Důležitá data

 • Dodatečné přijímací řízení do 1. ročníku Ph.D. studia: 31. 8. 2019
 • Uzávěrka přihlášek pro navazující magisterské pr.: 31. 7. 2019
 • Uzávěrka přihlášek pro doktorské pr.: 30. 4. 2019

Přijímací zkoušky

 • bakalářské programy: bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia
 • navazující magisterské programy: 3. - 4. 9. 2019
 • doktorské programy: 11. 6. 2019

Jak se přihlásit ke studiu na FChT?

 • termíny podání přihlášek
 • možné formy přihlášek
 • informace k podání přihlášky
 • kontakty
Jak podat přihlášku

O přijímacím řízení

 • podrobná kritéria a podmínky přijetí
 • odhady počtů přijímaných uchazečů
 • informace k průběhu přijímacího řízení
 • směrnice k přijímacímu řízení
Informace
Rozšířit fotografii: 
true

Dny otevřených dveří

Máš zájem o chemii? Chceš se podívat jak to u nás vypadá a jak se u nás studuje? Přijď na Den otevřených dveří.

Zde