Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_7608_197041.jpg

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice nabízí nejen seniorům studium "Univerzity třetího věku" s cyklem přednášek „Chemie pro život“.

V našem programu vám chceme populární formou představit nejnovější poznatky z  oborů vyučovaných na Fakultě chemicko-technologické (FChT), o kterých si myslíme, že jsou zajímavé pro širokou laickou veřejnost. Vyučující z řad akademických pracovníků fakult Univerzity Pardubice i odborníci z praxe prezentují vybraná témata tak přitažlivým způsobem, že překonají i některé zažité nepříznivé postoje neodborné veřejnosti vůči chemii jako takové.

Naším programem chceme podpořit neustálý duševní rozvoj v postproduktivním věku, zájem o současné dění, praktické využívání získaných vědomostí, stálý aktivní přístup k životu a vytvořit také místo pro setkávání i navazování nových vztahů.

29.1.
doc. Komersová Alena - Pevné lékové formy s řízeným uvolňováním léčiva
Mgr. Bartoš Milan (SANUS, Pce) - IVF – revoluce v umělém oplození nebo nutnost pro zachování lidského rodu?

12.2.
prof. Bílková Zuzana - Náš život s imunitou / Biologická léčba aneb když imunitní systém potřebuje „nakopnout“

26.2.
Mgr. Vejvoda Vojtěch (Herbacos Recordati, Pce) - Nukleové kyseliny a lidský genom – historie, současnost, metody a z toho pro nás plyne

18.3.
doc. Pejchalová Marcela  - Genealogie Habsburků, aneb co vám v hodinách dějepisu neřekli

25.3.
Mgr. Žáková Pavla  - Komplikace Diabetes mellitus (přednáška)
Ing. Špryncová Martina - Laboratorní diagnostika Diabetes mellitus – laboratorní workshop

15.4.
doc. Korecká Lucie - Trendy v biochemické diagnostice – POCT testy a jak nám pomáhají

29.4.
doc. Šilha David - Studium bakteriálního biofilmu / Rezistence mikroorganismů – laboratorní i globální pohled

13.5.
RNDr. Handl Jiří - Zhotovení cytologického preparátu – laboratorní workshop
Ing. Moťková Petra - Základní mikrobiologické techniky – izolace čárkováním / Základy mikroskopovaní – laboratorní workshop


Studium v délce čtyř semestrů je zaměřeno na:

Jak se člověk a příroda vzájemně ovlivňují? Jak chemie a biochemie zasahují do našeho každodenního života? Jak fungují léčiva, návykové látky a další biologicky aktivní látky v našem těle? Jak je můžeme detekovat a analyzovat? 

Na tyto a další otázky se zaměřuje tato část, která studenty seznámí s fascinujícím světem biochemie, biologie a jejich aplikacemi v medicíně, farmacii a dalších oblastech. Budou představeny základy biochemických procesů, které probíhají v živých organismech, stejně tak jako mechanismy působení i nežádoucí účinky léčiv a jiných vybraných látek. Pozornost bude věnována moderním diagnostickým metodám, které umožňují stanovit látky v biologických materiálech, identifikovat mikroorganismy, sledovat genetické změny nebo zobrazit struktury a funkce buněk a orgánů. 

Studenti budou provedeni novými trendy v oblasti nanomedicíny, biomateriálů a v dalších inovativních technologiích. A nejen to, budou mít i možnost si prakticky vyzkoušet některé z těchto metod v laboratořích. Tato část nabídne zajímavý a atraktivní pohled na biochemii a její význam pro zdraví člověka i životní prostředí.

Chemie je především užitá věda a jejím hlavním cílem není pouze zjišťovat informace o složení materiálů a jejich vlastnostech, ale především tyto informace používat v každodenním životě. 

Historie využívání chemických pochodů ku prospěchu člověka sahá do dávného pravěku, kdy se člověk naučil využívat oheň. Už na dvoře Rudolfa II. byl ráj alchymistů a jejich objevy jako pasti, jedy a pyrotechnika i filozofické rozpravy byly přínosem pro další vývoj vědy. Každý z nás denně provádí řadu pracovních úkonů s pomocí různých chemických látek i přístrojů podobným těm provozovaným v chemické laboratoři, ať už si ráno čistíme zuby nebo připravujeme třeba filtrovanou kávu. Stejně tak je chemie a její rozličná odvětví nepostradatelným pomocníkem jiných přírodovědných věd, technických oborů a její služby využívají i ryze humanitní obory. 

V tomto semestrálním bloku jsou představeny nejmodernější poznatky a působení chemických oborů, bez jejichž aktivního využívání a profesního propojení není možné současné fungování ani další rozvoj odvětví jako je medicína, výroba a testování léčivých veterinárních i humánních léčivých prostředků, antropologie, ochrana přírodních a kulturních památek, restaurování, zemědělství, kriminalistika, bezpečnostní a vojenské technologie, dopravní a stavební technologie, meteorologie, aplikace v elektrotechnice a další. 

