Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_5336_121131.jpg

Výsledkem vědecko-výzkumných aktivit fakulty je rozsáhlá publikační činnost. Pracovníci fakulty publikují ročně více než 200 původních vědeckých prací v impaktovaných časopisech a v recenzovaných periodikách českých i mezinárodních, které dosahují podle SCI v průměru 500 – 600 citací zahraničními autory, a může se pochlubit i několika patenty.

Univerzita Pardubice zaujímá dlouhodobě přední místo mezi českými vysokoškolskými vzdělávacími institucemi, které jsou na základě ohlasů publikací autorů uvedeny v renomované databázi Essential Science Indicators ISI Web of Science. Největší podíl na úspěchu v žebříčku má Fakulta chemicko-technologická, která má ze všech fakult nejvyšší počet výsledků v této databázi.


Databáze publikací

V databázi si můžete prohlédnout veškeré vědecké publikace pracovníků Fakulty chemicko-technologické UPa.  Vyhledávat lze dle autora, typu publikace, roku vydání, či oboru.