Fakulta chemicko-technologická je na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky oprávněna vykonávat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v osmi oborech.

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru.

 

Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

  • Analytická chemie
  • Anorganická chemie
  • Fyzikální chemie
  • Chemické inženýrství
  • Chemie a technologie anorganických materiálů
  • Organická chemie
  • Technologie organických látek
  • Povrchové inženýrství
true
file-text-o

Zahájená řízení

Zde najdete habilitační a profesorská řízení, která byla zahájena na naší fakultě v posledních letech.

Zahájená řízení

Úspěšná řízení

Pokud si chcete prohlédnout úspěšná habilitační a profesorská řízení, která byla na naší fakultě vedena, podívejte se zde.

Úspěšná řízení
Roztáhnout stranu přes celou obrazovku: 
Rozšířit fotografii: 
false
Obrázek: