Semináře pro středoškolské učitele chemie

13
let seminářů
78
přednášek
61
přednášejících
1256
účastníků

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice pořádá pravidelné semináře pro středoškolské učitele chemie, letos otevíráme již čtrnáctý ročník.

V současné době naše semináře tvoří nedílnou součást mnoha aktivit, které fakulta rozvíjí na poli spolupráce se středními školami. Přednášejícími jsou většinou kmenoví zaměstnanci fakulty, kde své zastoupení měla již téměř všechna její pracoviště. Přednáší zde ale i pracovníci ostatních fakult Univerzity Pardubice a dalších organizací, kde zmíníme například Kriminalistický ústav Policie ČR.

 

 Cíle

  • Formou seminářů předávat nové poznatky z oboru chemie.

  • Informovat o nových moderních směrech vývoje oboru.

  • Formou krátkých exkurzí vždy doplnit teoretické přednášky praktickými ukázkami nejmodernějších experimentálních metod.

  • Nabízet možnosti dalšího vzdělávání.

  • Vzájemným setkáváním zlepšovat komunikaci mezi pedagogy středních a vysokých škol.

  • Propagovat chemii na středních školách.

  • Prostřednictvím středoškolských učitelů motivovat studenty pro další studium chemie.

 

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Pozvánka na 12. 4. 2019318.77 KB
true

Rozvrh seminářů

Roční plán seminářů je rozdělen do tří jednodenních seminářů sestávajích vždy ze dvou přednášek. Semináře se konají obvykle v měsíci listopadu, únoru a dubnu, dnem konání je pátek (přesné datum může být upraveno i podle požadavků posluchačů). Semináře začínají dopolední přednáškou vždy v 10:00 hod., po polední přestávce 12:00 - 13:00 hod. pokračují odpolední přednáškou. Předpokládaný konec semináře je ve 14:30 hod.

Semináře se konají v budově FChT, Studentská 573, Pardubice.

Účast na seminářích je bezplatná, univerzita nehradí účastníkům dopravu a stravu. Každý účastník obdrží potvrzení o účasti na semináři.
Po skončení každého ročníku obdrží všichni účastníci CD obsahující přednášky daného ročníku seminářů.


Aktuální obsah semináře

9. 11. 2018

Odpady – základní pojmy, druhy odpadů, aktuální legislativa, technologie zpracování.

   (Ing. Miroslav Slezák, CSc., Ústav environmentálního a chemického inženýrství) 

Historie a současnost barevně hořících složí.

   (doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D., Ústav energetických materiálů)

false

8. 2. 2019

Vývoj představ o polarizaci světla od prvních pokusů Bartholina do dnešních dnů.

   (Mgr. Světlana Sajdlová, Mgr. Jan Mistrík, Ph.D., Ústav aplikované fyziky a matematiky)

Odpady II – aktuální legislativa, využívání a odstraňování odpadů – recyklace, třídění, skládkování, spalování.

   (Ing. Miloslav Slezák, CSc., Ústav environmentálního a chemického inženýrství)

false

12. 4. 2019

Hmotnostní spektrometrie: současný stav techniky, aplikace v lipidomické analýze a výzkumu biomarkerů rakoviny.

   (prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Katedra analytické chemie)

Barvy kolem nás.

   (Ing. Michal Černý, Ph.D., Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek)

false
Rozšířit fotografii: 
true

V roce 2015 jsme slavili 10 let

Semináře pro učitele pořádá Fakulta chemicko-technologická již 10 let - Zpravodaj UPa