Přijímací řízení

Důležitá data

  • den otevřených dveří
  • uzávěrky přihlášek
  • data přijímacích zkoušek

Jak se přihlásit ke studiu na FChT?

  • termíny podání přihlášek
  • formy přihlášek
  • informace k podání přihlášky

Kritéria přijetí, organizace zkoušek a další informace

  • kritéria a podmínky přijetí
  • odhady počtů přijímaných uchazečů
  • zpráva o průběhu přijímacího řízení

Informace o studiu lze získat na Oddělení pro agendu studijní a vědeckovýzkumnou FChT, tel. 466 037 302.
O zaslání informací lze požádat také přes e-mail: studijni.FCHT@upce.cz.

 

 

false