Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_0127_121907.jpg

Fakulta vnímá jako svůj důležitý cíl posilovat vztahy se středními školami a vytvářet tak prostor pro vzájemnou diskuzi o společných zájmech fakulty a středních škol a jejich prosazování. Dále se snaží o péči o nadané studenty, zkvalitnění poradenství při volbě studia a o podporu úspěšného přechodu studentů do terciárního vzdělávání.

Jako fakulta se účastníme a organizujeme mnohá soutěžní klání a vědecké akce pro studenty středních škol a gymnázií, kterých se pravidelně účastní studenti se zájmem o chemii a technické obory. Navazují tak s naší fakultou blízký vztah, z kterého nezřídka vzejde dlouhodobá vzájemná spolupráce.

Pořádáme i řadu popularizačních akcí pro širokou veřejnost jako jsou třeba Noci vědců, Věda a technika na dvorech škol a další.