Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2020/2021

Zápisy posluchačů bakalářského studia

 • 1. ročník 13. 8., 14. 8. a 21. 9. 2020
 • 2. ročník 22. - 24. 9. 2020
 • 3. ročník 22. - 24. 9. 2020

Zápisy posluchačů navazujícího studia

 • 1. ročník 1. 10. 2020
 • 2. ročník 29. - 30. 9. 2020

Zápisy posluchačů doktorského studia

 • 1. ročník 30. 9. 2020
 • ostatní DSP 14. – 18. 9. 2020

Imatrikulace 1. ročníku 20. 11. 2020

Zimní semestr

 • Výukové období 5. 10. 2020 – 10. 1. 2021
 • Zimní prázdniny 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021
 • Zkouškové období 4. 1. – 28. 2. 2021

Letní semestr

Výukové období

 • pro 1. - 3. ročník bakalářských SP (přednášky, semináře, cvičení) 1. 3. - 30. 5. 2021
 • pro 2. a 3. ročník oboru Zdravotní laborant 1. 3. - 16. 5. 2021
 • pro 3. ročník oboru Klinická biologie a chemie 1. 3. - 16. 5. 2021
 • pro 1. ročník navazujících SP (přednášky, semináře, cvičení) 1. 3. - 30. 5. 2021
 • pro 1. ročník navazujícího SP Hodnocení a analýza potravin 1. 3. - 23. 5. 2021
 • praktická výuka v laboratořích pro všechny Bc. a NMgr. SP 1. 3. - 18. 7. 2021

Zkouškové období /1.část/ 31. 5. - 18. 7. 2021

Letní prázdniny 19. 7. - 15. 8. 2021

Zkouškové období /2. část/

 • pro 1. - 2. ročník bakalářských SP 16. 8. – 5. 9. 2021
 • pro 1. ročník navazujících SP  16. 8. – 5. 9. 2021

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP
/opravný termín/ za rok 2019/2020 2. - 3. 12. 2020

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP 

 • jarní termín 31. 5. – 4. 6. 2021
 • podzimní termín 6. 9. - 10. 9. 2021

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP  23. 8. – 27. 8. 2021

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP
/opravný termín/ za rok 2019/2020 31. 8. 2021

Přijímací zkoušky pro akad. rok 2021/2022

 • Přijímací pohovory do navazujících SP 1. - 2. 9. 2021
 • Přijímací pohovory do doktorských SP červen - září 2021

Promoce dle aktuální epidemiologické situace

Sponze bakalářská dle aktuální epidemiologické situace

true

Harmonogram akademického roku 2021/2022
 

Zápisy posluchačů bakalářského studia

 • 1. ročník 11. – 12. 8. a 16. 9. 2021
 • 2. ročník 1. – 17. 9. 2021
 • 3. ročník 1. – 17. 9. 2021

Zápisy posluchačů navazujícího studia

 • 1. ročník 21. 9. 2021
 • 2. ročník 1. – 17. 9. 2021

Zápisy posluchačů doktorského studia

 • 1. ročník 24. 9. 2021
 • ostatní DSP 6. – 10. 9. 2021

Zimní semestr

 • Výukové období 27. 9. 2021 - 9. 1. 2022
 • Zimní prázdniny 20. 12. 2021 - 2. 1. 2022
 • Zkouškové období 10. 1. - 20. 2. 2022

Letní semestr

Výukové období

 • pro 1. - 3. ročník bakalářských SP 21. 2. - 22. 5. 2022
 • pro 2. a 3. ročník oboru Zdravotní laborant 21. 2. -   8. 5. 2022
 • pro 3. ročník SP Analýza biologických materiálů 21. 2. -   8. 5. 2022
 • pro 1. ročník navazujících SP 21. 2. - 22. 5. 2022
 • pro 1. ročník navazujícího SP Hodnocení a analýza potravin 21. 2. - 15. 5. 2022

Zkouškové období /1.část/  23. 5. -   3. 7. 2022

Letní prázdniny 4. 7. - 14. 8. 2022

Zkouškové období /2. část/

 • pro 1. - 2. ročník bakalářských SP 15. 8. – 31. 8. 2022
 • pro 1. ročník navazujících SP 15. 8. – 31. 8. 2022

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP
/opravný termín/ za rok 2020/2021 1. - 2. 12. 2021

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP 6. - 10. 6. 2022

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP 22. 8. - 26. 8. 2022

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP
/opravný termín/ za rok 2021/22 30. 8. 2022

Přijímací zkoušky pro akad. rok 2022/2023

 • Přijímací pohovory do navazujících SP 31. 8. - 1. 9. 2022
 • Přijímací pohovory do doktorských SP červen - září 2022
true
false
Rozšířit fotografii: 
false