktury anorganické látky a modelem organické molekuly. Písmeno U v horní části představuje symbol Univerzity Pardubice. Centru odznaku dominuje reliéf chemického laboratorního skla.

Fakulta věří, že vznik Klubu absolventů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a bývalé VŠCHT Pardubice napomůže k zintenzívnění interakce a spolupráce mezi ní a absolventy, což povede k oboustrannému prospěchu.

Za vyplnění formuláře všem svým absolventům Fakulta chemicko-technologická prostřednictvím vedení fakulty upřímně děkuje.