Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fcht

Zaměření činnosti rady


Rada zejména: 

 • vyjadřuje se k záměru podat návrh nové akreditace. Přitom posuzuje zejména vazby a návaznosti na strategický záměr fakulty a na zaměření stávajících SP
 • vyjadřuje se ke změně struktury a obsahu předmětů, které jsou společné pro několik SP
 • sleduje soulad uskutečňovaných studijních programů s platnou akreditací
 • sleduje rozvoj a modernizaci studijních plánů
 • sleduje kvalitu uskutečňovaných studijních plánů a zohledňování výsledků anket a hodnocení
 • projednává podněty a návrhy garantů programů, garantů specializací, garantů předmětů a návrhy dalších akademických pracovníků

Předseda

 • prof. Ing. Mošner Petr, Dr.

Místopředsedkyně:

 • prof. Ing. Tetřevová Liběna, Ph.D.

Členové:    

 • prof. RNDr. Bílková Zuzana, Ph.D.
 • prof. Ing. Čapek Libor, Ph.D.
 • doc. Ing. Červenka Libor, Ph.D.
 • doc. Ing. Čičmanec Pavel, Ph.D.
 • doc. Ing. Dostál Libor, Ph.D.
 • doc. Ing. Fischer Jan, CSc.
 • prof. Ing. Hanusek Jiří, Ph.D.
 • doc. RNDr. Holubová Jana, Ph.D.  
 • prof. Ing. Imramovský Aleš, Ph.D.
 • doc. Ing. Jalový Zdeněk, Ph.D.
 • doc. RNDr. Janíček Petr, Ph.D.
 • prof. Ing. Kalenda Petr, CSc.
 • prof. Ing. Kalendová Andréa, Dr.
 • prof. Mgr. Kanďár Roman, Ph.D.
 • doc. Ing. Krejčová Anna, Ph.D.
 • prof. Ing. Mikulášek Petr, CSc.
 • prof. Ing. Němec Petr, Ph.D.
 • doc. Ing. Pejchalová Marcela, Ph.D.
 • doc. RNDr. Roušar Tomáš, Ph.D.
 • prof. Ing. Růžička Aleš, Ph.D.
 • doc. Ing. Syrový Tomáš, Ph.D.
 • prof. Ing. Šulcová Petra, Ph.D.
 • Ing. Vávra Jan, Ph.D.
 • doc. Ing. Veselý David, Ph.D.