Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice nabízí nejen seniorům studium "Univerzity třetího věku" s cyklem přednášek „Chemie pro život“.

V našem programu vám chceme populární formou představit nejnovější poznatky z  oborů vyučovaných na Fakultě chemicko-technologické (FChT), o kterých si myslíme, že jsou zajímavé pro širokou laickou veřejnost. Vyučující z řad akademických pracovníků fakult Univerzity Pardubice i odborníci z praxe prezentují vybraná témata tak přitažlivým způsobem, že překonají i některé zažité nepříznivé postoje neodborné veřejnosti vůči chemii jako takové.

Naším programem chceme podpořit neustálý duševní rozvoj v postproduktivním věku, zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí, stálý aktivní přístup k životu a vytvořit také místo pro setkávání i navazování nových vztahů.

false

Studium v délce čtyř semestrů je zaměřeno na:

false

Vztah mezi člověkem a přírodou existuje od počátku lidské existence. Stejně jako člověk ovlivňuje životní prostředí, tak životní prostředí ovlivňuje zdraví člověka. Tato část je zaměřena na problematiku týkající se ochrany životního prostředí a zdraví člověka zároveň poskytuje všeobecný přehled o využití chemie v běžném životě člověka, tj. kde je chemií nejvíce ovlivněn.  Posluchači získají základní povědomí o významných skupinách biologicky aktivních látek, jako jsou léčiva, návykové látky, látky používané k ochraně rostlin apod., jejich osudu v životním prostředí, působení v potravních řetězcích a na zdraví člověka. Jsou prezentovány i nové oblast materiálového inženýrství jako jsou nanomedicína, biomateriály apod.

true

Chemie je všude kolem nás - cítíme ji, nosíme, vnímáme skrze různé barvy. I potraviny jsou směs chemických látek většinou pro tělo nezbytných, neboť jsou palivem pro buňky, svaly i mozek. Pomáhají udržovat životní funkce a zajišťovat zdraví. Ovšem některé potraviny nebo jejich nežádoucí součásti mohou mít na naše zdraví i negativní vliv (potraviny staré, plesnivé, smažené apod.) Tato část výuky si klade za cíl popularizovat potravinářské obory i zásady správné výživy mezi seniory. Posluchači jsou seznámeni s nejnutnějšími teoretickými základy chemie potravin, mikrobiologie, cizorodých látek i problematikou výroby a distribuce potravin v celé její šíři a získají informace o moderních technologiích, o rozvoji jednotlivých odvětví i současných trendech správné výživy. Pozornost je věnována legislativě a systému sledování a zajištění bezpečnosti potravin, produkci a sortimentu potravinářských výrobků a surovin včetně jejich kulinárního zpracování, výrobě nových potravin, funkčním potravinám, potravním doplňkům apod.


Program U3V pro zimní semestr 2022-2023

dne

přednáší

název

26.9.

prof. Ing. Pouzar, Ph.D.

Cola, tonic a jiné dryáky – o cestě od patentních léčiv k nápojům denní spotřeby

Pivo, víno, rum, bum – o otravách spojených s technologickými chybami při výrobě běžných alkoholických nápojů

3.10.

Ing. Petra Moťková, Ph.D.

Patogeny v potravinách

Zajímavý svět plísní

17.10.

doc. Ing. Libor Červenka, Ph.D.

Éčka v potravinách: jsou tak nebezpečná?

Zdraví ne/prospěšné látky: vědecké poznatky o přípravě stravy v domácích podmínkách

 

31.10.

Ing. Blanka Švecová, Ph.D.

Možnosti moderní analytické chemie v oblasti analýzy potravin

Zajímavé poznatky z analýzy potravin v univerzitní laboratoři

14.11.

Ing. Vladimíra Vlčková, Ph.D.

Logistika potravin: podstata logistického řetězce potravin aneb cesta potravin od výrobce k zákazníkovi

Balení potravin: druhy a funkce obalu; nové trendy v balení potravin -využívání nových materiálů v obalech a nových technologií v procesu balení s ohledem na dopady na životní prostředí a rostoucí tlak na udržitelný rozvoj

28.11.

doc. Marcela Pejchalová, Ph.D.

Mikrobiologická kvalita vod nejen pitných

Detekce patogenů (o metodách klasických kultivačních, proteomických, imunochemických a molekulárně-biologických)

5.12.

Ing. Karolína Fourová

Co je to vyvážený jídelníček? Jíst zdravě neznamená jíst jen neochucenou zeleninu.

Správný výběr potravin v praxi aneb jak se nenechat nalákat barevným obalem

12.12.

