UPCE

Děkan udělil Stříbrnou medaili a Pamětní medaile fakulty

5. 12. 2019

Slavnostní úvod mělo zasedání Vědecké rady Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice dne 27. 11. 2019. Děkan fakulty prof. Petr Kalenda se rozhodl při této příležitosti udělit Stříbrnou medaili za zásluhy a tři Pamětní medaile fakulty.

Nejprve převzal z rukou děkana Stříbrnou medaili za zásluhy prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. a to za příkladnou spolupráci mezi fakultami. Profesor Fusek, působí od roku 2005 na Katedře ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a ve své pedagogické a vědecké práci se zaměřuje na obecnou, speciální a klinickou farmakologii, toxikologii, radiofarmacii, medicínu katastrof, bezpečnostní výzkum diagnostiky, léčbu a prevenci intoxikací. Je autorem nebo spoluautorem více než 250 publikací v domácích i zahraničních časopisech, také autor nebo spoluautor více než 20 monografií. Od roku 2015 vykonával po 4 roky funkci děkana Fakulty zdravotnických studií.

Ocenění v podobě pamětní medaile fakulty si poté převzali doc. Ing. Lenka Česlová, Ph.D., doc. Ing. Petr Česla, Ph.D. oba z Katedry analytické chemie a Ing. Petra Kalendová, Ph.D. z Katedry anorganické technologie za publikaci v časopise s prvním decilu oborové skupiny podle databáze Web of Science.

Všem oceněným gratulujeme.