se zahraničím

Fakulta chemicko-technologická a její pracoviště spolupracují s mnoha institucemi a společnostmi i na poli mezinárodním. Uskutečňuje se mezinárodní spolupráce s vysokoškolskými a výzkumnými institucemi, je realizována mobilita studentů i akademických pracovníků, je řešena řada vědecko-výzkumných úloh, jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference a semináře.

Nezanedbatelný podíl na mezinárodních aktivitách fakulty a jejích pracovišť mají smlouvy o spolupráci uzavřené s řadou zahraničních vysokých škol a ústavů.

Rozšířit fotografii: 
false