Harmonogram akademického roku

Zápisy posluchačů bakalářského studia

 • 1. ročník 11. – 12. 8. a 16. 9. 2021
 • 2. ročník 1. – 17. 9. 2021
 • 3. ročník 1. – 17. 9. 2021

Zápisy posluchačů navazujícího studia

 • 1. ročník 21. 9. 2021
 • 2. ročník 1. – 17. 9. 2021

Zápisy posluchačů doktorského studia

 • 1. ročník 24. 9. 2021
 • ostatní DSP 6. – 10. 9. 2021

Zimní semestr

 • Výukové období 27. 9. 2021 - 9. 1. 2022
 • Zimní prázdniny 20. 12. 2021 - 2. 1. 2022
 • Zkouškové období 10. 1. - 20. 2. 2022

Letní semestr

Výukové období

 • pro 1. - 3. ročník bakalářských SP 21. 2. - 22. 5. 2022
 • pro 2. a 3. ročník oboru Zdravotní laborant 21. 2. -   8. 5. 2022
 • pro 3. ročník SP Analýza biologických materiálů 21. 2. -   8. 5. 2022
 • pro 1. ročník navazujících SP 21. 2. - 22. 5. 2022
 • pro 1. ročník navazujícího SP Hodnocení a analýza potravin 21. 2. - 15. 5. 2022

Zkouškové období /1.část/  23. 5. -   3. 7. 2022

Letní prázdniny 4. 7. - 14. 8. 2022

Zkouškové období /2. část/

 • pro 1. - 2. ročník bakalářských SP 15. 8. – 31. 8. 2022
 • pro 1. ročník navazujících SP 15. 8. – 31. 8. 2022

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP
/opravný termín/ za rok 2020/2021 1. - 2. 12. 2021

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP 6. - 10. 6. 2022

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP 22. 8. - 26. 8. 2022

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP
/opravný termín/ za rok 2021/22 30. 8. 2022

Přijímací zkoušky pro akad. rok 2022/2023

 • Přijímací pohovory do navazujících SP 31. 8. - 1. 9. 2022
 • Přijímací pohovory do doktorských SP 14. 6. 2022
true

Zápisy posluchačů bakalářského studia

 • 1. ročník 12., 13. 7. a 8. 9. 2022
 • 2. ročník 12.- 16. 9. 2022
 • 3. ročník 5. - 16. 9. 2022

Zápisy posluchačů navazujícího studia

 • 1. ročník 22. 9. 2022
 • 2. ročník 5. - 16. 9. 2022

Zápisy posluchačů doktorského studia

 • 1. ročník 26. 9. 2022
 • ostatní DSP 12.- 16. 9. 2022

Imatrikulace 1. ročníku 21. 10. 2022

Zimní semestr

 • Výukové období 26. 9. 2022 - 23. 12. 2022
 • Zimní prázdniny 24. 12. 2022 - 1. 1. 2023
 • Zkouškové období 2. 1. 2023 - 12. 2. 2023

Letní semestr

Výukové období

 • pro 1. - 3. ročník bakalářských SP 13. 2. - 14. 5. 2023
 • pro 2. a 3. ročník oboru Zdravotní laborant 13. 2. - 30. 4. 2023
 • pro 3. ročník SP Analýza biologických materiálů 13. 2. - 30. 4. 2023
 • pro 1. ročník navazujících SP 13. 2. - 14. 5. 2023
 • pro 1. ročník navazujícího SP Hodnocení a analýza potravin 13. 2. - 7. 5. 2023

Zkouškové období /1.část/ 15. 5. - 2. 7. 2023

Letní prázdniny 3. 7. - 13. 8. 2023

Zkouškové období /2. část/

 • pro 1. - 2. ročník bakalářských SP 14. 8. - 31. 8. 2023
 • pro 1. ročník navazujících SP 14. 8. - 31. 8. 2023

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP
/opravný termín/ za rok 2021/2022 1. - 2. 12. 2022

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP 5. - 9. 6. 2023

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP 21.- 25. 8. 2023        

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP
/opravný termín/ za rok 2022/23 28. 8. 2023

Přijímací zkoušky pro akad. rok 2023/2024

 • Přijímací pohovory do navazujících SP 29. 8. - 30. 8. 2023
 • Přijímací pohovory do doktorských SP 13. 6. 2023

Promoce 16. 6. 2023

Sponze bakalářská 1. 9. 2023                                          

true
false
Rozšířit fotografii: 
false