Harmonogram akademického roku 2018/2019

Zápisy posluchačů bakalářského studia

 • 1. ročník 10. 7., 11. 7. a 10. 9. 2018
 • 2. ročník 11. – 13. 9. 2018
 • 3. ročník 11. – 13. 9. 2018

Zápisy posluchačů navazujícího studia

 • 1. ročník 20. 9. 2018
 • 2. ročník 18. – 19. 9. 2018

Zápisy posluchačů doktorského studia

 • 1. ročník 24. 9. 2018
 • ostatní DSP 11. – 14. 9. 2018

Rektorské volno 16. 11. 2018

Imatrikulace 1. ročníku 30. 11. 2018

Zimní semestr

 • Výukové období 24. 9  –  23. 12. 2018
 • Zimní prázdniny 24. 12. 2018 – 1. 1.  2019
 • Zkouškové období 2. 1. – 17. 2. 2019

Letní semestr

Výukové období

 • pro 1. - 3. ročník bakalářských SP 18. 2. – 19. 5. 2019
 • pro 2. a 3. ročník oboru Zdravotní laborant 18. 2. – 5. 5. 2019
 • pro 3. ročník oboru Klinická biologie a chemie 18. 2. – 5. 5. 2019
 • pro 1. ročník navazujících SP 18. 2. – 19. 5. 2019

Zkouškové období /1.část/ 20. 5. – 7. 7. 2019

Letní prázdniny 8. 7. – 18. 8. 2019

Zkouškové období /2. část/

 • pro 1. - 2. ročník bakalářských SP 19. 8. –  8. 9. 2019
 • pro 1. ročník navazujících SP 19. 8. –  8. 9. 2019

Státní závěrečné zkoušky

 • Státní závěrečná zkouška pro navazující SP /opravný termín/ za rok 2017/2018 3. 12. – 4. 12. 2018
 • Státní závěrečná zkouška pro navazující SP 3. 6. – 7. 6. 2019
 • Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP 19. 8. –  23. 8. 2019
 • Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP /opravný termín/ za rok 2018/2019 2. 9. 2019

Přijímací zkoušky pro akad. rok 2019/2020

 • Přijímací pohovory do navazujících SP 3. 9. – 4. 9. 2019
 • Přijímací pohovory do doktorských SP 11. 6. 2019

Promoce 14. 6. 2019

Sponze bakalářská 6. 9. 2019

Přípravný kurz pro 1. ročník bakalářského studia 17.  –  21. 9. 2018

false
Rozšířit fotografii: 
false