Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_7608_197041.jpg

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice nabízí nejen seniorům studium "Univerzity třetího věku" s cyklem přednášek „Chemie pro život“.

V našem programu vám chceme populární formou představit nejnovější poznatky z  oborů vyučovaných na Fakultě chemicko-technologické (FChT), o kterých si myslíme, že jsou zajímavé pro širokou laickou veřejnost. Vyučující z řad akademických pracovníků fakult Univerzity Pardubice i odborníci z praxe prezentují vybraná témata tak přitažlivým způsobem, že překonají i některé zažité nepříznivé postoje neodborné veřejnosti vůči chemii jako takové.

Naším programem chceme podpořit neustálý duševní rozvoj v postproduktivním věku, zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí, stálý aktivní přístup k životu a vytvořit také místo pro setkávání i navazování nových vztahů.

U3V Chemie pro život – 4. semestr: Spotřebitelská chemie

dnepřednášínázev
2.10.prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.Přehled vývoje průmyslové chemie
  Historie chemie v Pardubicích
9.10.doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.Tajemství tzv. organických chemických specialit – virtuální návštěva drogerie I
  Tajemství tzv. organických chemických specialit – virtuální návštěva drogerie II
23.10.Ing. Petr Bělina, Ph.D.Chemie a zemědělství: proč si půda zaslouží lepší péči
  Chemie a zemědělství: jak nám hnojiva ne/pomáhají zvýšit úrodu
6.11.doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D.Anorganické pigmenty: od receptur starých mistrů po současnost
  Barevný svět kolem nás, aneb není modrá jako modrá
20.11.Ing. Petra Bayerová, Ph.D.Barevný svět vláken a textilní chemie
 doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc.V boji se špínou nám pomáhají tenzidy
27. 1.prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.Membránové procesy – moderní technologie 21. století I
  Membránové procesy – moderní technologie 21. století II 
4.12.doc. Ing. David Veselý, Ph.D.„Kdo u toho bude, až budu natírat plot příště?“
 prof. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.„Nejezte lyžařské vosky, nepijte hasební pěny a buďte hodní na svou goretexovou bundu“
11.12.Ing. Markéta Držková, Ph.D.Praktický tvořivý seminář I
  Praktický tvořivý seminář II


Studium v délce čtyř semestrů je zaměřeno na:

Vztah mezi člověkem a přírodou existuje od počátku lidské existence. Stejně jako člověk ovlivňuje životní prostředí, tak životní prostředí ovlivňuje zdraví člověka.

Tato část je zaměřena na problematiku týkající se ochrany životního prostředí a zdraví člověka zároveň poskytuje všeobecný přehled o využití chemie v běžném životě člověka, tj. kde je chemií nejvíce ovlivněn.  Posluchači získají základní povědomí o významných skupinách biologicky aktivních látek, jako jsou léčiva, návykové látky, látky používané k ochraně rostlin apod., jejich osudu v životním prostředí, působení v potravních řetězcích a na zdraví člověka. Jsou prezentovány i nové oblast materiálového inženýrství jako jsou nanomedicína, biomateriály apod.

Chemie je všude kolem nás - cítíme ji, nosíme, vnímáme skrze různé barvy. I potraviny jsou směs chemických látek většinou pro tělo nezbytných, neboť jsou palivem pro buňky, svaly i mozek. Pomáhají udržovat životní funkce a zajišťovat zdraví. Ovšem některé potraviny nebo jejich nežádoucí součásti mohou mít na naše zdraví i negativní vliv (potraviny staré, plesnivé, smažené apod.).

Tato část výuky si klade za cíl popularizovat potravinářské obory i zásady správné výživy mezi seniory. Posluchači jsou seznámeni s nejnutnějšími teoretickými základy chemie potravin, mikrobiologie, cizorodých látek i problematikou výroby a distribuce potravin v celé její šíři a získají informace o moderních technologiích, o rozvoji jednotlivých odvětví i současných trendech správné výživy.

Pozornost je věnována legislativě a systému sledování a zajištění bezpečnosti potravin, produkci a sortimentu potravinářských výrobků a surovin včetně jejich kulinárního zpracování, výrobě nových potravin, funkčním potravinám, potravním doplňkům apod.

