Rada studijních programů


Zaměření činnosti rady


 

Rada zejména: 

 • vyjadřuje se k záměru podat návrh nové akreditace. Přitom posuzuje zejména vazby a návaznosti na strategický záměr fakulty a na zaměření stávajících SP
 • vyjadřuje se ke změně struktury a obsahu předmětů, které jsou společné pro několik SP
 • sleduje soulad uskutečňovaných studijních programů s platnou akreditací
 • sleduje rozvoj a modernizaci studijních plánů
 • sleduje kvalitu uskutečňovaných studijních plánů a zohledňování výsledků anket a hodnocení
 • projednává podněty a návrhy garantů programů, garantů specializací, garantů předmětů a návrhy dalších akademických pracovníků

 


Předseda:


 •      prof. Ing. Němec Petr, Ph.D.

Místopředseda:


 • prof. Ing. Mikulášek Petr, CSc.

Členové:    


   

 • prof. RNDr. Bílková Zuzana, Ph.D.
 • prof. Ing. Čapek Libor, Ph.D.
 • prof. Ing. Černošek Zdeněk, CSc.
 • doc. Ing. Červenka Libor, Ph.D.
 • doc. Ing. Čičmanec Pavel, Ph.D.
 • doc. Ing. Fischer Jan, CSc.
 • doc. RNDr. Holubová Jana, Ph.D.  
 • prof. Ing. Hrdina Radim, CSc.
 • doc. Ing. Imramovský Aleš, Ph.D.
 • doc. Ing. Jalový Zdeněk, Ph.D.
 • prof. Ing. Kalenda Petr, CSc.
 • prof. Ing. Kalendová Andréa, Dr.
 • prof. Mgr. Kanďár Roman, Ph.D.
 • doc. Ing. Krejčová Anna, Ph.D.
 • prof. Ing. Mošner Petr, Dr.
 • prof. Ing. Růžička Aleš, Ph.D.
 • prof. Ing. Sedlák Miloš, DrSc.
 • prof. Ing. Šulcová Petra, Ph.D.
 • doc. Ing. Tetřevová Liběna, Ph.D.
 • Ing.  Veselý David, Ph.D.
true

rok 2018

Soubory ke staženíVelikost
PDF icon Zápis 2. 5. 2018263.45 KB
PDF icon Zápis 20. 12. 20181.24 MB
false
true
Rozšířit fotografii: 
false