Orgány fakulty

Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. Dalším orgánem fakulty je tajemník.

 

Děkan fakulty

V čele fakulty stojí děkan, který je jejím představitelem, řídí její činnost a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkan také jmenuje proděkany fakulty a stanovuje jejich kompetence.

Děkan

Vedení fakulty

Vedení fakulty tvoří děkan, proděkan pro vnitřní záležitosti a vněšjší vztahy, proděkan pro vědu a tvůrčí činnost, proděkan pro pedagogiku a tajemník fakulty.

Vedení

Děkanát fakulty

Děkanát je pracoviště zajišťující administrativní, správní, hospodářskou a kontrolní činnost fakulty. Děkanát zabezpečuje zejména studijní a vědecko-výzkumnou agendu, rozvoj fakulty, správu projektů, propagaci fakulty, ale i agendu organizace akademických a slavnostních obřadů, či organizaci výběrových řízení a další.

Děkanát

Akademický senát

Akademický senát


Členové předsednictva


 • doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (předseda)
 • Ing. Aleš Eisner, Ph.D.
 • Ing. Lada Dubnová

Akademičtí pracovníci


 • doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.
 • prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
 • prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr.
 • Ing. Aleš Eisner, Ph.D.
 • doc. RNDr. Jana Holubová, Ph.D.
 • prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D.
 • Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
 • Ing. David Veselý, Ph.D.
 • prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.
 • doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Komora studentů


 • Ing. Lada Dubnová
 • Bc. Jan Hrabovský
 • Ing. Marek Smolný
 • Ing. Pavel Šimon
 • Ing. Martina Špryncová
Rozšířit fotografii: 
false
true

Vědecká rada

Vědecká rada


Interní členové


 • prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan
 • prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D., KBBV
 • prof. Ing. Alexander Čegan, CSc., vedoucí KBBV
 • prof. Ing. Zdeněk Černošek, CSc., vedoucí KOAnCh
 • prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr., vedoucí ÚAFM
 • prof. Ing. Radim Hrdina, CSc., ÚOChT
 • prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc., KAlCh
 • prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., prorektor
 • prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc. KOAnCh
 • prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc., vedoucí KEMCh
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., vedoucí KFCh
 • prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., vedoucí ÚEnviChI
 • prof. Ing. Petr Mošner, Dr., proděkan
 • prof. Ing. Petr Němec. Ph.D., proděkan
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., KOAnCh
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., vedoucí ÚOChT
 • prof. Ing. Karel Ventura, CSc., proděkan
 • prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc., ÚEnM
 • doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc., KAnT

Externí členové


 • Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D., VÚAnCh, a.s. Ústí nad Labem
 • Ing. Jana Bludská, CSc., ředitelka ÚAnCh AV ČR, v.v.i. Řež
 • doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc., děkan FLKŘ UTB Zlín
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., Ústav chenických procesů AV ČR, v.v.i. Praha
 • prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc., FCH VUT Brno
 • prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc., proděkan FCHT VŠCHT Praha
 • Ing. Josef Liška, generální ředitel Synthesia, a.s. Pardubice
 • prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., děkan FCHPT STU Bratislava
 • prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., FCHT VŠCHT Praha
 • prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc., SLChPL ÚMCH AV ČR, v.v.i. a UPa
 • Ing. Josef Tichý,CSc., generální ředitel Explosia, a.s. Pardubice - Semtín
Rozšířit fotografii: 
false
true

Disciplinární komise

Disciplinární komise


Předseda:


 • prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - proděkan pro pedagogiku

Členové:


 • prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.
 • Ing. David Veselý, Ph.D.
 • Ing. Jitka Klikarová - studentka doktorského studijního programu
 • Ing. Lada Dubnová - studentka doktorského studijního programu
 • Pavla Palhounová - studentka bakalářského studijního programu
Rozšířit fotografii: 
false
true

Pedagogická komise

Pedagogická komise


Předseda:


 • prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - proděkan pro pedagogiku


Tajemník:


 • Ing. David Veselý, Ph.D., ÚChTML


Členové:


 • doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., KAlCh
 • prof. Ing. Alexandr Čegan, CSc., KBBV
 • doc. Ing. Čestmír Drašar, Dr., ÚAFM
 • prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D., KOAnCh
 • Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D., KPF
 • prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., ÚEnviChI
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., ÚOChT
 • Ing. Jan Vávra, Ph.D., KEMCh
Rozšířit fotografii: 
false
true
Rozšířit fotografii: 
false