16. ročník soutěže "České hlavičky 2022"

5. 5. 2022

Projekt České hlavičky je odvozen od mateřského projektu Česká hlava. Je završen pravidelným udělováním Národní ceny vlády Česká hlava a dalšími cenami z oblasti vědy a techniky. Cílem projektu je ocenit a podpořit mimořádně nadané studenty, jejichž práce, um, píle a odhodlání významně převyšují středoškolský průměr a jejichž práce je zaměřená na oblasti přírodních, či technických věd. Také se zaměřuje na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Laureáti obdrží finanční odměnu.

Lhůta k podání přihlášek je 30. června 2022.

Soutěžní kategorie

V rámci soutěže se udělují ceny v šesti kategoriích. V každé kategorii se uděluje jedna cena. Každá nominace může být současně přihlášena do několika kategorií.

  • MERKUR „Člověk a společnost“, cena VŠE

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd, tj. z oblasti ekonomie, historie, etnologie, filosofie, lingvistiky, literárních věd, psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie, práva, či z jiných příbuzných oborů, které zkoumají a popisují sociální a kulturní působení člověka a společnosti.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

  • GENUS „Příroda kolem nás“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

  • FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena společnosti IDEA StatiCa

Cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

  • SANITAS „Život a zdraví člověka“

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

  • UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Matematicko-fyzikální fakulty UK

Cena se uděluje za experimentální či teoretické práce, studie a projekty v oblasti fyziky nebo matematiky s přesahem k možným aplikacím.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

  • INTENTIO „Udržitelný rozvoj“,  cena Univerzity Karlovy

Cena se uděluje za odborné práce a projekty, které přispívají k rozvoji udržitelného života společnosti i jedince, a cílí na ohleduplnější využívání přírodních zdrojů a jejich dopad na klima, udržitelnost měst a obcí, rovnost příležitostí a kvalitu života budoucích generací a další obdobné oblasti.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

Více na www.ceskahlava.cz