Rada studijních programů


Zaměření činnosti rady


Rada zejména:

 • vyjadřuje se k návrhům žádosti o novou akreditaci studijního programu, prodloužení platnosti akreditace nebo rozšíření akreditace
 • vyjadřuje se ke změně struktury a obsahu předmětů
 • vyjadřuje se k obsahu a rozsahu státních závěrečných zkoušek
 • vyjadřuje se k tematickým okruhům státních závěrečných zkoušek
 • vyjadřuje se ke složení zkušebních komisí pro státní závěrečnou zkoušku
 • sleduje soulad uskutečňovaných studijních programů s platnou akreditací
 • sleduje rozvoj a modernizaci studijních plánů
 • sleduje kvalitu uskutečňovaných studijních programů a zohledňování výsledků anket a hodnocení
 • projednává podněty a návrhy garantů studijních programů, garantů specializací, garantů předmětů a návrhy dalších akademických pracovníků

 

   


  Předseda:


  •      prof. Ing. Němec Petr, Ph.D.

  Místopředseda:


  • prof. Ing. Mikulášek Petr, CSc.

  Členové:    


     

  • prof. RNDr. Bílková Zuzana, Ph.D.
  • prof. Ing. Čapek Libor, Ph.D.
  • prof. Ing. Černošek Zdeněk, CSc.
  • doc. Ing. Červenka Libor, Ph.D.
  • doc. Ing. Čičmanec Pavel, Ph.D.
  • doc. Ing. Fischer Jan, CSc.
  • doc. RNDr. Holubová Jana, Ph.D.  
  • prof. Ing. Hrdina Radim, CSc.
  • doc. Ing. Imramovský Aleš, Ph.D.
  • doc. Ing. Jalový Zdeněk, Ph.D.
  • prof. Ing. Kalenda Petr, CSc.
  • prof. Ing. Kalendová Andréa, Dr.
  • prof. Mgr. Kanďár Roman, Ph.D.
  • doc. Ing. Krejčová Anna, Ph.D.
  • prof. Ing. Mošner Petr, Dr.
  • prof. Ing. Růžička Aleš, Ph.D.
  • prof. Ing. Sedlák Miloš, DrSc.
  • prof. Ing. Šulcová Petra, Ph.D.
  • doc. Ing. Tetřevová Liběna, Ph.D.
  • Ing.  Veselý David, Ph.D.
  true
  rok 2018
  Soubory ke staženíVelikost
  PDF icon Zápis 2. 5. 2018263.45 KB
  PDF icon Zápis 20. 12. 20181.24 MB
  false
  true
  Rozšířit fotografii: 
  false