Chemie je všude kolem nás – cítíme ji, nosíme, vnímáme skrze různé barvy. I potraviny jsou směsí chemických látek většinou nezbytných pro lidské tělo, neboť jsou palivem pro buňky, svaly i mozek. Pomáhají udržovat životní funkce a zajišťovat zdraví. 

Ovšem některé potraviny nebo jejich nežádoucí součásti mohou mít na naše zdraví i negativní vliv (potraviny staré, plesnivé, smažené apod.) Tato část výuky si klade za cíl popularizovat potravinářské obory i zásady správné výživy mezi seniory. Posluchači jsou seznámeni s nejnutnějšími teoretickými základy chemie potravin, mikrobiologie, cizorodých látek i problematikou výroby a distribuce potravin v celé její šíři a získají informace o moderních technologiích, o rozvoji jednotlivých odvětví i současných trendech správné výživy. 

Pozornost je věnována legislativě a systému sledování a zajištění bezpečnosti potravin, produkci a sortimentu potravinářských výrobků a surovin včetně jejich kulinárního zpracování, výrobě nových potravin, funkčním potravinám, potravinovým doplňkům apod.

Člověk a příroda jsou navzájem propojeni od nepaměti. Člověk ovlivňuje životní prostředí svými činy, ale také je ovlivněn podmínkami, které mu příroda nabízí. 

Jak říkali indiáni kmene Irokézů: „V každém rozhodnutí musíme myslet na blaho budoucí sedmé generace stejně jako na blaho naše.“ Tato myšlenka vyjadřuje udržitelnost, tedy způsob, jak uspokojit naše současné potřeby, aniž bychom ohrozili schopnost budoucích generací uspokojit jejich potřeby. 

Tato část studia je věnována tématům týkajícím se ochraně životního prostředí zasazenými i do socio-ekonomického kontextu. Studenti budou seznámeni s ekologickou stopou i dopady v ekonomické a společenské sféře, kterou zanechává jejich životní styl, např. nakupování potravin, oblečení či volnočasové aktivity. Preferují sezónní a ekologické nebo dovážené a konvenční? Nakupují v levných řetězcích? Třídí, recyklují a kompostují nebo vyhazují do směsného kontejneru? Bude otevřena otázka globálního oteplování a jeho vliv na meteorologické jevy, klima a chování celého zemského systému a také další související témata.

 • Program 1. semestru nového ročníku bude zahájen 29. ledna 2024
 • Výuka v 1. semestru bude ukončena 13. května 2024
 • Poplatek za výuku v každém semestru je 600,- Kč a je splatný před začátkem semestru (za 1. semestr do 22. ledna 2024)
 • Přednášky probíhají v pondělí dle aktuálního rozpisu od 13.00 do 16.30 hodin s 30minutovou přestávkou
 • Výuka v semestru bude zakončena prakticky zaměřeným seminářem
 • Kurz bude probíhat v učebně S19 (přízemí budovy HB u šatny)
 • Posluchači, kteří absolvují celé studium a splní podmínky programu, obdrží osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku

Zájemci se mohou přihlásit buď vyplněním klasické písemné přihlášky (PDF), kterou zašlou na naši kontaktní adresu a nebo elektronicky vyplněním registračního formuláře níže před zahájením prvního semestru.

status

 • Omlouváme se, ale tento formulář už byl uzavřen.

Poplatek za výuku ve výši 600 Kč je potřeba uhradit před zahájením kurzu.

Úhradu je možno provést bankovním převodem:

 • čislo účtu 37030561 / 0100
 • variabilní symbol 30352
 • do poznámky: U3V + jméno účastník
 • Před odesláním přihlášky ke studiu si prosím prostudujte naše prohlášení k ochraně osobních údajů.
 • Vyplněním přihlášky berete na vědomí, že pro účely zajištění našeho smluvního vztahu je nezbytné zpracování a uchování dále uvedených osobních údajů.
 • Zpracovávat budeme tyto údaje: 
  • Jméno, příjmení a tituly coby základní identifikaci studenta.
  • E-mail pro potřeby komunikace se studenty.
 • Za účelem naplňování svých oprávněných zájmů budeme Váš e-mail zpracovávat rovněž za účelem zasílání informací o dalších pokračování studia. Toto zasílání máte možnost kdykoli odmítnout.
 • Tyto údaje budeme archivovat po dobu 3 let.
 • Během akcí souvisejících se studiem jsou pořizovány fotografie, které pak mohou být použity pro informování o studiu a pro jeho další propagaci.