Další chemická průmyslovka se může pyšnit označením „Fakultní škola“

16. 10. 2019

Intenzivní spolupráce mezi Fakultou chemicko–technologickou Univerzity Pardubice a ostravskou Střední průmyslovou školou chemickou akademika Heyrovského vyústila v letošním roce podpisem memoranda.

Ostravská Střední průmyslová škola se tak stala další Fakultní školou Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice, což bylo stvrzeno umístěním označení školy v podobě smaltované cedule na fasádu školy.

Spolupráce mezi oběma institucemi je intenzivně naplňována společnými aktivitami v rámci propagace, SOČ, soutěží, exkurzemi na naši fakultu a do Pardubického regionu, kdy si studenti mohou vyzkoušet stát se na jeden či dva dny vysokoškoláky, navštívit laboratoře a vyzkoušet si praktická cvičení z různých oblastí chemie, přespat na koleji. Vedení obou institucí podporuje vzájemné propojení při vyhledávání potencionálních uchazečů se zájmem o chemii. Věříme, že plodná a intenzivní spolupráce bude mezi oběma institucemi i v budoucnu nadále prohlubována.

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
proděkanka fakulty