3. Seminář pro středoškolské učitele chemie 2018/2019

Uložit do kalendáře 12-04-2019 10:00 12-04-2019 10:00 Czech republic/Europe 3. Seminář pro středoškolské učitele chemie 2018/2019 Vážení, srdečně Vás zveme na 3. seminář 14. ročníku Seminářů pro středoškolské učitele chemie, který se uskuteční v pátek 12. 4. 2019 v 10 hodin na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Na semináři budou předneseny... Fakulta chemicko-technologická UPa, Studentská 573, Pardubice
12. 04. 2019 Fakulta chemicko-technologická UPa, Studentská 573, Pardubice

Vážení,

srdečně Vás zveme na 3. seminář 14. ročníku Seminářů pro středoškolské učitele chemie, který se uskuteční v pátek 12. 4. 2019 v 10 hodin na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Na semináři budou předneseny tyto přednášky:

Hmotnostní spektrometrie: současný stav techniky, aplikace v lipidomické analýze a výzkumu biomarkerů rakoviny.

   (prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D., Katedra analytické chemie)

Barvy kolem nás.

   (Ing. Michal Černý, Ph.D., Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek)

Vstup zdarma
Fakulta chemicko-technologická UPa
Ing. Jana Luxová, Ph.D., Ing. Patrik Pařík, Ph.D.