Orgány fakulty

Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát, děkan, vědecká rada a disciplinární komise. Dalším orgánem fakulty je tajemník.

 

Děkan fakulty

V čele fakulty stojí děkan, který je jejím představitelem, řídí její činnost a rozhoduje ve věcech fakulty. Děkan také jmenuje proděkany fakulty a stanovuje jejich kompetence.

Děkan

Vedení fakulty

Vedení fakulty tvoří děkan, proděkan pro pedagogiku, proděkan pro vnější vztahy a propagaci, proděkan pro vědu a rozvoj a tajemník fakulty.

Vedení

Děkanát fakulty

Děkanát je pracoviště zajišťující administrativní, správní, hospodářskou a kontrolní činnost fakulty. Děkanát zabezpečuje zejména studijní a vědecko-výzkumnou agendu, rozvoj fakulty, správu projektů, propagaci fakulty, ale i agendu organizace akademických a slavnostních obřadů, či organizaci výběrových řízení a další.

Děkanát

Akademický senát

Akademický senát


Členové předsednictva:


doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. (předseda)
Ing. Aleš Eisner, Ph.D.
Ing. Lada Dubnová


Akademičtí pracovníci:


doc. Ing. Martin Adam, Ph.D.
doc. Ing. Marek Bouška, Ph.D.
prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr.
Ing. Aleš Eisner, Ph.D.
prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D.
doc. Ing. Alena Komersová, Ph.D.
Ing. Patrik Pařík, Ph.D.
doc. Ing. David Veselý, Ph.D.
prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.
doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.


Studenti:


Ing. Lada Dubnová
Ing. Michaela Frühbauerová
Bc. Petr Leinweber
Bc. Jakub Staněk
Bc. Lukáš Vlk

Rozšířit fotografii: 
false
true

Vědecká rada

Vědecká rada


Interní členové


 • prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan, ÚChTML – předseda VR FChT
 • prof. Ing. Petr Němec. Ph.D., proděkan, vedoucí KPF – místopředseda VR FChT
 • prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., vedoucí KFCh
 • prof. Ing. Zdeněk Černošek, CSc., vedoucí KOAnCh
 • prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr., vedoucí ÚAFM
 • prof. Ing. Radim Hrdina, CSc., ÚOChT
 • prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc., ÚEnviChI
 • prof. Ing. Roman Jambor. Ph.D., KOAnCh
 • prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D., vedoucí KBBV
 • prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D., ÚOChT
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor, KFCh
 • prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., vedoucí ÚEnviChI
 • prof. Ing. Petr Mošner, Dr., proděkan, KOAnCh
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D., KOAnCh
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., vedoucí ÚOChT
 • prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D., vedoucí KAnT
 • doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D., KEMCh
 • prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc., KOAnCh
 • prof. Ing. Karel Ventura, CSc., vedoucí KAlCh
 • prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr., KOAnCh
 • prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc., ÚEnM

Externí členové


 • prof. RNDr. Jiří Barek, CSc., Přírodovědecká fakulta, UK Praha
 • prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D., děkan Fakulty technologické, UTB ve Zlíně
 • prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., děkan Fakulty chemickej a potravinárskej technologie STU Bratislava
 • Mgr. Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol, MŠMT Praha
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. Praha
 • prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D., Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Institut environmentálních technologií, VŠB-TUO Ostrava
 • doc. Ing.  Zdeňka Kolská, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, UJEP Ústí nad Labem
 • Ing. Josef Liška, generální ředitel Synthesia, a.s. Pardubice
 • Ing. David Pohl, Ph.D., výkonný ředitel Synthos a.s. Kralupy nad Vltavou
 • prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Fakulta chemické technologie, VŠCHT Praha
 • prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., děkan Fakulty chemické, VUT Brno

 

 

Rozšířit fotografii: 
false
true

Disciplinární komise

Disciplinární komise


Předseda:


 • prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - proděkan

Členové:


 • prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
   
 • doc. Ing. David Veselý, Ph.D.
   
 • Ing. Michal Kašpar, student doktorského studijního programu
   
 • Ing. Petr Resl, student doktorského studijního programu
   
 • Anna Gondková, studentka bakalářského studijního programu     
Rozšířit fotografii: 
false
true

Pedagogická komise

Pedagogická komise


Předseda:


 • prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - proděkan pro pedagogiku


Tajemník:


 • Ing. David Veselý, Ph.D., ÚChTML


Členové:


 • doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D., KAlCh
 • prof. Ing. Alexandr Čegan, CSc., KBBV
 • doc. Ing. Čestmír Drašar, Dr., ÚAFM
 • prof. Ing. Roman Jambor, Ph.D., KOAnCh
 • Ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D., KPF
 • prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., ÚEnviChI
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc., ÚOChT
 • Ing. Jan Vávra, Ph.D., KEMCh
Rozšířit fotografii: 
false
true
Rozšířit fotografii: 
true