Uzávěrka podání přihlášek:

 • pro bakalářské programy: 13. 5. 2018
 • pro navazující magisterské programy: 31. 7. 2018
 • pro doktorské programy: 30. 4. 2018

Přijímací zkoušky:

 • do bakalářských programů: bez přijímacích zkoušek
 • do navazujících magisterských programů: 4. - 5. 9. 2018
 • do doktorských programů: 12. 6. 2018
false

Jak se přihlásit ke studiu na FChT?

 • termíny podání přihlášek
 • možné formy přihlášek
 • informace k podání přihlášky
 • kontakty
Jak podat přihlášku

O přijímacím řízení

 • kritéria a podmínky přijetí
 • odhady počtů přijímaných uchazečů
 • informace k průběhu přijímacího řízení
Informace
Rozšířit fotografii: 
true