Chemie je především užitá věda. Jejím hlavním cílem není pouze zjišťovat informace o složení materiálů a jejich vlastnostech, ale především tyto informace používat v každodenním životě. Historie využívání chemických pochodů ku prospěchu člověka sahá do dávného pravěku, kdy se člověk naučil využívat oheň.

Už na dvoře Rudolfa II byl ráj alchymistů a jejich objevy jako pasti, jedy a pyrotechnika i filozofické rozpravy byly přínosem pro další vývoj vědy. Každý z nás denně provádí řadu pracovních úkonů s pomocí různých chemických látek i přístrojů podobným těm provozovaným v chemické laboratoři, ať už si ráno čistíme zuby nebo připravujeme třeba filtrovanou kávu.

Stejně tak je chemie a její rozličná odvětví nepostradatelným pomocníkem jiných přírodovědných věd, technických oborů a její služby využívají i ryze humanitní obory.

V tomto semestrálním bloku jsou představeny nejmodernější poznatky a působení chemických oborů, bez jejichž aktivního využívání a profesního propojení není možné současné fungování ani další rozvoj odvětví jako medicína, výroba a testování léčivých veterinárních i humánních léčivých prostředků, antropologie, ochrana přírodních  a kulturních památek, restaurování, zemědělství, kriminalistika, bezpečnostní a vojenské technologie, dopravní a stavební technologie, meteorologie, aplikace v elektrotechnice apod

Pod pojem „domácí chemie“ jsou obvykle zahrnuty různé chemické látky nebo směsi, které si spotřebitelé kupují v běžných obchodech a mají je ve svých domácnostech jako přípravky na praní, čistící a mycí přípravky, dezinfekce a biocidní přípravky vůbec, lepidla a prostředky pro kutily (barvy, ředidla, laky) prostředky na ošetření a provoz auta, pohonné hmoty a  motorové oleje, zápalky (s hlavičkami z chlorečnanu draselného), přípravky k ošetřování rostlin, tekuté či pevné podpalovače, prostředky používané obvykle na hřbitově (oleje do lamp na  svícení, speciální čističe na  kamenné desky), bomby na  propan-butan, pohlcovače vlhkosti na bázi „chemie“, a v poslední době různé náplně do elektronických cigaret apod. Škála nedozírná. Spotřební chemie je průmysl výrobků každodenní spotřeby nebo výroby dílčích komponent či pomocných prostředků pro jiné průmyslové obory.

V tomto bloku jsou posluchači vtaženi do chemického života Pardubicka, který profesně i spotřebitelsky ovlivňuje mnohé z nás. Na historický exkurz místním chemickým průmyslem navazují ryze spotřebitelská témata: chemie kosmetických, pracích, čisticích i dezinfekčních prostředků, nátěrových hmot, textilních barviv, fotografických i papírenských technologií, zemědělství.

 • Program 4. semestru bude zahájen 2. října 2023
 • Výuka ve 4. semestru bude ukončena 11. prosince 2023
 • Poplatek za výuku v každém semestru je 600,- Kč a je splatný před začátkem semestru (za 4. semestr do 22. září 2023)
 • Přednášky probíhají v pondělí dle aktuálního rozpisu od 13.00 do 16.30 hodin s 30minutovou přestávkou
 • Výuka v semestru bude zakončena prakticky zaměřeným seminářem
 • Kurz bude probíhat v učebně S19 (přízemí budovy HB u šatny)
 • Posluchači, kteří absolvují celé studium a splní podmínky programu, obdrží osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku

Zájemci se mohou přihlásit buď vyplněním klasické písemné přihlášky (PDF), kterou zašlou na naši kontaktní adresu a nebo elektronicky vyplněním registračního formuláře níže před zahájením prvního semestru (již uzavřeno).

Poplatek za výuku ve výši 600 Kč je potřeba uhradit před zahájením kurzu.

Úhradu je možno provést:

 • bankovním převodem
  čislo účtu 37030561 / 0100
  variabilní symbol 30352
  do poznámky: U3V + jméno účastník
 • poštovní složenkou
  adresa: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Studentská 95, 532 10 Pardubice
  účel platby: U3V