Fakulta vnímá jako svůj důležitý cíl posilovat vztahy se středními školami a vytvářet tak prostor pro vzájemnou diskuzi o společných zájmech fakulty a středních škol a jejich prosazování. Dále se snaží o péči o nadané studenty, zkvalitnění poradenství při volbě studia a o podporu úspěšného přechodu studentů do terciárního vzdělávání.

Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: