Děkan udělil Stříbrné pamětní medaile fakulty

Děkan prof. Kalenda udělil Stříbrné pamětní medaile fakulty prof. Ing. Karlu Komersovi, CSc. a doc. Ing. Jaromíru Kaválkovi, CSc. 

Tito vynikající vysokoškolští pedagogové FChT byli oceněni za celoživotní přínos k vzdělávání a výchově studentů Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích a její přímé pokračovatelky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.