24. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

Uložit do kalendáře 22-09-2022 (Celý den) 22-09-2022 (Celý den) Czech republic/Europe 24. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, jménem pigmentářského pracoviště Katedry anorganické technologie Fakulty chemicko - technologické Univerzity Pardubice a ve spolupráci s Českou společností chemickou Vás srdečně zveme na... Fakulta chemicko-technologická UPa, Pardubice, budova HA, posluchárna C3
22. 09. 2022 Fakulta chemicko-technologická UPa, Pardubice, budova HA, posluchárna C3
24. KSAP-PM: 24. Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

jménem pigmentářského pracoviště Katedry anorganické technologie Fakulty chemicko - technologické Univerzity Pardubice a ve spolupráci s Českou společností chemickou Vás srdečně zveme na jubilejní 24. ročník Konference o Speciálních Anorganických Pigmentech a Práškových Materiálech, který se bude konat dne 22. září 2022 v areálu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (Studentská 573) v Pardubicích.

Jedná se o konferenci s mezinárodní účastí zaměřená na výměnu poznatků v oblasti práškových materiálů a anorganických pigmentů, jejich aplikací, fyzikálně - chemických vlastností a metod jejich hodnocení, ekologických aspektů výroby a použití anorganických pigmentů. Na konferenci lze prezentovat také výsledky vědecko-výzkumné činnosti z oblasti keramiky, povrchových úprav keramiky a žáruvzdorných materiálů.

Katedra anorganické technologie, Fakulta chemicko-technologická UPa
doc. Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D., prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
466 037 182, 466 037 185