Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice nabízí nejen seniorům studium "Univerzity třetího věku" s cyklem přednášek „Chemie pro život“.

V našem programu vám chceme populární formou představit nejnovější poznatky z  oborů vyučovaných na Fakultě chemicko-technologické (FChT), o kterých si myslíme, že jsou zajímavé pro širokou laickou veřejnost. Vyučující z řad akademických pracovníků fakult Univerzity Pardubice i odborníci z praxe prezentují vybraná témata tak přitažlivým způsobem, že překonají i některé zažité nepříznivé postoje neodborné veřejnosti vůči chemii jako takové.

Naším programem chceme podpořit neustálý duševní rozvoj v postproduktivním věku, zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí, stálý aktivní přístup k životu a vytvořit také místo pro setkávání i navazování nových vztahů.

false

Studium v délce čtyř semestrů je zaměřeno na:

false

Vztah mezi člověkem a přírodou existuje od počátku lidské existence. Stejně jako člověk ovlivňuje životní prostředí, tak životní prostředí ovlivňuje zdraví člověka. Tato část je zaměřena na problematiku týkající se ochrany životního prostředí a zdraví člověka zároveň poskytuje všeobecný přehled o využití chemie v běžném životě člověka, tj. kde je chemií nejvíce ovlivněn.  Posluchači získají základní povědomí o významných skupinách biologicky aktivních látek, jako jsou léčiva, návykové látky, látky používané k ochraně rostlin apod., jejich osudu v životním prostředí, působení v potravních řetězcích a na zdraví člověka. Jsou prezentovány i nové oblast materiálového inženýrství jako jsou nanomedicína, biomateriály apod.


Program U3V pro letní semestr 2021-2022

datum

přednášející

název přednášky

31.1.

doc. Ing. Anna Krejčová, Ph.D.

Reálná zdravotní rizika po aplikaci tetování

prof. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.

Přírodní je fajn, chemické je fuj. Vnímání rizik chemických látek vzhledem k jejich původu.

 

14.2.

prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Očkování včera a dnes, fakta a mýty

 

Zamotaný příběh Aloise Alzheimera a co už dnes víme

28.2.

prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Ph.D.

Oxidační stres a volné radikály – proč bychom se o ně měli zajímat?

 

Medicinální využití přechodných kovů

14.3.

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.

Včasná detekce rakoviny z kapky krve

doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D.

Senzory pro health care aplikace

28.3.

Mgr. Marcela Slováková, Ph.D.

Imunitní systém v kondici

 

Dárcovství krve, krevní skupiny a zpracování krve po darování

11.4.

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.

Cytogenetika jako věda nejen o chromozómech (Chromozómy, struktura, vizualizace, chromatin, karyotyp)

 

Monogenní dědičnost a příklady rodokmenů (Základní genetické pojmy, fenogenetika, hybridismus, autozomální a gonozomální dědičnost, genealogie)

25.4.

doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.

Skeptický ekolog:- vývoj poznání životního prostředí, minulé i současné trendy řešení I

 

Skeptický ekolog:- vývoj poznání životního prostředí, minulé i současné trendy řešení II

2.5.

exkurze

 

true

Chemie je všude kolem nás - cítíme ji, nosíme, vnímáme skrze různé barvy. I potraviny jsou směs chemických látek většinou pro tělo nezbytných, neboť jsou palivem pro buňky, svaly i mozek. Pomáhají udržovat životní funkce a zajišťovat zdraví. Ovšem některé potraviny nebo jejich nežádoucí součásti mohou mít na naše zdraví i negativní vliv (potraviny staré, plesnivé, smažené apod.) Tato část výuky si klade za cíl popularizovat potravinářské obory i zásady správné výživy mezi seniory. Posluchači jsou seznámeni s nejnutnějšími teoretickými základy chemie potravin, mikrobiologie, cizorodých látek i problematikou výroby a distribuce potravin v celé její šíři a získají informace o moderních technologiích, o rozvoji jednotlivých odvětví i současných trendech správné výživy. Pozornost je věnována legislativě a systému sledování a zajištění bezpečnosti potravin, produkci a sortimentu potravinářských výrobků a surovin včetně jejich kulinárního zpracování, výrobě nových potravin, funkčním potravinám, potravním doplňkům apod.

true

Chemie je především užitá věda. Jejím hlavním cílem není pouze zjišťovat informace o složení materiálů a jejich vlastnostech, ale především tyto informace používat v každodenním životě. Historie využívání chemických pochodů ku prospěchu člověka sahá do dávného pravěku, kdy se člověk naučil využívat oheň. Už na dvoře Rudolfa II byl ráj alchymistů a jejich objevy jako pasti, jedy a pyrotechnika i filozofické rozpravy byly přínosem pro další vývoj vědy. Každý z nás denně provádí řadu pracovních úkonů s pomocí různých chemických látek i přístrojů podobným těm provozovaným v chemické laboratoři, ať už si ráno čistíme zuby nebo připravujeme třeba filtrovanou kávu. Stejně tak je chemie a její rozličná odvětví nepostradatelným pomocníkem jiných přírodovědných věd, technických oborů a její služby využívají i ryze humanitní obory. V tomto semestrálním bloku jsou představeny nejmodernější poznatky a působení chemických oborů, bez jejichž aktivního využívání a profesního propojení není možné současné fungování ani další rozvoj odvětví jako medicína, výroba a testování léčivých veterinárních i humánních léčivých prostředků, antropologie, ochrana přírodních  a kulturních památek, restaurování, zemědělství, kriminalistika, bezpečnostní a vojenské technologie, dopravní a stavební technologie, meteorologie, aplikace v elektrotechnice apod.

true

Pod pojem „domácí chemie“ jsou obvykle zahrnuty různé chemické látky nebo směsi, které si spotřebitelé kupují v běžných obchodech a mají je ve svých domácnostech jako přípravky na praní, čistící a mycí přípravky, dezinfekce a biocidní přípravky vůbec, lepidla a prostředky pro kutily (barvy, ředidla, laky) prostředky na ošetření a provoz auta, pohonné hmoty a  motorové oleje, zápalky (s hlavičkami z chlorečnanu draselného), přípravky k ošetřování rostlin, tekuté či pevné podpalovače, prostředky používané obvykle na hřbitově (oleje do lamp na  svícení, speciální čističe na  kamenné desky), bomby na  propan-butan, pohlcovače vlhkosti na bázi „chemie“, a v poslední době různé náplně do elektronických cigaret apod. Škála nedozírná. Spotřební chemie je průmysl výrobků každodenní spotřeby nebo výroby dílčích komponent či pomocných prostředků pro jiné průmyslové obory.

V tomto bloku jsou posluchači vtaženi do chemického života Pardubicka, který profesně i spotřebitelsky ovlivňuje mnohé z nás. Na historický exkurz místním chemickým průmyslem navazují ryze spotřebitelská témata: chemie kosmetických, pracích, čisticích i dezinfekčních prostředků, nátěrových hmot, textilních barviv, fotografických i papírenských technologií, zemědělství.

true
 • Přihlášky je možné podávat až do 21. ledna 2022
 • Program bude zahájen v pondělí 31. ledna 2022
 • Poplatek za výuku v jednom semestru je 600,- Kč
 • Přednášky budou probíhat každých 14 dní v pondělí od 13.00 do 16.30 hodin s 30minutovou přestávkou (rozpis pro první semestr)
 • Výuka v semestru bude zakončena exkurzí
 • Kurz bude zahájen v posluchárně C1 (1. patro budovy HA naproti recepci), dále bude probíhat v učebně S19 (přízemí budovy HB u šatny) za důsledného dodržení aktuálních hygienických podmínek a obecných doporučení protiepidemických opatření k provozu na VŠ
 • Posluchači, kteří absolvují celé studium a splní podmínky programu, obdrží osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku.

Zájemci se mohou přihlásit buď vyplněním klasické písemné přihlášky (PDF), kterou zašlou na naši kontaktní adresu a nebo elektronicky vyplněním registračního formuláře níže.

false

U3V - FChT

Formulář byl uzavřen
true

Poplatek za výuku ve výši 600 Kč je potřeba uhradit před zahájením kurzu.

Úhradu je možno provést:

 • bankovním převodem
  čislo účtu 37030561 / 0100
  variabilní symbol 30352
  do poznámky: U3V + jméno účastník
 • poštovní složenkou
  adresa: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Studentská 95, 532 10 Pardubice
  účel platby: U3V
true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Přihláška275.41 KB
PDF icon Podmínky poskytování kurzu228 KB
PDF icon Cíle a charakteristika studia119.98 KB
false
Rozšířit fotografii: 
true