Rada studijních programů


Zaměření činnosti rady


 

Rada zejména: 

 • vyjadřuje se k záměru podat návrh nové akreditace. Přitom posuzuje zejména vazby a návaznosti na strategický záměr fakulty a na zaměření stávajících SP
 • vyjadřuje se ke změně struktury a obsahu předmětů, které jsou společné pro několik SP
 • sleduje soulad uskutečňovaných studijních programů s platnou akreditací
 • sleduje rozvoj a modernizaci studijních plánů
 • sleduje kvalitu uskutečňovaných studijních plánů a zohledňování výsledků anket a hodnocení
 • projednává podněty a návrhy garantů programů, garantů specializací, garantů předmětů a návrhy dalších akademických pracovníků

 


Předseda:


 •      prof. Ing. Němec Petr, Ph.D.

Místopředseda:


 • prof. Ing. Mikulášek Petr, CSc.

Členové:    


   

 • prof. RNDr. Bílková Zuzana, Ph.D.

 • prof. Ing. Čapek Libor, Ph.D.

 • doc. Ing. Červenka Libor, Ph.D.

 • doc. RNDr. Holubová Jana, Ph.D.  

 • doc. Ing. Imramovský Aleš, Ph.D.

 • doc. Ing. Jalový Zdeněk, Ph.D.

 • prof. Ing. Kalendová Andréa, Dr.

 • prof. Mgr. Kanďár Roman, Ph.D.

 • doc. Ing. Krejčová Anna, Ph.D.

 • doc. Ing. Pejchalová Marcela, Ph.D.

 • prof. Ing. Šulcová Petra, Ph.D.

 • doc. Ing. Tetřevová Liběna, Ph.D.

 • Ing. Veselý David, Ph.D.

true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Zápis 19. 12. 2019421.1 KB
true
Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Zápis 2. 5. 2018263.45 KB
PDF icon Zápis 20. 12. 20181.24 MB
true
true
Rozšířit fotografii: 
false