Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dsc_2966_121934.jpg

Fakulta vnímá jako svůj důležitý cíl posilovat vztahy se základními školami a vytvářet tak prostor pro vzájemnou spolupráci a diskuzi o společných zájmech fakulty a základních škol a jejich prosazování. Dále se snaží vytvářet kvalitní portfolio pro nadané žáky, potencionální vyhledávání talentovaných a nadaných žáků a také zkvalitnění poradenství při směřování jejich volby středoškolského studia k chemickým a technickým oborům.

Jako fakulta se účastníme a organizujeme mnohá soutěžní klání a zajímavé vědecké akce pro žáky základních škol, kterých se pravidelně účastní žáci se zájmem o chemii a technické obory. Navazují tak s naší fakultou blízký vztah, ze kterého nezřídka vzejde dlouhodobá vzájemná spolupráce.

Pořádáme i řadu popularizačních akcí pro širokou veřejnost jako jsou třeba Noci mladých výzkumníků, Noci vědců, Věda a technika na dvorech škol a další.

Novinky