2. kolo přijímacího řízení do Bc. studia

1. 7. 2022

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice vypisuje druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2022/23 v těchto třiletých bakalářských studijních programech:

 • „Chemie“
 • „Hodnocení a analýza potravin“
 • „Anorganické a bioanorganické materiály“
 • „Polymerní materiály a kompozity“
 • „Farmakochemie a medicinální materiály“
 • „Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů“
 • „Ekonomika a management podniků chemického průmyslu“
 • „Polygrafie“
 • „Chemie a technologie ochrany životního prostředí“
 • „Analýza biologických materiálů“
 • „Speciální chemicko-biologické obory“
  obor Zdravotní laborant

Přihlášky jsou přijímány do 10. srpna 2022.

Přihlášky lze podat na předepsaném tiskopise nebo elektronicky na adrese http://eprihlaska.upce.cz.