Mgr. Vít Blanař, Ph.D.

Hodnocení rizika podvýživy

Ing. Hana Doušová, Ph.D.

Laboratorní cvičení :-)

 

true

Chemie je především užitá věda. Jejím hlavním cílem není pouze zjišťovat informace o složení materiálů a jejich vlastnostech, ale především tyto informace používat v každodenním životě. Historie využívání chemických pochodů ku prospěchu člověka sahá do dávného pravěku, kdy se člověk naučil využívat oheň. Už na dvoře Rudolfa II byl ráj alchymistů a jejich objevy jako pasti, jedy a pyrotechnika i filozofické rozpravy byly přínosem pro další vývoj vědy. Každý z nás denně provádí řadu pracovních úkonů s pomocí různých chemických látek i přístrojů podobným těm provozovaným v chemické laboratoři, ať už si ráno čistíme zuby nebo připravujeme třeba filtrovanou kávu. Stejně tak je chemie a její rozličná odvětví nepostradatelným pomocníkem jiných přírodovědných věd, technických oborů a její služby využívají i ryze humanitní obory. V tomto semestrálním bloku jsou představeny nejmodernější poznatky a působení chemických oborů, bez jejichž aktivního využívání a profesního propojení není možné současné fungování ani další rozvoj odvětví jako medicína, výroba a testování léčivých veterinárních i humánních léčivých prostředků, antropologie, ochrana přírodních  a kulturních památek, restaurování, zemědělství, kriminalistika, bezpečnostní a vojenské technologie, dopravní a stavební technologie, meteorologie, aplikace v elektrotechnice apod.

true

Pod pojem „domácí chemie“ jsou obvykle zahrnuty různé chemické látky nebo směsi, které si spotřebitelé kupují v běžných obchodech a mají je ve svých domácnostech jako přípravky na praní, čistící a mycí přípravky, dezinfekce a biocidní přípravky vůbec, lepidla a prostředky pro kutily (barvy, ředidla, laky) prostředky na ošetření a provoz auta, pohonné hmoty a  motorové oleje, zápalky (s hlavičkami z chlorečnanu draselného), přípravky k ošetřování rostlin, tekuté či pevné podpalovače, prostředky používané obvykle na hřbitově (oleje do lamp na  svícení, speciální čističe na  kamenné desky), bomby na  propan-butan, pohlcovače vlhkosti na bázi „chemie“, a v poslední době různé náplně do elektronických cigaret apod. Škála nedozírná. Spotřební chemie je průmysl výrobků každodenní spotřeby nebo výroby dílčích komponent či pomocných prostředků pro jiné průmyslové obory.

V tomto bloku jsou posluchači vtaženi do chemického života Pardubicka, který profesně i spotřebitelsky ovlivňuje mnohé z nás. Na historický exkurz místním chemickým průmyslem navazují ryze spotřebitelská témata: chemie kosmetických, pracích, čisticích i dezinfekčních prostředků, nátěrových hmot, textilních barviv, fotografických i papírenských technologií, zemědělství.

true
 • Program 2. semestru bude zahájen 26. září 2022
 • Výuka ve 2. semestru bude ukončena 12. prosince 2022
 • Poplatek za výuku v každém semestru je 600,- Kč a je splatný před začátkem semestru (za 2. semestr do 18. 9. 2022)
 • Přednášky probíhají každých 14 dní v pondělí od 13.00 do 16.30 hodin s 30minutovou přestávkou (rozpis pro druhý semestr)
 • Výuka v semestru bude zakončena laboratorním cvičením
 • Kurz bude probíhat v učebně S19 (přízemí budovy HB u šatny)
 • Posluchači, kteří absolvují celé studium a splní podmínky programu, obdrží osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku

Zájemci se mohou přihlásit buď vyplněním klasické písemné přihlášky (PDF), kterou zašlou na naši kontaktní adresu a nebo elektronicky vyplněním registračního formuláře níže před zahájením prvního semestru (již uzavřeno).

false

U3V - FChT

Formulář byl uzavřen
true

Poplatek za výuku ve výši 600 Kč je potřeba uhradit před zahájením kurzu.

Úhradu je možno provést:

 • bankovním převodem
  čislo účtu 37030561 / 0100
  variabilní symbol 30352
  do poznámky: U3V + jméno účastník
 • poštovní složenkou
  adresa: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Studentská 95, 532 10 Pardubice
  účel platby: U3V
true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Přihláška275.41 KB
PDF icon Podmínky poskytování kurzu228 KB
PDF icon Cíle a charakteristika studia119.98 KB
false
Rozšířit fotografii: 
true