Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

img_20220602_082358-3_188153.jpg

Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. Dalším orgánem fakulty je tajemník.

Děkan fakulty

V čele fakulty stojí děkan, který je jejím představitelem, řídí její činnost a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkan také jmenuje proděkany fakulty a stanovuje jejich kompetence.

Vedení fakulty

Vedení fakulty tvoří děkan, proděkan pro pedagogiku, proděkan pro vnější vztahy, proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, proděkan pro vnitřní záležitosti a tajemník fakulty.


Členové předsednictva:


doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.
Ing. Marie Nevyhoštěná


Akademičtí pracovníci:


doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.
Ing. Jaroslav Barták, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.
Ing. Aleš Eisner, Ph.D.
prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D.
Ing. Petr Knotek, Ph.D.
Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
doc. Ing. David Veselý, Ph.D.
prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.
prof. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.


Studenti:


Bc. Jana Hrušková
Ing. Petr Leinweber
Ing. Marie Nevyhoštěná
Bc. Martin Šanda
Bc. Josef Velebný


Interní členové


 • prof. Ing. Petr Němec, Ph.D., děkan, KPF – předseda VR FChT
 • prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., ÚChTML
 • prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., rektor, KFCh
 • prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr., vedoucí ÚAFM
 • prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., KAlCh
 • prof. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D., ÚOChT
 • prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D., vedoucí KOAnCh
 • doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D., proděkanka, KFCh
 • prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., ÚOChT
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., KFCh
 • prof. Ing. Petr Mošner, Dr., proděkan, KOAnCh
 • doc. Ing. Jiří Pachman, Ph.D., vedoucí ÚEnM
 • doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D., vedoucí KBBV
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., KOAnCh
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., vedoucí ÚOChT
 • prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., vedoucí KAnT
 • prof. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D., proděkanka, KEMCh
 • prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc., KOAnCh
 • prof. Ing. Karel Ventura, CSc., KAlCh
 • prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr., KOAnCh
 • prof. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., ÚEnviChI

Externí členové


 • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., Přírodovědecká fakulta, UK Praha
 • prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D., děkan Fakulty technologické, UTB ve Zlíně
 • Mgr. Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol, MŠMT Praha
 • prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., Dr.h.c., Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., Dr.h.c., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha
 • prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D., Institut environmentálních technologií, VŠB-TUO Ostrava
 • prof. Ing.  Zdeňka Kolská, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, UJEP Ústí nad Labem
 • Ing. Josef Liška, generální ředitel Synthesia, a.s. Pardubice
 • Ing. David Pohl, Ph.D., předseda představenstva Synthos a.s. Kralupy nad Vltavou
 • prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha
 • Ing. Daniel Tamchyna, MBA, generální ředitel Spolchemie, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem
 • prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., prorektor, VUT Brno

Předseda:


 • prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

Členové:


 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., vedoucí ÚOChT
 • doc. Ing. David Veselý, Ph.D., vedoucí ÚChTML
 • Ing. Michal Kašpar, student doktorského studijního programu
 • Ing. Petr Resl, student doktorského studijního programu
 • Anna Gondková, studentka bakalářského studijního programu