Členové Vědecké rady fakulty obdrželi stříbrné medaile

8. 3. 2019
vědecká rada fcht
stříbrná medaile

Ve středu 27. února 2019 proběhlo v zasedací místnosti děkanátu 16. zasedání Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, které bylo současně jejím závěrečným zasedáním ve složení, které jmenoval děkan fakulty prof. Kalenda při svém nástupu do funkce v roce 2015.

Při této příležitosti se děkan fakulty prof. Petr Kalenda rozhodl udělit členům Vědecké rady Stříbrnou medaili za zásluhy a vyjádřit tak všem své poděkování a ocenění odvedené práce.

Profesor Kalenda byl zvolen Akademickým senátem jako kandidát na děkana Fakulty chemicko-technologické UPa i pro své druhé čtyřleté období a bude tak mít nyní právo jmenovat novou Vědeckou radu, kterou si se souhlasem Akademického senátu stanoví děkan vždy na začátku svého funkčního období.

Ocenění převzali:

 • prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
 • prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.
 • prof. Ing. Zdeněk Černošek, CSc.
 • prof. Ing. Čestmír Drašar, Dr.
 • prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.
 • prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.
 • prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc.
 • prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
 • prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
 • prof. Ing. Petr Mošner, Dr.
 • prof. Ing. Petr Němec. Ph.D.
 • prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
 • prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
 • prof. Ing. Karel Ventura, CSc.
 • prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.
 • doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.
 • Dr. Ing. Petr Antoš, Ph.D.
 • Ing. Jana Bludská, CSc.
 • doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc.
 • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.
 • prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.
 • prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
 • Ing. Josef Liška
 • prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.
 • prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.
 • prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc.
 • Ing. Josef Tichý, CSc.

 

Milan Reinberk, DiS.
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice