Cena ministra putuje i na naši fakultu

3. 12. 2019

Ve středu 27. listopadu 2019 byly v reprezentativních prostorách Senátu Parlamentu České republiky předány z rukou ministra Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavla Dolečka ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019.

Toto ocenění převzali v Praze vynikající studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů, špičkoví vědci a vědkyně a nově také excelentní vyučující na vysokých školách. Na slavnostním ceremoniálu byla předána rovněž Cena Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a Cena Milady Paulové určená vědkyním za celoživotní přínos vědě.

Mezi laureáty Ceny v doktorském studijním programu byl Ing. Tomáš Halenkovič, Ph.D. z Fakulty chemicko–technologické Univerzity Pardubice. Dr. Halenkovič, jenž v současnosti působí jako odborný asistent na Katedře polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, absolvoval doktorské studium pod dvojím vedením (doctorat en cotutelle, školitelé doc. Nazabal, prof. Němec) v doktorském studijním programu Povrchové inženýrství, které bylo vyústěním dlouhodobé spolupráce mezi Université de Rennes 1 a Univerzitou Pardubice. V průběhu studia strávil Dr. Halenkovič celkem 20 měsíců na partnerském pracovišti (Equipe Verres et Céramiques, Institut des Sciences Chimiques de Rennes, Université de Rennes 1).

Cena byla Dr. Halenkovičovi udělena za významné rozšíření poznatků v oblasti výzkumu chalkogenidových materiálů a jejich tenkých vrstev. V této oblasti výzkumu Dr. Halenkovič i nadále aktivně působí. Toto ocenění přináší další významný přínos do kompaktního pohledu na kvalitní úroveň vědy, výzkumu a vzdělávání na poli chemie v Pardubicích. Oceněnému studentovi srdečně gratulujeme!