Orgány fakulty

Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. Dalším orgánem fakulty je tajemník.

 

Děkan fakulty

V čele fakulty stojí děkan, který je jejím představitelem, řídí její činnost a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkan také jmenuje proděkany fakulty a stanovuje jejich kompetence.

Děkan

Vedení fakulty

Vedení fakulty tvoří děkan, proděkan pro vnitřní záležitosti, proděkan pro vnější vztahy a propagaci, proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, proděkan pro pedagogiku a tajemník fakulty.

Vedení

Děkanát fakulty

Děkanát je pracoviště zajišťující administrativní, správní, hospodářskou a kontrolní činnost fakulty. Děkanát zabezpečuje zejména studijní a vědecko-výzkumnou agendu, rozvoj fakulty, správu projektů, propagaci fakulty, ale i agendu organizace akademických a slavnostních obřadů, či organizaci výběrových řízení a další.

Děkanát

Akademický senát

Akademický senát


Členové předsednictva


 • doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (předseda)
 • Ing. Aleš Eisner, Ph.D.
 • Ing. Lada Dubnová

Akademičtí pracovníci


 • doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.
 • prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr.
 • Ing. Aleš Eisner, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Holubová, Ph.D.
 • prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D.
 • Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
 • Ing. Jan Vávra, Ph.D.
 • Ing. David Veselý, Ph.D.
 • prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.
 • doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Komora studentů


 • Ing. Lada Dubnová
 • Ing. Karolína Hošková
 • Ing. Karolína Jastřembská
 • Ing. Marek Smolný
 • Ing. Pavel Šimon
Rozšířit fotografii: 
false
true

Vědecká rada

Vědecká rada


Interní členové


 • prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan, ÚChTML – předseda VR FChT
 • prof. Ing. Petr Němec. Ph.D., proděkan, vedoucí KPF – místopředseda VR FChT
 • prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., proděkan, vedoucí KFCh
 • prof. Ing. Zdeněk Černošek, CSc., vedoucí KOAnCh
 • prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr., vedoucí ÚAFM
 • prof. Ing. Radim Hrdina, CSc., ÚOChT
 • prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc., ÚEnviChI
 • prof. Ing. Roman Jambor. Ph.D., KOAnCh
 • prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., KAlCh
 • prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D., vedoucí KBBV
 • prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., ÚOChT
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor, KFCh
 • prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., vedoucí ÚEnviChI
 • prof. Ing. Petr Mošner, Dr., proděkan, KOAnCh
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., KOAnCh
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., vedoucí ÚOChT
 • prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., vedoucí KAnT
 • doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D., KEMCh
 • prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc., KOAnCh
 • prof. Ing. Karel Ventura, CSc., vedoucí KAlCh
 • prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr., KOAnCh
 • prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc., ÚEnM

Externí členové


 • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., Přírodovědecká fakulta, UK Praha
 • doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D., děkan Fakulty technologické, UTB ve Zlíně
 • prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., děkan Fakulty chemickej a potravinárskej technologie STU Bratislava
 • Mgr. Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol, MŠMT Praha
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha
 • prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D., Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Institut environmentálních technologií, VŠB-TUO Ostrava
 • doc. Ing.  Zdeňka Kolská, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, UJEP Ústí nad Labem
 • Ing. Josef Liška, generální ředitel Synthesia, a.s. Pardubice
 • Ing. David Pohl, Ph.D., výkonný ředitel Synthos a.s. Kralupy nad Vltavou
 • prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha
 • prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., děkan Fakulty chemické, VUT Brno

 

 

Rozšířit fotografii: 
false
true

Disciplinární komise

Disciplinární komise


Předseda:


 • prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - proděkan

Členové:


 • prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
 • Ing. David Veselý, Ph.D.
 • Ing. Barbora Kamenická - studentka doktorského studijního programu
 • Ing. Jakub Šulc  - student doktorského studijního programu
 • Ondřej Kovář - student bakalářského studijního programu
Rozšířit fotografii: 
false
true

Pedagogická komise

Pedagogická komise


Předseda:


 • prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - proděkan pro pedagogiku


Tajemník:


 • Ing. David Veselý, Ph.D., ÚChTML


Členové:


 • doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., KAlCh
 • prof. Ing. Alexandr Čegan, CSc., KBBV
 • doc. Ing. Čestmír Drašar, Dr., ÚAFM
 • prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D., KOAnCh
 • Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D., KPF
 • prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., ÚEnviChI
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., ÚOChT
 • Ing. Jan Vávra, Ph.D., KEMCh
Rozšířit fotografii: 
false
true
Rozšířit fotografii: 
false