Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt fcht

Vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost fakulty je zaměřena především na kvalitní základní a aplikovaný výzkum a byla prováděna v logické návaznosti na úspěšně ukončené dlouhodobé výzkumné záměry, a Centra základního výzkumu v souladu s aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti fakulty.

Základními vědeckovýzkumnými jednotkami jsou pracovní skupiny kateder/ústavů, které se aktivně zapojují do projektů financovaných Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR, rezortními poskytovateli podpory a Fondem rozvoje vysokých škol. Důležitým významným příspěvkem pro rozvoj vědeckovýzkumné činnosti fakulty jsou i prostředky získané ve vazbě na spolupráci s průmyslem i na spolupráci mezinárodní. S tím souvisí i vysoká publikační aktivita orientovaná na články v odborných impaktovaných periodikách, monografie, patenty a pod.


Databáze projektů

V databázi si můžete prohlédnout veškeré projekty realizované na Fakultě chemicko-technologické UPa.  Vyhledávat lze dle řešitele a poskytovatele projektu, roku, či programu.