Rada studijních programů

Zaměření činnosti rady

Rada zejména:

 • vyjadřuje se k návrhům žádosti o novou akreditaci studijního programu, prodloužení platnosti akreditace nebo rozšíření akreditace,
 • vyjadřuje se ke změně struktury a obsahu předmětů,
 • vyjadřuje se k obsahu a rozsahu státních závěrečných zkoušek,
 • vyjadřuje se k tematickým okruhům státních závěrečných zkoušek,
 • vyjadřuje se ke složení zkušebních komisí pro státní závěrečnou zkoušku,
 • sleduje soulad uskutečňovaných studijních programů s platnou akreditací,
 • sleduje rozvoj a modernizaci studijních plánů,
 • sleduje kvalitu uskutečňovaných studijních programů a zohledňování výsledků anket a hodnocení,
 • projednává podněty a návrhy garantů studijních programů, garantů specializací, garantů předmětů a návrhy dalších akademických pracovníků.

 

Rada studijních programů

Předseda:          

 • prof. Ing. Němec Petr, Ph.D.

Místopředseda:

 • prof. Ing. Mikulášek Petr, CSc.

Členové:            

 • prof. RNDr. Bílková Zuzana, Ph.D.
 • prof. Ing. Čapek Libor, Ph.D.
 • prof. Ing. Černošek Zdeněk, CSc.
 • doc. Ing. Červenka Libor, Ph.D.
 • doc. Ing. Čičmanec Pavel, Ph.D.
 • doc. Ing. Fischer Jan, CSc.
 • doc. RNDr. Holubová Jana, Ph.D.  
 • prof. Ing. Hrdina Radim, CSc.
 • doc. Ing. Imramovský Aleš, Ph.D.
 • doc. Ing. Jalový Zdeněk, Ph.D.
 • prof. Ing. Kalenda Petr, CSc.
 • prof. Ing. Kalendová Andréa, Dr.
 • prof. Mgr. Kanďár Roman, Ph.D.
 • doc. Ing. Krejčová Anna, Ph.D.
 • prof. Ing. Mošner Petr, Dr.
 • prof. Ing. Růžička Aleš, Ph.D.
 • prof. Ing. Sedlák Miloš, DrSc.
 • prof. Ing. Šulcová Petra, Ph.D.
 • doc. Ing. Tetřevová Liběna, Ph.D.
 • Ing.  Veselý David, Ph.D.

 

rok 2018
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Zápis 2. 5. 2018263.45 KB
false
true
Rozšířit fotografii: 
false