Harmonogram akademického roku

Zápisy posluchačů bakalářského studia

 • 1. ročník 9. 7., 10. 7. a 9. 9. 2019
 • 2. ročník 10. - 12. 9. 2019
 • 3. ročník 10. - 12. 9. 2019

Zápisy posluchačů navazujícího studia

 • 1. ročník 19. 9. 2019
 • 2. ročník 17. - 18. 9. 2019

Zápisy posluchačů doktorského studia

 • 1. ročník 23. 9. 2019
 • ostatní DSP 10. - 13. 9. 2019

Rektorské volno 15. 11. 2019

Imatrikulace 1. ročníku 28. 11. 2019

Zimní semestr

 • Výukové období 23. 9. - 22. 12. 2019
 • Zimní prázdniny 23. 12. 2019 - 1. 1. 2020
 • Zkouškové období 2. 1. - 16. 2. 2020

Letní semestr

Výukové období 17. 2. - 14. 6. 2020**

Zkouškové období /1.část/ 18. 5. - 19. 7. 2020**

Letní prázdniny 20. 7. - 16. 8. 2020**

Zkouškové období /2. část/

 • pro 1. - 2. ročník bakalářských SP 17. 8. – 19. 9.2020**
 • pro 1. ročník navazujících SP 17. 8. – 19. 9.2020**

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP /opravný termín/ za rok 2018/2019 2. - 3. 12. 2019

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP 1. 6. - 12. 6. 2020** 7. 9. - 11. 9. 2020**

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP 17. 8. - 21. 8. 2020

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP /opravný termín/ za rok 2019/2020 1. 9. 2020

Přijímací zkoušky pro akad. rok 2020/2021

 • Přijímací pohovory do navazujících SP 2. - 3. 9. 2020
 • Přijímací pohovory do doktorských SP 14. 9. 2020**

Promoce termín bude upřesněn**

Sponze bakalářská ​ termín bude upřesněn**

 


** změna původních termínů dle dodatku k Harmonogramu AR ke dni 28. 4. 2020

true

Harmonogram akademického roku 2020/2021
1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Zápisy posluchačů bakalářského studia

 • 1. ročník 13. 8., 14. 8. a 21. 9.2020  
 • 2. ročník 22. 9. – 24. 9. 2020
 • 3. ročník 22. 9. – 24. 9. 2020            

Zápisy posluchačů navazujícího studia

 • 1. ročník 1. 10. 2020  
 • 2. ročník  29. 9.  – 30. 9. 2020           

Zápisy posluchačů doktorského studia

 • 1. ročník 30. 9. 2020  
 • ostatní DSP 14. 9. – 18. 9. 2020                                                                                           

Imatrikulace 1. ročníku  20. 11. 2020

Zimní semestr                                                                        

 • Výukové období 5. 10. 2020 – 10. 1. 2021     
 • Zimní prázdniny 21. 12. 2020 –  3. 1. 2021  
 • Zkouškové období 4.  1.  2021 – 14. 2. 2021

Letní semestr

Výukové období                                                                 

 • pro 1. - 3. ročník bakalářských SP 15. 2. – 16. 5. 2021 
 • pro 2. a 3. ročník oboru Zdravotní laborant 15. 2. –   2. 5. 2021            
 • pro 3. ročník oboru Klinická biologie a chemie 15. 2. –   2. 5. 2021
 • pro 1. ročník navazujících SP 15. 2. – 16. 5. 2021                

Zkouškové období /1.část/ 17. 5. –   4. 7. 2021 

Letní prázdniny 5. 7.  – 15. 8. 2021

Zkouškové období /2. část/         

 • pro 1. - 2. ročník bakalářských SP 16. 8.  –   5. 9. 2021           
 • pro 1. ročník navazujících SP 16. 8.  –   5. 9. 2021

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP /opravný termín/ za rok 2019/2020 2. 12. – 3. 12. 2020            

Státní závěrečná zkouška pro navazující SP 31.  5. –  4.  6. 2021

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP 23.  8. – 27. 8. 2021           

Státní závěrečná zkouška pro bakalářské SP /opravný termín/ za rok 2020/2021 31. 8. 2021  

Přijímací zkoušky pro akad. rok 2021/2022

 • Přijímací pohovory do navazujících SP 1. 9. – 2. 9. 2021     
 • Přijímací pohovory do doktorských SP 8. 6. 2021    

Promoce 18. 6. 2021  

Sponze bakalářská 3. 9. 2021

true
false
Rozšířit fotografii: 
false