Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fcht

Fakulta chemicko-technologická je na základě akreditace udělené Akreditační komisí České republiky oprávněna vykonávat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v osmi oborech.

V habilitačním řízení je důležitá vědecká kvalifikace uchazeče. Ta se ověřuje zejména na základě habilitační práce, její obhajoby a na dalších vědeckých a odborných pracech. Dalším důležitým aspektem je pak pedagogická způsobilost, která se posuzuje na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru.

Zahájená řízení

Zde najdete habilitační a profesorská řízení, která byla zahájena na naší fakultě v posledních letech.

Úspěšná řízení

Přehled úspěšných habilitačních a profesorských řízení, jenž byla na naší fakultě vedena.

Seznam akreditovaných oborů

Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

  • Analytická chemie
  • Anorganická chemie
  • Environmentální chemie a inženýrství
  • Fyzikální chemie
  • Chemické inženýrství
  • Chemie a technologie anorganických materiálů
  • Organická chemie
  • Povrchové inženýrství
  • Technologie organických látek