Děkan fakulty oceněn "Cenou za zásluhy o Pardubický kraj"

15. 6. 2022

Letošní osmý ročník ceremoniálu „Ocenění Pardubického kraje za rok 2021“ byl mimořádný tím, že konečně mohl prezenčně navázat na dva předešlé ročníky, které se nemohly konat ve shodné formě, jako tomu bylo před dobou pandemie. Tentokrát bylo slavnostní setkání s oceněnými umístěno do nově zrekonstruované Sukovy síně Domu hudby. Při této akci je vzdán hold osobnostem, které svojí činností dlouhodobě obohacovali životy lidí ve svém okolí. Pravidelně je udělována Medaile hejtmana Pardubického kraje, Cena Michala Rabase za záchranu a také Cena za zásluhy o Pardubický kraj. A právě poslední z uvedených ocenění obdržel prof. Ing. Petr Kalenda, CSc., děkan FChT.

 

„Chemie je všude kolem nás, utváří celé naše okolí,“ říká rozvážným hlasem zkušeného pedagoga děkan chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice Petr Kalenda. „Bez chemie se nic neobejde. Od stavebnictví, strojírenství, potravinářství, medicíny až po elektrotechniku. To jsou všechno produkty našeho výzkumu.“

Přestože svůj život spojil s chemií, rozhodně není vědeckým fanatikem, kterého by zbytek světa míjel. Známý je i svou vášní pro historii, archeologii, geologii a dokonce genealogii, ovšem chemie se celkem logicky stala jeho osudem, byť na prahu dospělosti si to prý představit nedokázal. „Pocházím z chemické rodiny. Můj otec byl chemik, já jsem chemik, i můj syn je chemik, v podstatě i můj děda byl chemik. Dá se říct, že navazuji na rodinnou tradici,“ vysvětluje profesor Kalenda, který na pardubické Vysoké škole chemicko-technologické absolvoval v polovině osmdesátých let minulého století obor Technologie výroby a zpracování polymerů. „Během studia mě chemie začala bavit a získal jsem k ní vztah.

Možná i právě proto, že sám v době dospívání nebyl pro chemii příliš zapálený, je nyní profesor Kalenda tím, kdo u mladých lidí zažehává zájem o svůj obor. „Poprvé jsme se potkali v roce 2009, a to v rámci soutěží AMAVET na Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež,“ vzpomíná proděkanka fakulty Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. „Tam jsem měla možnost ho pozorovat při práci s dětmi základních a středních škol. A bylo jasné, že je to člověk velmi laskavý, velmi otevřený, svědomitý, pokorný a že má k dětem blízko. A také, že s nimi nejen umí komunikovat, ale dokáže vyzdvihnout jejich kvality a namotivovat je do budoucna.“ Popularizaci chemie považují spolupracovníci a kolegové profesora Kalendy vedle jeho vědecké a pedagogické činnosti za nesmírně záslužnou.

Byl u vzniku celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“, působí jako porotce odborných soutěží, dlouhodobě podporuje Festival vědy a techniky mládeže i vzdělávací aktivity pro kolegy ze středních škol. Mnoho mladých lidí si díky němu zvolilo jako svůj budoucí obor právě chemii a za svou pedagogickou činnost byl oceněn i ministerstvem školství. „Láska k chemii se dá probudit nejen příkladem, ale i učením souvislostí a principů. Jakmile člověk začne něčemu rozumět, tak ho to většinou začne i bavit,“ prozrazuje zdánlivě jednoduchý návod profesor Kalenda. Nejde ale jen o návod, ten by sám o sobě nefungoval, i v tomto případě tak platí, že záleží na osobnosti učitele. „Vidím smysl v tom, že žáky základních škol a studenty středních škol přivedeme k soutěžím. Aby se na ně připravovali, aby to mělo zábavnou formu a aby měli pocit, že úsilí, které tomu věnovali, se zúročí. Pak k vědě získávají vztah a zvyšuje se pravděpodobnost, že budou studovat technický obor.

Profesoru Kalendovi srdečně gratulujeme a přejeme mu především mnoho zdraví, úspěchů, štěstí a mnoho nadšených studentů!

Zdroj: Medailonky 2021, autor Miloš Spáčil, Cena za zásluhy o Pardubický kraj, VČTV, PK