Harmonogram akademického roku

Harmonogram AR 2019/2020

Zápisy posluchačů bakalářského studia

 • 1. ročník 9. 7., 10. 7. a 9. 9. 2019
 • 2. ročník 10. - 12. 9. 2019
 • 3. ročník 10. - 12. 9. 2019

Zápisy posluchačů navazujícího studia

 • 1. ročník 19. 9. 2019
 • 2. ročník 17. - 18. 9. 2019

Zápisy posluchačů doktorského studia

 • 1. ročník 23. 9. 2019
 • ostatní DSP 10. - 13. 9. 2019

Rektorské volno 15. 11. 2019

Imatrikulace 1. ročníku 28. 11. 2019

Zimní semestr

 • Výukové období 23. 9. - 22. 12. 2019
 • Zimní prázdniny 23. 12. 2019 - 1. 1. 2020
 • Zkouškové období 2. 1. - 16. 2. 2020

Letní semestr

Výukové období

 • pro 1. - 3. ročník bakalářských SP 17. 2. - 17. 5. 2020
 • pro 2. a 3. ročník oboru Zdravotní laborant 17. 2. – 3. 5. 2020
 • pro 3. ročník oboru Klinická biologie a chemie 17. 2. – 3. 5. 2020
 • pro 1. ročník navazujících SP 17. 2. - 17. 5. 2020

Zkouškové období /1.část/ 18. 5. - 5. 7. 2020

Letní prázdniny 6. 7. - 16. 8. 2020

Zkouškové období /2. část/

 • pro 1. - 2. ročník bakalářských SP 17. 8. – 6. 9.2020
 • pro 1. ročník navazujících SP 17. 8. – 6. 6.2020

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP /opravný termín/ za rok 2018/2019 2. - 3. 12. 2019

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP 1. 6. - 5. 6. 2020

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP 17. 8. - 21. 8. 2020

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP /opravný termín/ za rok 2019/2020 1. 9. 2020

Přijímací zkoušky pro akad. rok 2020/2021

 • Přijímací pohovory do navazujících SP 2. - 3. 9. 2020
 • Přijímací pohovory do doktorských SP 9. 6. 2020

Promoce 12. 6. 2020

Sponze bakalářská 28. 8. 2020

false
false
Rozšířit fotografii: 
false